[Oberlist] [ARTPLOSHADKA] “Lumina vine din interior”

artploshadka portal despre artă si cultură artploshadka at gmail.com
Wed Feb 23 09:40:50 CET 2011


În cadrul expoziţiei "Lumina vine din interior" Mihai Coţovanu  expune 20 de
tablouri ce reprezintă peisaje rurale, citadine, naturi moarte. Fidel
sintaxei figurativului riguros, M. Coţovanu cultivă o pictură subordonată
principiilor armoniei între formă şi culoare. Senzualitatea picturii sale
rezultă dintr-o rafinată redare a elementelor naturii, dintr-o interpretare
 simplă, dar, în acelaş timp, sobră. Pictura  lui dezvăluie o înţelegere
clară a legităţilor compoziţiei cromatice, un respect  faţă de exigenţele
meşteşugului solid cimentat.
Refugiat în lumea peisajului, Mihai Coţovanu cultivă puritatea şi  calmul
imaginii, vibraţia discretă a sentimentului.  Căutând inspiraţia în
peisajele citadine, pictează periferiile pitoreşti ale Iaşilor, străzile
înguste cu ziduri macerate de vreme; încearcă nu numai să surprindă
"lumina", dar şi să sugereze trecutul istoric al oraşului.
http://artploshadka.wordpress.com/2011/02/23/artploshadka-%E2%80%9Clumina-vine-din-interior%E2%80%9D/

*Eleonora BRIGALDA,*

*dr. în studiul artelor, conf. universitar**..............................................................................*

*artploshadka at gmail.com*

*www.artploshadka.wordpress.com*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20110223/9339ad9c/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: afis4.jpg
Type: image/jpeg
Size: 182456 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20110223/9339ad9c/attachment-0001.jpg>


More information about the Oberlist mailing list