[oberlist] MD* SPACES: CINEMATOGRAFUL POLITIC / POLITICAL CINEMA, California dreaming, de Bregtje van der Haak / VPRO, 29.08.2013, ora 21:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Tue Aug 27 17:09:29 CEST 2013


http://chisineu.wordpress.com/2013/08/27/california-dreaming/

- – – scroll down for English version – – -

CINEMATOGRAFUL POLITIC – proiecție de filme documentare

California Dreaming
de Bregtje van der Haak / VPRO
2010 / 49’

29 august 2013, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

California reprezintă un brand foarte puternic, un loc pentru noi 
începuturi, visuri și stele de cinema, un loc al surf-erilor cu o 
climă deosebită. Însă Statul de Aur a dat faliment și orașul Los 
Angeles duce lipsă de bani. Serviciile publice sînt reduse iar rata 
șomajului este în creștere. În același timp optimismul, 
antreprenoriatul și credința în puterea Americii sînt mai puternice 
decît oricînd (link).

Cinematograful Politic

Acest film continuă programul de proiecții de la Apartamentul Deschis 
sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze 
conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică 
globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile 
mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și 
mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică 
și cum aceasta afectează localități, despre transformările în 
structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar 
și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în 
lucru, despre artă și rolul ei social.

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic 
drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva 
partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ 
își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă 
sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui 
sistem ce tinde de obicei să le suprime.

subtitre în limba engleză
‘intrare’ liberă

Acast eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al 
CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-c 
inema).- – – English version – – -

POLITICAL CINEMA – documentary film screening

California dreaming
by Bregtje van der Haak / VPRO
2010 / 49’

August 29, 2013, 21:00
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

California is a strong brand, the state of new beginnings, dreams and 
movie stars, of surfers and a wonderful climate. But the Golden State 
is bankrupt and the city of Los Angeles is running out of cash. Public 
services are being cut and unemployment keeps rising. At the same 
time, optimism, entrepreneurship and the belief in the power of 
America are stronger than ever (link).

Political Cinema

We invite you at Flat Space to attend the film program called 
Political Cinema, which raises awareness on economic and political 
conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its 
impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/ 
exclusion, political activism and protest movements. We will project 
films about the economic crisis and how it affects localities, the 
structural transformation of social classes, the disappearance of 
workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories 
working, about art and its social role.

Through Political Cinema we would like to take back the notion of 
politics as a subject that touches everyone and is not limited just to 
several parties or interest groups. It is about individuals who assume 
a political, or civic active or passive position (a belief), looking 
for alternatives within a system that has the usual tendency to 
suppress them.

English subtitles
free ‘entrance’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center 
– open air cinema project (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cine 
ma).Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130827/4b76046f/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list