[oberlist] MD* PLIC: APEL pentru contributii / CALL for contributions

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Sat Aug 4 03:13:20 CEST 2012


- – - scroll down for English – - -

RO
- – - – -

Am coborât în ‚subsol’ unde ne veți găsi din 2011, însa în 
continuare suntem în așteptarea contribuțiilor voastre! Pentru 
urmatoarele numere așteptăm texte, proiecte de artă, campanii, 
obiecte, propuneri care pot fi integrate în formatul PLIC-ului.

În lipsa unei finanțări, revista va apărea într-un număr de 50 de 
exemplare, însă PLIC-ul va servi în continuare drept o platforma de 
promovare a creației dumneavoastră, on-line si off-line.

Tocmai de aceea vă rugăm să ne trimiteți propunerile voastre. 
Textele nu trebuie să depășească 5.000 de caractere iar propunerile 
artistice (imagini, fotografii, film, sunet/muzică, etc.) trebuie să 
conțină un scurt concept împreună cu o listă a materialelor 
necesare realizării lor. Atît textele cît și propunerile trebuie 
să fie originale.

Noi le vom analiza după care autorii propunerilor selectate vor fi 
anunțați prin email. Propunerile pot fi transmise prin email la 
adresa: vladimir(a)oberliht.org.md

Revista la PLIC este cea mai nouă publicaţie culturală din Republica 
Moldova, o revistă obiect cu un caracter interdisciplinar şi 
experimental pronunţat, care îşi propune să reflecte şi să 
reunească tendinţele artistice şi literare ale tinerilor din 
Republica Moldova și România, dar şi din alte regiuni.

Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de 
creatori dar și între exponenți ai altor domenii, insistînd pe 
rolul și importanța artei, în calitate de ingredient activ, într-o 
societate multiculturală ce se confruntă cu provocările unei lumi 
din ce în ce mai globalizate.

Revista la PLIC | Asociația Oberliht
str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”
Chişinau 2028, Republica Moldova
+ (373 22) 286317
email: vladimir(a)oberliht.org.md
http://plic.oberliht.com
http://oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht
http://www.facebook.com/pages/Revista-la-PLIC/107192812647279

EN

- – - – -

We went under the ground where you’ll find us since 2011, but we’re 
still looking forward for your contributions! For our next issues we 
are looking for texts, art projects, campaigns, objects, proposals 
that fit the POSTBOX format.

Lacking financial support POSTBOX magazine will be printed in 50 
copies, but it will continue to be a platform for promoting artistic 
and literary creation, on-line and off-line.

That’s why we ask you to send your proposals. Texts should not exceed 
5000 characters and the artistic proposals (images, photos, films, 
videos, sound/music, objects, etc.) should contain a short concept 
along with a list of materials needed for their realization. Both 
texts and artistic proposals must be original.

We will analyze them and the authors whose proposals were selected 
will be announced by e-mail. Please send your proposals to: 
vladimir(at)oberliht.org.md

The POSTBOX Magazine is the newest cultural publication from the 
Republic of Moldova, with a strong interdisciplinary and experimental 
character, which aims at reflecting and unifying the artistic and 
literary trends of the youth from the Republic of Moldova and from 
abroad.

The POSTBOX Magazine encourages the communication among different 
groups of artists but also among representatives of other areas of 
interest, strengthening the role and the importance of art as an 
active ingredient in a multicultural society, which faces the 
challenges of globalization.

POSTBOX magazine | Oberliht Association
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinău 2028, Republic of Moldova
+ (373 22) 286317
email: vladimir(at)oberliht.org.md
http://plic.oberliht.com
http://oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht
http://www.facebook.com/pages/Revista-la-PLIC/107192812647279-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20120804/961dad6f/attachment.html>


More information about the oberlist mailing list