[oberlist] MD* call/wshp: SPAȚII REVENDICATE / RECLAIMED SPACES, atelier de cartografiere / mapping workshop cu/with Levente Polyak & Vitalie Sprînceană, 10-12.09.2013

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Thu Aug 29 18:33:05 CEST 2013


http://chisineu.wordpress.com/2013/08/29/spatii-revendicate/

- – – scroll down for English version – – -

RO
- – – – -

Spații revendicate – atelier de cartografiere cu Levente Polyak și 
Vitalie Sprînceană

10-12 septembrie 2013
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Sciusev 103, Chisinau
http://zpatiu.wordpress.com

Vă invităm să luați parte la atelierul de cartografiere Spații 
revendicate care va avea loc în perioada 10-12 septembrie 2013. 
Doritorii de a lua parte la atelier sînt rugați să expedieze o 
scrisoare de intenție pina la 6 septembrie 2013 la adresele: vladimir at oberliht.org.m 
d și vitalie.sprinceana at gmail.com

Descriere
Scopul acestui atelier este de a instrui activiștii în privința 
modalităților de utilizare a tehnologiilor informaționale (web 
alerte, website-uri, bloguri și hărți) pentru o mai bună coordonare 
a eforturilor lor și pentru a îmbunătăți comunicarea între 
activiști, între activiști și autorități, între activiști și 
cetățeni. Ne propunem să oferim activiștilor instrumente mai 
eficiente și să îi ajutăm să utilizeze din plin posibilitățile 
social media/internet pentru a facilita procesul de construire a unei 
societăți civile robuste.

Atelierul are ca scop inițierea activiștilor în diverse tehnologii 
și metode de cartografiere colectivă (crowd mapping). Participanții 
vor putea să decidă dacă vor utiliza aplicația deja existentă 
Vacant Central Europe sau vor încerca o nouă tehnologie – Ushahidi 
crowdmap în conformitate cu obiectivele cartografierii. Participanții 
vor învăța să trimită, să editeze și să organizeze reclamații 
precum și să ofere vizibilitate și publicitate adițională 
rezultatelor. De asemenea participanții vor învăța cum să implice 
publicul general în acest process. Ca rezultat al acestui exercițiu 
de cartografiere, participanții vor învăța să recunoască 
regularități și tendințe în lucrurile cartografiate, să formuleze 
soluții pertinente informare de exemple și practice bune din diferite 
alte orașe ale lumii.

Intenționăm să acoperim în cadrul acestui atelier următoarele teme:
- Demolarea monumentelor de arhictectură și a patrimoniului istoric
- Construcții ilegale în spațiul public (anexe) și în curțile din 
interior
- Defrișarea ilegală a pădurilor și parcurilor precum și 
construcția ulterioară a clădirilor noi pe aceste suprafețe
- Demolarea infrastructurii sportive (conversiune)
- Distrugerea infrastructurii culturale (conversiune)
- Dezvoltarea neoliberală a centrului orașului
- Parcări ilegale
- Problema accesului la surse de apă în oraș
- Incluziune/excluziune/ acces la spațiul public
- Alte probleme.

PROGRAM

Ziua 1 (10 septembrie, 2013)
18.00 Prezentarea obiectivelor atelierului
18.30 Prezentarea posibilităților cartografierii colective (crowd 
mapping): evoluție, posibilități, limitări, Q&A.
19.00 Prezentarea participanților, discuție deschisă despre 
rezultatele scontate ale cartografierii
19:30 Stabilirea criteriilor de selecție pentru site-urile vizitate

Ziua 2 (11 septembrie, 2013)
9:00-12:00 Vizitarea a 6-8 locuri în Chișinău
- site demolat (arhitectural/istoric)
- construcție ilegală (anexă sau în curțile blocului)
- acaparare a proprietății publice
- parc
- parcare ilegală
- teren de sport
- cinematograf demolat
- bd. Cantemir
- zone periculoase pentru gay și alte minorități
- absența infrastructurii pentru oameni cu dizabilități

13:00 Evaluarea vizitei și rezultatelor vizitei
14:00 Organizarea informației și încărcarea ei pe site-ul crowdmap
15:00 Discuția rezultatelor și problemelor
16:00-17:00 Discuție despre posibilitățile cartografierii

1 zi plină de muncă practică cu cartografiere colectivă/internet/ 
instrumente și tehnologii aferente

Ziua 3 (12 septembrie, 2013)
10.00 Vizite individuale ale unor locuri

15.00 Organizarea informației și încărcarea conținutului pe site
18.00 Prezentarea publică a hărții
19.00 Discuții despre viitorul proiectului de cartografiere 
colectivă: planuri și perspectiveEN
- – – – -

Reclaimed spaces – mapping workshop with Levente Polyak and Vitalie 
Sprinceana

September 10-12, 2013
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev str. 103, Chisinau
http://zpatiu.wordpress.com

You are invited to take part in the mapping workshop Reclaiming spaces 
that will be organized between 10-12 of September 2013. Please send a 
letter of intent by September 6, 2013 to: vladimir at oberliht.org.md andvitalie.sprinceana at gmail.com

Description
The purpose of this workshop is to teach activists on how to use 
interactive technologies (web alerts, websites, blogs, and maps) in 
order to better coordinate their efforts and to enhance the 
communication between them, between activists and authorities and 
between citizens and activists. The idea is to provide activists with 
more efficient tools and to use the possibilities of social media/ 
internet in order to build a more robust civil society.

The workshop will introduce various methods and technologies of crowd 
mapping. Participants will decide to use a newly established Ushahidi 
crowd map deployment or to join the Vacant Central Europe mapping 
application, according to the established mapping objectives. 
Participants will learn to submit, edit and organize reports as well 
as to give additional visibility and publicity to the findings, 
encouraging the public to participate in the deployment. As a result 
of the mapping exercise, participants will learn to recognize patterns 
in the mapped phenomena, helping them to come up with pertinent 
solutions, informed by examples and good practices from various 
international locations.

Activist topics to be covered during the mapping workshop:
- Demolition of architecture and historical heritage
- Illegal constructions in public spaces (extensions) and inner 
courtyards
- Illegal cutting of forests and parks and consequent construction of 
new buildings in those areas
- Demolished sport infrastructure (conversion)
- Demolished cultural infrastructure (conversion)
- (Neoliberal) development of the city center
- Illegal parking zones
- Water sources
- Inclusion/exclusion/access to space
- Other issues

PROGRAM

DAY 1 (September 10, 2013)
18:00 Introduction of the workshop objectives
18:30 Introduction to community mapping: evolution, possibilities, 
limitations; Q&A
19:00 Introduction of participants, open discussion about the 
workshop’s desired outcomes
19:30 Establishing categories of observation for the site visit next day

DAY 2 (September 11, 2013)
9:00-12:00 Visiting 6-8 places in Chisinau
- demolished site (architecture / historical)
- illegal construction site (inner yards)
- extension on public property
- park
- illegal parking
- sport field
- demolished cinema
- bd. Cantemir
- dangerous zone for gays
- missing infrastructure for people with disabilities

13:00 Evaluation of the visit and the findings
14:00 Organization of data and uploading content in the crowdmap
15:00 Discussion of findings and problems
16:00-17:00 Discussion of the maps’ possibilities, planning the next 
day activity

DAY 3 (September 12, 2013)
10:00 Individual site visits

15:00 Organization of data and uploading content in the crowd map
18:00 Public presentation of the map
19:00 Discussing the continuation: plans, perspectives


Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130829/aeb1bb61/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list