[oberlist] MD* SPACES: CINEMA IN AER LIBER - Trafacka: Templul Libertatii 2011, de Sasa DLOUHY [CZ], 29 august 2012, ora 21:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Wed Aug 29 16:39:14 CEST 2012


http://chisineu.wordpress.com/2012/08/28/trafacka/

- – – scroll down for English version – – -

CINEMA ÎN AER LIBER – proiecție de filme documentare

29 august 2012, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Trafacka: Templul Libertății
de Saša Dlouhý [CZ]
2011 / 75’

Ce se poate face cu spațiul unei fabrici abandonate, destinată să 
fie demolată peste un an? Povestea despre ultima perioadă a vieții 
unei clădiri din cartierul Vysočany din Praga și crearea unui 
semnificativ centru cultural în Cehia a fost capturată de Saša 
Dlouhy în acest documentar.
El înregistrează dezvoltarea treptată a unui centru pentru arta 
alternativă, inclusiv metamorfozele personale ale actorilor 
principali, absolvenți ai școlilor de artă, care au avut grijă de 
acest spațiu industrial pentru o scurtă perioadă de timp, reușind 
să-l transforme într-un organism viu, o arenă pentru diferite 
curente culturale.

‘intrare’ liberă

Acast eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al 
CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-c 
inema).OPEN AIR CINEMA – documentary film screening

August 29, 2012, 21:00
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

Trafacka: Temple of Freedom
by Saša Dlouhý [CZ]
2011 / 75’

What is there possible to do with an abandoned factory fated to 
demolition within a year? A story that pictures the last stage of life 
of a building from Vysočany district, Prague and the creation of a 
significant cultural center in the Czech Republic.
Saša Dlouhy, the author of this film, records the gradual development 
of a center for alternative arts, including the personal metamorphosis 
of the leading actors, alumni of the art schools which took care of 
this industrial space for a short time, managing to change it into 
lively organism, a platform for various cultural trends.

free ‘entry’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center 
– open air cinema project (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cine 
ma).


Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20120829/f9ee2bd9/attachment.html>


More information about the oberlist mailing list