[oberlist] SK* evnt/expo: VSG Kosice and K.A.I.R. present...

Ludwig Henne (Kosice 2013) ludwig.henne at kosice2013.sk
Sat Dec 10 12:01:57 CET 2011Please scroll down for English

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Východoslovenská galéria Košice, K.A.I.R Košice Artist in 
Residence, Kosice 2013

Y – Bod pre mladých

Výstava: „K.A.I.R. lab“ – Lucija Smodiš and Alexandru Raevski

Vernisáž: 13.12.2011 o 17.00 hod. / Výstava potrvá: od 14.12.2011 
do 14.2.2012

Výstavný projekt „K.A.I.R. lab“ je v poradí druhou výstavou v 
rámci projektu Y – Bod pre mladých. Vznikol v spolupráci medzi 
EHMK 2013 (Košice Európske hlavné mesto kultúry), K.A.I.R.  
(Košice Artist in Residence) a Východoslovenskou galériou Košice 
(VSG). Predstavuje dve, na sebe nezávislé výtvarné intervencie 
dvoch umelcov, Lucije Smodiš a Alexandra Raevski, do nevýstavných 
priestorov VSG. V oboch prípadoch ide formálne zároveň o reakciu na 
lokálnu, miestnu kultúru v komparácii s kultúrami krajín ich 
pôvodu či kultúrami, ich tradíciami vo všeobecnosti. Jednotlivo 
sú ale osobnými záznamníkmi autorov, sprostredkujúcimi divákovi 
informáciu o spôsobe nazerania na vlastný pôvod a identitu.

Lucija Smodiš (1984, Maribor, Slovinsko), študovala vizuálne umenie 
na Pedagogickej Univerzite v Maribore kde aj tvorí a pôsobí 
zároveň ako kurátorka a manažérka kultúry. Primárne, no nie 
nevyhnutne pracuje s videom a verejným priestorom, kde sleduje reakcie 
ľudí na neobvyklé situácie a zvuky.

Alexander Raevski (1979, Chisinau, Moldova), študoval na fakulte 
architektúry na Moldavskej štátnej univerzite technológii a maľbu 
na Pedagogickej univerzite Ion Creanga v Chisnau. Zaoberá sa 
sociálno-politickými a psychologickými aspektmi svetonázorov ľudí 
zo sveta športu, ktorí museli zo zdravotných dôvodov s aktívnym 
športom prestať. V tvorbe využíva fotografiu, video ako aj médium 
sochy.


Kurátori: Michal Štofa, Ludwig Henne


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 East Slovakian gallery, K.A.I.R. Kosice Artist in Residence, Kosice 
2013


Y – Young Point

Exhibition: “K.A.I.R. lab” – Lucija Smodiš, Alexandru Raevski

 Opening: 13 December 2011 at 5:00 pm / Opening times: 14.12.2011 to 
14.02.2012

The exhibition project “K.A.I.R. lab” is the second in the series 
of exhibition organised as part of the project Y – Young Point. It 
has been developed in cooperation of Kosice 2013 – European capital 
of culture, K.A.I.R. Košice Artist in Residence and the East Slovakian 
Gallery in Košice. The project represents two independent artistic 
interventions in the gallery space, realized by Lucija Smodiš and 
Alexander Raevski. After two month living in Kosice, both artists 
respond to the local East Slovakian culture in comparison with their 
own cultures and traditions. Each intervention, however, shows the 
artists view on the city of Kosice through the filter of their origin 
and identity.

Lucija Smodiš (1984, Maribor, Slovenia) studied the visual arts at the 
Faculty of Education, University of Maribor. She has lived and worked 
in Maribor as a curator and a cultural manager. In her work, she has 
primarily, but not necessarily, employed video and public space where 
she observes reactions of people to unusual situations and sounds.

Alexander Raevski (1979, Chisinau, Moldova) studied at the Faculty of 
Architecture, the Technical University of Moldova, and at the Faculty 
of Education, Ion Creanga Pedagogical State University in Chisnau 
(painting). He has dealt with social, political and psychological 
aspects of the world view of sportsmen who were forced, for health 
reasons, to abandon the career of professional sportsmen. In his work 
he is using photography, video and the medium of sculpture.

 Curators: Michal Štofa, Ludwig Henne
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111210/8c392b48/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 381.jpg
Type: image/jpeg
Size: 69939 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111210/8c392b48/attachment-0001.jpg>


More information about the oberlist mailing list