[oberlist] EU# cfA: more culture in EU’s cohesion policy! / Więcej kultury w polityce spójności UE!

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Sat Dec 10 04:07:54 CET 2011Begin forwarded message:

> From: "Polish EU Presidency 2011" <prezydencja at nina.gov.pl>
> Date: Dec 08, 2011 1:01:59 PM EET
> Subject: A call for more culture in EU’s cohesion policy! /  
> Więcej kultury w polityce spójności UE!
>
>
>
> Dear Friends,
>
> It is with a growing concern that we observe plans for the exclusion 
> of culture from the draft versions of the EU cohesion policy for 
> 2014-2020. We invite you to participate in the on-going EU budget 
> debate and follow on with the ideas and visions from the European 
> Culture Congress, by signing under our petition which you can find 
> at http://www.culturecongress.eu/europa/petycja.
>
> Feel free to forward our petition to your friends and colleagues. 
> The more of us unite in this debate, the louder we will be!
>
>
> Szanowni Państwo,
>
> Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy plany wykluczenia kultury z 
> projektów polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
> Kontynuując tematy podjęte podczas Europejskiego Kongresu Kultury, 
> zapraszamy do udziału w toczącej się właśnie dyskusji o 
> budżecie UE. Możecie to zrobić podpisując petycję dotyczącą 
> uwzględnienia kultury w środkach funduszy strukturalnych na stronie 
> internetowej EKK http://www.culturecongress.eu/europa/petycja.
>
> Podpisujmy i przekazujmy dalej!
>
>
> Biuro Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w UE | Culture 
> Programme Office, Polish EU Presidency
>
> Narodowy Instytut Audiowizualny | National Audiovisual Institute
> ul. Wałbrzyska 3/5 | 02-739 Warszawa | NIP (tax nr) 525 234 20 56
> www.nina.gov.pl | www.culturecongress.eu
>
> www.dwutygodnik.com | www.biweekly.pl
>

Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111210/d7d1098c/attachment.html>


More information about the oberlist mailing list