[oberlist] MD* wshp: Centrul Civic al Chișinăului / Chisinau Civic Center

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Sun Oct 16 02:21:31 CEST 2011http://www.oberliht.com/centrul-civic/
- – - scroll down for English version – - -

RO
- – - – -

CENTRUL CIVIC AL CHIȘINĂULUI

invitație de participare (downloadează afișul în format PDF)

Un atelier realizat de URBAN STUDIO (Școala de Arhitectură din 
Stockholm: http://www.kth.se/en/abe) în colaborare cu Asociația 
Oberliht (http://oberliht.com), condus de Bojan Boric [SE], Björn 
Ahrenby [SE], Ivan Kucina [RS] și Vladimir Us [MD]

subiecte:
- Condițiile Contemporane și noul Peisaj Urban
- Anatomia Urbană. Orașe în Tranziție: din perspectiva orașelor 
Chișinău și Stockholm

În cadrul acestui proiect vom examina noile strategii urbane și 
intervențiile arhitecturale dintr-un oraș care suportă efectele 
extreme ale tranziției de la un sistem socialist la unul politic și 
economic neoliberal. Moldova – astăzi cea mai săracă țară din 
Europa, se confruntă cu multiple provocări de ordin socio-economic, 
politic, ecologic și urban. Mai recent, ea a nimerit în centrul 
atenției datorită aspirațiilor sale de integrare europeană. În 
cadrul atelierului vom încerca să identificăm noi sinergii de ordin 
cultural, de infrastructură, ecologic precum și economic, generate de 
transformările urbane.

Lucrările atelierului dau continuitate proiectului de cercetare “Noi 
Topologii Urbane” (vezi paginile:http://chisineu.wordpress.com/proiecte/noi-topologii-urbane,http://www.fargfabriken.se/uploadeddocs/NUTchisinauminsk.pd 
f) coordonat în toamna anului 2010 de “Färgfarbiken” – o 
instituție de artă din Stockholm. Scopul nostru principal este ca, cu 
ajutorul instituției gazdă, să devenim o parte importantă a 
transformărilor urbane în curs. În baza unor propuneri de design 
urban și arhitectural vom încerca să adoptăm o poziție pro-activă 
și de mediere între factorii decizionali și interesele unor grupuri 
publice, vom încerca să abordăm în diverse moduri problemele urbane 
contemporane din Chișinău.

PROGRAM

16 octombrie 2011
11:00-15:00 Tur al Chișinăului

17 octombrie 2011
15:30-17:00 / UTM, Blocul 9, sala 212
Prezentare publică de Bojan Boric și studenții de la Școala de 
Arhitectură din Stockholm
Prezentare publică de Ivan Kucina: Condițiile Urbanizării Auto- 
regulatorii
17:00-20:00 / UTM, Blocul 9, sala 218
Atelier (ziua 1)

18 octombrie 2011
10:00-14:00 / UTM, Blocul 9, sala 218
Atelier (ziua 2)
15:30-17:00 / UTM, Blocul 9, sala 212
Prezentare publică de Ivan Kucina: Rolul Spațiilor Publice în 
Reconstruirea Valorilor Comunitare
17:00-20:00 / UTM, Blocul 9, sala 218
Atelier (ziua 2)

19 octombrie 2011
10:00-17:00 / UTM, Blocul 9, sala 218
Atelier (ziua 3)
17:00-18:30 / UTM, Blocul 9, sala 212
Prezentarea rezultatelor finale

Partenerii proiectului:
Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Arhitectură și Urbanism (http://www.utm 
.md)
Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural (http://colocviilechisinaului.wordpress.com 
)
Chisinau Proiect

Suport financiar:
Institutul Suedez (http://www.si.se)

LOCAȚIE
Universitatea Tehnică din Moldova
catedra Arhitectură (bd. Dacia 39, blocul 9, et. 2)
prezentările publice vor avea loc în aula 212
atelierul se va desfășura în sala 218
acces stația Cuza Vodă
autobuz: 3, 5, 23, A, 122 / troleibuz: 18, 22 / microbuz: 160, 113

CONTACT
Asociatia Tinerilor Artisti Oberliht
tel: + (373 22) 286317
email: vladimir at oberliht.org.mdEN
- – - – -

CHISINAU CIVIC CENTER

invitation for participation (download the poster in PDF format)

A workshop organized by URBAN STUDIO (School of Architecture in 
Stockholm: http://www.kth.se/en/abe) in collaboration with Oberliht 
Association (http://oberliht.com), lead by Bojan Boric [SE], Björn 
Ahrenby [SE] and Ivan Kucina [RS]

subjects:
- Contemporary Conditions and the new Urban Landscape
- Urban Anatomy. Cities in Transition: Chisinau – Stockholm 
Perspective

In this project we will be exploring the new urban strategies and 
architectural interventions for the city suffering from the extreme 
effects of the transition from socialist to neoliberal political/ 
economic system. Moldova – today the poorest nation in Europe faces 
many socio/economic,political, ecological and urban challenges. It has 
recently become a focus of attention trough the process of the 
European integrations. In our studio work we will be inventing 
potentials for new synergies among the cultural, infrastructural, 
ecological aspects as well as economic aspects of urban transformations.

Our work will build upon the initial research work titled “New Urban 
Topologies” (see links: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/noi-topologii-urbane,http://www.fargfabriken.se/uploadeddocs/NUTchisinauminsk.pd 
f) from the fall of 2010 conducted by “Färgfarbiken” – art 
organization from Stockholm. Our main objective is to through our 
hosts become important part of the ongoing process of urban 
transformations. Through the design proposals at urban and 
architectural scales we will take a proactive role by serving as the 
mediators between the decision makers, various public interest groups 
and we will test diverse approaches of tackling contemporary urban 
problems in Chisinau.

PROGRAM

16 octombrie 2011
11:00-15:00 Tour of Chisinau

17 octombrie 2011
15:30-17:00 / UTM, Blocul 9, room 212
Public presentation by Bojan Boric and students from School of 
Architecture in Stockholm
Public presentation by Ivan Kucina: Conditions of Self-regulated 
Urbanity
17:00-20:00 / UTM, Blocul 9, room 218
Workshop (day 1)

18 octombrie 2011
10:00-14:00 / UTM, Blocul 9, room 218
Workshop (day 2)
15:30-17:00 / UTM, Blocul 9, room 212
Public presentation by Ivan Kucina: The Role of Public Space in 
Rebuilding Community Values
17:00-20:00 / UTM, Blocul 9, room 218
Workshop (day 2)

19 octombrie 2011
10:00-17:00 / UTM, Blocul 9, room 218
Workshop (day 3)
17:00-18:30 / UTM, Blocul 9, room 212
Presentation of final results

Partners:
Technical University in Moldova, Faculty of Architecture and Urbanism (http://www.utm.md 
)
Civic Group for Cultural Heritage (http://colocviilechisinaului.wordpress.com 
)
Chisinauproiect

Financial support:
Swedish Institute (http://www.si.se)

LOCATION
Technical University in Moldova
Architecture department (bd. Dacia 39, blocul 9)
public presentation will take place in room 212
the workshop will take place in room 218
access bus station Cuza Vodă
bus: 3, 5, 23, A, 122 / trolleybus: 18, 22 / minibus: 160, 113

CONTACT
Young Artists Association Oberliht
tel: + (373 22) 286317
email: vladimir at oberliht.org.md

Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111016/1f7c6486/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: cartaz-a3-centru-civic-al-chisinaului_web.jpg
Type: image/jpeg
Size: 297638 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111016/1f7c6486/attachment-0001.jpg>


More information about the oberlist mailing list