[oberlist] Prezentare de Tatiana Fiodorova la KSAK

Lilia Dragneva dragneva at gmail.com
Wed Aug 29 14:18:54 CEST 2012


*Prezentare de Tatiana Fiodorova *

Vă invităm *Joi, 30 august, la ora 18.00*, la sediul *Centrului KSAK* la
prezentarea oferită
de *Tatiana Fiodorova* care a fost în rezidentă la *FUTURA - Centru pentru
Arta Contemporană în Praga* în perioada iunie-iulie/2012, în cadrul
*Programului
de colaborare şi schimb de artişti din Moldova şi Republica Cehă. *

Fiodorova va vorbi despre practica sa artistică şi se va axa, în special,
pe proiectele realizate de ea la Praga: Performance-ul: "Something about
toilet paper", şi expoziţia personală IN OTHER WORLDS, la Karlin Studios,
Praga (18-29.7.2012), care a cuprins o recapitulare a proiectelor recente,
realizare anterior, la fel şi proiecte realizate în cadrul rezidenţei
(Cartea - o colecţie de hârtie igienică, obiecte din hârtie igienică) şi
performance-ul THE WORLD IS DIRTY, THE ARTIST MUST BE DIRTY.

*Programul de rezidenţă este un program de colaborare şi schimb de artişti
din Moldova şi Republica Cehă iniţiat în 2010 de FUTURA - Centru pentru
Artă Contemporană din Praga în colaborare cu [KSA:K] - Centrul pentru Artă
Contemporană, Chişinău (www.art.md). În cadrul acestui program Tatiana
Fiodorova din Republica Moldova a fost în rezidenta la FUTURA - Centru
pentru Artă Contemporană din Praga (http://www.futuraproject.cz/en/). *

În cadrul programului de schimb artistele Anetta Mona Chişa şi Lucia
Tkacova s-au aflat într-o rezidenţă de 2 săptămâni la [KSA:K] Centrul
pentru Artă Contemporană, Chişinău în vara anului 2011.

Vă aşteptăm la sediul Centrului [KSA:K]:
str. Bănulescu-Bodoni 5, Ap-2,
cod poştal 2009, Chişinău,
Republica Moldova
tel/fax. + 373 22 237272
www.art.md

Ştefan Rusu
Manager de Proiecte şi Programe -[KSA: K] Centrul pentru Artă Contemporană,
Chişinău

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Presentation by Tatiana Fiodorova*

You are invited on *Thursday, August 30, at 18:00*, to the *Center KSAK *to
attend the presentation given by *Tatiana Fiodorova*, who was in residence
at F*UTURA Center for Contemporary Art in Prague* in the period
June-July/2012, in the frame of *Artist Exchange Program established for
artists from Republic of Moldova and Czech Republic.*

Fiodorova will talk about her art practice, specifically she will elaborate
on projects she realized in Prague: Performance: "Something about toilet
paper", and one-man show IN OTHER WORLDS, at Karlin Studios, Prague
(18-29.7.2012), which comprised a recapitulation of her recent projects,
realized before, as well projects done in the frame of residency (The book
- a collection of toilet paper, objects from toilet paper) and the
performance THE WORLD IS DIRTY, THE ARTIST MUST BE DIRTY.

*Artist-in-residence program is an artist exchange program established in
2010 for artists from Republic of Moldova and Czech Republic and it is
ongoing collaboration between KSAK Center for Contemporary art, Chisinau (
www.art.md) and FUTURA Center for Contemporary Art, Prague. In the frame of
this program Tatiana Fiodorova from Modlova was hosted by FUTURA (
http://www.futuraproject.cz/en/).
*
In the frame of Artist Exchange Program artists Anetta Mona Chisa and Lucia
Tkacova had spent two weeks in residence at [KSA: K] Center for
Contemporary Art, Chisinau in the summer of 2011.

You are welcomed to the [KSA: K] Center
Banulescu-Bodoni 5, Ap-2,
Postcode 2009, Chisinau,
Republic of Moldova
tel/fax. + 373 22 237272
www.art.md

Stefan Rusu
Projects&Programs Manager-[KSA: K] Center for Contemporary Art, Chisinau
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20120829/69ffa8c8/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list