[oberlist] Invitație: Workshop Modalități de Supraviețuire / Invitation: Survival Skills Workshop

Larisa Crunţeanu larisa.crunteanu at gmail.com
Wed Aug 28 14:35:52 CEST 2013


Șelari 13, București
www.atelier35.eu

(for English please scroll down)

 *Atelierul Modalități de Supraviețuire *
 *cu artistul Heath
Bunting<http://atelier35.us7.list-manage.com/track/click?u=60c05ac2ed67a9d1e8f8e1d0c&id=a4adcd9d23&e=cc1594c5fe>
*
*7 Septembrie 2013, 10.00 – 18.00, Pădurea Băneasa, București*
Eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/156702331202740/

 Proiectul: 1:1 (6 – 25 septembrie 2013)
 Vernisaj: joi, 5 septembrie 2013, orele 18.00
 Curatoriat de: Mihaela
Varzari<http://atelier35.us7.list-manage.com/track/click?u=60c05ac2ed67a9d1e8f8e1d0c&id=f15438fb0a&e=cc1594c5fe>

 În cadrul proiectului 1:1, artistul britanic Heath Bunting vă invită să
luați parte la atelierul-ul Modalități de Supraviețuire, în pădurea
Băneasa, în afara Bucureștiului. Atelierul se adresează celor interesați
să-și petreacă ziua în compania artistului pentru inițiere în cunoașterea
plantelor comestibile, construirea adăposturilor în copaci și tehnici
vânătorești.

 Cele 25 de locuri sunt disponibile pentru primele persoane care ne
contactează la:

 Mihaela Varzari: mihaela_varzari at yahoo.co.uk

 Heath Bunting s-a născut Buddhist în Wood Green, Londra, Anglia și posedă
calitatea de a-și provoca singur râsul (momentan redusă doar la zâmbet).
Este unul dintre inițiatorii grupurilor artistice net.art, irational.org și
sport-art. Este autodidact iar opera lui independentă în mod autentic este
directă și necomplicată, și nu a obținut niciodata vreun premiu. Aspiră să
fie membru util al societății și este preocupat de dezvoltarea unui sistem
de mutație identitară de înaltă expertiză.

 La ora 01:42 pe 31/12/2011, la domiciliul său din Bristol, artistul a
inventat web 3.0, care este de vânzare la prețul de 100 de milioane de
dolari.

* Imagine: Heath Bunting, Status Project(2008), courtesy of the artist

 //////////////////////////////////////////////

 1:1 este un proiect care utlilizează noțiunea de ‘hartă’ ca instrument de
analiză a noilor realități socio-economice, survenite ca urmare a
extinderii către Est a frontierelor Uniunii Europene. Ce nou set de
atitudini se dezvăluie, atunci când hărțile nu mai reprezintă teritoriul
geografic iar relația dintre cuvinte și realitate devine una imposibilă?

 Artiști participanți:
 Liliana Basarab (România)
 Heath Bunting (U.K.)
 Victor Man (România/Germania)
 Deimantas Narkevicius (Lituania)
 Tanja Ostojic (Serbia/Germania)

 ________________________________________________________


Șelari 13, București
www.atelier35.eu


*Survival Skills Workshop *
 *with the artist Heath
Bunting<http://atelier35.us7.list-manage.com/track/click?u=60c05ac2ed67a9d1e8f8e1d0c&id=9afaffdae8&e=cc1594c5fe>
 *
*September 7th 2013, h.10.00 – 18.00, Băneasa Forest, Bucharest*
Facebook Event: https://www.facebook.com/events/156702331202740/

 Art Project: 1:1 (6 –25 September 2013)
 Opening: Thurs, 5 September 2013, 6PM
 Curated by: Mihaela
Varzari<http://atelier35.us7.list-manage.com/track/click?u=60c05ac2ed67a9d1e8f8e1d0c&id=21214a2e5a&e=cc1594c5fe>

 To coincide with the contemporary art exhibition 1:1, British artist
Heath Bunting invites you to take part in his workshop, Survival Skills in
the forest Băneasa, outside Bucharest. The workshop is aimed at anyone who
wants to spend the day in the artist’s company and learn about edible
plants, building tree houses or hunting.

 We aim at 25 participants, on first email, first served basis. Please
contact:

 Mihaela: mihaela_varzari at yahoo.co.uk

 Heath Bunting was born a Buddhist in Wood Green, London, UK and is able to
make himself laugh (currently, reduced to only smile). He is a co-founder
of net.art, irational.org, and sport-art movements. His self taught and
authentically independent work is direct and uncomplicated and has never
been awarded a prize. He aspires to be a skillful member of the public and
is producing an expert system for identity mutation.
 At 01:42 on 31/12/2011 at his home in Bristol, he invented web 3.0 and is
offering it for sale for 100 million dollars.

* Image: Heath Bunting, Status Project(2008), courtesy of the artist

 //////////////////////////////////////////////

 1:1 is an art project, which uses the notion of ‘mapping’ as a tool of
enquiry into the newly formed socio-economical realities that have resulted
from the expansion east of EU’s borders. What new set of understandings can
be discovered when the map cannot represent the territory and the
relationship between words and reality is an impossible one?

 Participating artists:
 Liliana Basarab (Romania)
 Heath Bunting (U.K.)
 Victor Man (Romania/Germany)
 Deimantas Narkevicius (Lithuania)
 Tanja Ostojic (Serbia/Germany)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130828/06ecc2a4/attachment.html>


More information about the oberlist mailing list