[oberlist] Wirtualna Strefa Ekonomiczna / Virtual Economic Zone

Kuba Szreder derszer at googlemail.com
Thu Aug 1 22:25:04 CEST 2013Wirtualna Strefa Ekonomiczna / Virtual Economic Zone

Alternativa na Jarmarku Św. Dominika / Alternativa at St. Dominic's 
Fair

05.08 - 11.08.2013

Koncepcja kuratorska / curatorial concept: Kuba Szreder

Projektanci Kiosku WSE / architectural design of VEZ: Natalia Romik, 
Maciej Czeredys

Wykonanie Kiosku WSE / realization of VEZ: Agnieszka Szreder, Jan 
Szreder

Uczestniczący artyści / participating artists: Jesper Alvaer i 
Isabela Grosseová, Marsha Bradfield, Maya Gordon, Folke Köbberling, 
Jacek Niegoda.

Ekipa WSE / team of VEZ: Miro Górczyński, Dorota Zapalska, Szymon 
Żydek.

Lokacja / Location: Podwale Staromiejskie / Grobla IV (Gdańsk)

Zorganizowano przez / organized by: Instytut Sztuki Wyspa // http://wyspa.art.pl/

W ramach / in the framework of: Materialność / Materiality

Więcej informacji / Further information:

http://alternativa.org.pl/wirtualna-strefa-ekonomiczna-alternativa-na-jarmarku-sw-dominika/

https://www.facebook.com/events/147373575463287/?fref=tsPL

Wirtualna Strefa Ekonomiczna to strefa ekonomicznej wyobraźni, żywa 
wypustka Alternativy na Jarmarku św. Dominika. Sam Jarmark jest 
corocznym świętem ulicznego handlu, atrakcją, która ściąga do 
centrum Gdańska rzesze turystów. WSE sytuuje się wewnątrz tego 
największego w regionie Bałtyku miejskiego targowiska, 
przekształcając go od środka wedle zasad wirtualnych ekonomii. Na 
straganie Alternativy nie sprzedajemy skórzanej galanterii, starych 
zegarów, morskich landszaftów czy wyrobów z bursztynu. W naszym 
Kiosku grupa polskich i międzynarodowych artystów oddaje się 
eksperymentom z różnymi formami niekomercyjnej wymiany, 
wyobrażeniowej gospodarki, handlu na opak, kalkulacji na wspak. W 
przeciwieństwie do specjalnych stref ekonomicznych WSE nie działa 
wedle uświęconych praw maksymalizacji zysku i (niby) racjonalnej 
kalkulacji, WSE jest tymczasowym ośrodkiem artystycznej gry z 
objawionymi prawdami ekonomii, przekracza granice ekonomicznej 
wyobraźni.

Architektura WSE, zaprojektowana przez Macieja Czeredysa i Natalię 
Romik, nawiązuje do fantazmatycznych formuł wirtualnej ekonomii. 
Zaciekawia przechodniów wertykalną, rozjeżoną geometrią, 
zmieniającą się podle działań i intencji artystów. Obłożone 
lustrami laboratorium działa niczym kameleon- zwierciadło, zlewa się 
z komercyjnym otoczeniem, odbijając codzienną rzeczywistość 
jarmarku.

WSE towarzyszy filozoficzna pogadanka o ekonomii, zaaranżowany we 
współpracy z Wolnym Uniwersytetem Warszawy.ENG

The Virtual Economic Zone is the zone of economic imagination – a 
live appendix of Alternativa at St. Dominic's Fair. the Fair itself is 
an annual festival of street vendors, an attraction which drives 
hundreds of tourists to downtown Gdańsk. VEZ finds its location in the 
midst of this largest city fair in the Baltic region, transforming it 
from the inside in accordance with the principles of virtual economy. 
We are not going to sell leather goods and accessories, old clocks, 
dauby seascapes, and amber goods. In our Kiosk, a group of Polish and 
international artists will indulge in the experiments with various 
forms of non-commercial exchange, an imaginary economy, iffy trade, 
and topsy-turvy calculations. Contrary to special economic zones, VEZ 
does not follow the sanctified precepts of maximizing profits and 
(seemingly) rational calculation. VEZ is a temporary centre of an 
artistic game with the revelations of economic guidelines, trespassing 
the limits of economic imagination.
The architecture of VEZ, designed by Maciej Czeredys and Natalia Romik 
alludes to the phantasmal formula of virtual economy. It intrigues 
passers-by with its vertical, ruffled geometry, changing into the 
field of artists' actions and interventions. A laboratory with mirror- 
faced walls works like a chameleon gazing into a looking-glass, both 
merging with its commercial surroundings and reflecting the every-day 
of the Fair reality.
VEZ is accompanied by a philosophical short speech on economics, 
arranged in co-operation with the Free/Slow University of WarsawHarmonogram Działań // Time Schedule:

05.08 - 11.08 - Marsha Bradfield, projekt badawczy / artistic 
research, Za Moje i Twoje Portfolio: równościowy wzrost 
międzyosobowego kapitału interesariuszy WSE / For Your Portfolio and 
Mine: The rise of interpersonal equity amongst stakeholders networked 
through VEZ

05.08 - 06.08 - Folke Koebberling, instalacja procesualna / process 
based installation, Tagesfiliale Köbberling Elektronik

07.08 - 08.08 - Jacek Niegoda, punkt usług artystycznych / artistic 
service centre, Punkt Separacji Barw / Colour Separation Service Point

09.08 - pogadanka z Michałem Kozłowskim w ramach Wolnego Uniwersytetu 
Warszawy / talk with Michał Kozłowski in the framework of Free / Slow 
University of Warsaw, Skąd się bierze wartość czyli o co 
właściwie chodziło brodatemu filozofowi z Trewiru // From where does 
the value come from, and what did the bearded philosopher from Trier 
have really on his mind.

09.08 - 10.08 - Maya Gordon, kolekcja / collection, Mniej lub Bardziej 
Namacalne Osobliwości ze Zbiorów May'i Gordon / More or Less Tangible 
Curiosities from the Collection of Maya Gordon

11.08 - Jesper Alvaer i Isabella Groseova, performance, Płynne 
Poziomowanie / Liquid Levelling
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130801/08e901c5/attachment-0003.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: mime-attachment.jpeg
Type: image/jpeg
Size: 32990 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130801/08e901c5/attachment-0001.jpeg>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130801/08e901c5/attachment-0004.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: yes_vez.pdf
Type: application/pdf
Size: 38774 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130801/08e901c5/attachment-0001.pdf>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130801/08e901c5/attachment-0005.html>


More information about the oberlist mailing list