[oberlist] MD* SPACES: DEMOLAREA / DEMOLITION, program internațional de proiecții / international screening program, 30 august 2012, ora 21:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Thu Aug 30 13:37:45 CEST 2012


http://chisineu.wordpress.com/2012/08/29/demolarea/

- – – scroll down for English version – – -

CINEMA ÎN AER LIBER – DEMOLAREA, program internațional de proiecții

30 august 2012, ora 21:00
Havuzul abandonat dîn fața Teatrului Dramatic Rus de Stat A. P. Cehov
str. Vlaicu Pîrcălab 75, Chișinău link

Programul internațional de proiecții cu titul DEMOLAREA s-a format 
în urma apelului de participare prin care am invitat toți cei 
interesați să timită filme ce documentează acte ale demolării 
înfăptuite în diverse contexte, regimuri politice sau ideologice, 
condiții economice sau sociale, care au dominat în trecut sau domină 
în prezent și astfel contribuie la formarea noilor identități 
urbane.

Se cunoaște și este documentat faptul că de la independență 
încoace în Chișinău au fost demolate multe edificii cu o valoare 
istorică și arhitecturală semnificativă. Astăzi multe clădiri fac 
parte din diferite registre ale monumentelor, se află sub protecția 
statului, însă acest lucru nu le salvează de la distrugeri și 
abandon. În continuare, lăsate în mîna unor investitori privați 
sau posesori de capital, aceste monumente degradeză, iar unele din ele 
riscă să dispară pentru totdeauna.

Demolarea în 2011 a vechei Poște din Chișinău a constituit punctul 
culminant, care a mobilizat reprezentanții societății civile (chiar 
și Primarul Chișinăului a fost prezent) în vederea protecției 
patrimoniului arhitectural din Chișinău, însă odată cu acel 
protest public inițiativă “Poștașilor” a pierdut din 
intensitate sau poate din viziune?

Acest program vine să reactualizeze în memoria colectivă, prin film 
documentar, actele demolării care au avut loc în diverse orașe 
europene și să prezinte reflecția artiștilor, mai mult sau mai 
puțin poetică, asupra acestui fenomen.

Evenimentul va avea loc în spațiul havuzului abandonat din fața 
Teatrul Rus de Stat A. P. Cehov din Chișinău pe care l-am amenajat cu 
acest scop:

http://chisineu.wordpress.com/2012/08/29/havuzul/

Vă învităm sa-l vizitați și să-l re-includeți în circuitul 
vostru de locuri publice din Chișinău.

PROGRAM

http://chisineu.wordpress.com/2012/08/29/demolarea/

‘intrare’ liberă

Acast eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al 
CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-c 
inema).
OPEN AIR CINEMA – DEMOLITION, international screening program

August 30, 2012, 21:00
Abandoned pool in front of Chekhov Theatre
Vlaciu Pircalab str. 75, Chisinau link

The DEMOLITION screening program is formed from contributions received 
through an open call in which everybody was invited to submit a film 
documenting acts of demolition in various contexts, as a result of 
dominant past and new politic or ideological regimes, economic or 
social conditions that led to the act of demolition and thus produced 
new urban identities.

It is well known and documented that since independence of Republic of 
Moldova many buildings with historical and architectural value in 
Chisinau were demolished. Today, many other buildings are included in 
the registry of the monuments and are protected by the state, but this 
fact doesn’t save them from demolition and abandon. Handled into 
private owners’ hands these buildings risk to disappear forever.

The demolition of the old Postoffice building in Chisinau in 2011 
represented the culminant point that mobilized civil society to state 
the need for protecting the architectural heritage in Chisinau (even 
the Mayor made its presence), targeted by the investors and capital 
owners. Unfortunately after that protest the initiative of the 
“Postmen” lost its intensity or may be its vision?

This screening program comes to actualize in the collective memory, 
through documentary film, the acts of demolition that took place in 
different European cities and also to present the artists’ reflection 
about this phenomenon.

The event will take place in the abandoned pool in front of Russian 
State Theatre A. P. Chekhov from Chisinau that we have cleaned and 
arranged for this purpose: http://chisineu.wordpress.com/2012/08/29/havuzul/

We invite you to visit this place and to re-include it into your mind 
map of Chisinau public spaces.

PROGRAM

http://chisineu.wordpress.com/2012/08/29/demolarea/


free ‘entry’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center 
– open air cinema project (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cine 
ma).

Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20120830/2044ace2/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list