[oberlist] DE* grant: Theatertreffen Festival in Berlin offers a number of grants for theatre makers, artists, conceptual thinkers, dramaturgs and performers

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Wed Jan 16 02:30:31 CET 2013Begin forwarded message:

> From: stefankaegi <kaegi at rimini-protokoll.de>
> Date: Jan 15, 2013 8:52:13 PM EET
> To: Vladimir US <vladimir at oberliht.org.md>
> Subject: Re: CHIOȘC: OSTALGIE, expoziție la APARTAMENT DESCHIS / 
> exhibition, 17 ianuarie 2013, ora 16:00
>
>
> dear friends,
>
> Please forward this to interested young artists, theatre makers, 
> conceptualists and other crazy minds!
>
> Theatertreffen Festival in Berlin offers a number of grants for 
> theatre makers, artists, conceptual thinkers, dramaturgs and 
> performers to participate in workshops about art and interventions 
> in public space for 2 weeks in Berlin beginning of may 2013. If you 
> are interested, apply before 31st of january!
> If you are chosen they pay your accomodation, some perdiems and i 
> think also the trip and you get to see a lot of performances and 
> discuss with international artists in Berlin.
>
> As part of this programme I am also developing some subversive 
> performance structures with the invited artists.
> Unfortunately they only have a full descriptionPDF in german 
> (included here). But some more english informations can be found on:
>
> http://www.berlinerfestspiele.de/en/aktuell/festivals/theatertreffen/internationales_forum_tt/programm_2/programm_forum.php
>
> and on:
>
> http://www.berlinerfestspiele.de/en/aktuell/festivals/theatertreffen/internationales_forum_tt/bewerbung_forum/bewerbung_forum.php
>
>
>
> All the best
>
> stefan
>
>
>
>
>
>
> On 15.01.2013, at 15:55, Vladimir US wrote:
>
>>
>> http://chiosc.oberliht.com/2013/01/09/ostalgie/
>>
>> OSTALGIE
>> Expoziție / Exhibition
>> de POMMEFRITZ
>>
>> APARTAMENT DESCHIS / FLAT SPACE
>> Inaugurare / Opening: 17 ianuarie 2013, ora 16.00
>> str. București 68/1, Chișinău
>> program: 17 ianuarie – 16 februarie 2013
>>
>> - – - scroll down for English – - -
>>
>> RO
>> - – - – -
>>
>> Războiul e pace. Libertatea e sclavie. Ignoranţa e putere.
>>
>> Astăzi, 20 de ani de la căderea zidului Berlinului, doi fotografi 
>> italieni au fotografiat cîteva apartamente abandonate din oraşul 
>> Chemnitz din Germania de Est, unde timpul s-a oprit odată cu apusul 
>> perioadei comuniste. Fotografii sunt Massimiliano Boschini şi Mauro 
>> Manuini, fondatorii grupului Pommefritz.
>> Apartamentele pustii sunt o expresie a trecutului, istoriei, a 
>> oamenilor care au locuit aici. Acest proiect fotografic este un 
>> tribut adus Republicii Democrate Germane sau Germaniei de Est. 
>> Acest proiect reprezintă Nostalgia noastră faţă de Est – sau 
>> ostalgia – o combinaţie a cuvintelor ost (est) şi nostalgie 
>> (‘nostalgia’) care se întîlneşte pe larg în Germania 
>> contemporană, unificată. Ostalgia subliniază un dor (algia) care 
>> scoate în evidenţă eforturile de recuperare a ceea ce a fost 
>> pierdut. Această reconstrucţie este mediată de ironie faţă de 
>> trecut şi prezent, combinînd nişte sentimente puternice de 
>> înstrăinare faţă de Germania unificată, cu un dor de familiar. 
>> Memoria este ancorată într-un simţ de identitate, loc şi lucruri 
>> în calitate de cultură materială. Pommefritz sugerează că 
>> atunci cînd oamenii sunt strămutaţi de undeva şi nu au pe nimeni 
>> cine să le amintească de acest fapt, ei îşi pierd capacitatea de 
>> a-şi aminti trecutul care a avut loc acolo. Germanii estici care au 
>> fost cetăţeni ai RDG au fost invitaţi să-şi uite trecutul. 
>> Urmele spaţiului fizic în care au locuit, regimul comunist care le- 
>> a structurat vieţile, arhitectura modernistă, produsele şi 
>> experienţele din RDG – par să fi fost exilate din memoria 
>> colectivă a Germaniei unificate.
>>
>> Ostalgie: Reevaluînd trecutul, mergînd înainte spre viitor, nu 
>> uita de trecut. Într-un cuvînt, strategia noastră este să 
>> utilizăm Ostalgia ca pe o lentilă prin care să examinăm problema 
>> viitorului în Germania de Est, un viitor care a fost diluat pînă 
>> la nerecunoaştere. Mai curînd, o cunoaştere socială a trecutului 
>> estic a devenit mediumul său de comunicare.
>>
>> Pommefritz este un grup artistic înfiinţat la începutul lui 2004, 
>> membrii căruia sunt dornici de provocări şi experienţe 
>> fotografice inedite. Intenţia lor este de a evita mesajele şi 
>> limbajul fotografiei clasice, prin realizarea unei noi interpretări 
>> a unor subiecte mai puţin obişnuite, cum ar fi cabanele italiene 
>> vechi, locurile abandonate şi neglijate, unde culorile sunt 
>> distorsionate şi alterate cu un efect suprarealist şi oniric.
>> http://www.pommefritz.com/
>>
>> - – -
>>
>> Acest proiect fotografic a fost selectat în baza ‘Apelului la 
>> proiecte pentru APARTAMENT DESCHIS’ care vine să încurajeze 
>> tinerii artiști să-și prezinte lucrările public în Chișinău. 
>> Mai multe detalii despre apel găsiți aici: http://chiosc.oberliht.com/ape 
>> l/
>>
>>
>>
>> EN
>> - – - – -
>>
>> War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.
>>
>> Today, 20 years after the fall of the Berlin Wall two Italian 
>> photographers photographed some abandoned apartments in the eastern 
>> German city of Chemnitz, where time has stood still since the end 
>> of the communist era. The photographers are Massimiliano Boschini 
>> and Mauro Manuini, founders of Pommefritz Crew.
>>
>> Through the empty apartments we perceive the past, the history, the 
>> people who lived in these places. This photographic project is a 
>> tribute to the German Democratic Republic, or East Germany. This 
>> project represents our Nostalgia for the East — or ostalgie, a 
>> portmanteau combining the words ost (‘east’) and nostalgie 
>> (‘nostalgia’) — has taken hold in contemporary, unified 
>> Germany.Ostalgie emphasizes the process of longing (algia) that 
>> stresses efforts at the recovery of what was lost. This 
>> reconstruction is mediated by irony about the past and present that 
>> combines widespread feelings of estrangement from the new unified 
>> Germany with a longing for the familiar. The memory is anchored in 
>> a sense of identity, place and things as material culture. When 
>> people are removed from a place and have no-one to remind them of 
>> it Pommefritz suggests that they lose the ability to recall the 
>> past that occurred there. East Germans who were citizens of the GDR 
>> have been invited to forget their past. The traces of the physical 
>> spaces that they inhabited, the communist regime which structured 
>> their lives, the modernist architecture, products and experiences 
>> of the GDR seem to have been relegated from the collective memory 
>> of the unified Germany.
>>
>> Ostalgie: Revaluing the Past, Regressing into the Future, forward 
>> to the future, don’t forget the past. In a word, our strategy is 
>> to use Ostalgie as a lens through which to examine the problem of 
>> the future in eastern Germany, a future that has by no means been 
>> dampened beyond recognition. Rather, a certain social knowledge of 
>> eastern pastness has become its medium.
>>
>> Pommefritz is an artistic group, born in the beginning of 2004, who 
>> are eager to challenge themselves and share their experiences with 
>> their cameras. They intent to escape from the classical messages 
>> and means of photography by the realization of a new interpretation 
>> of uncommon settings such as old Italian cottages, deserted and 
>> neglected places where colors are distorted and corrupted with a 
>> surrealist and dreamlike effect.
>> http://www.pommefritz.com/
>>
>> - – -
>>
>> This exhibition proposal has been selected from the projects 
>> submitted through the ‘FLAT SPACE – open call for projects’ 
>> that aims to encourage young artists to present their works 
>> publicly in Chisinau. You can find more information here:http://chiosc.oberliht.com/apel/
>>
>>
>>
>>
>> Vladimir US
>>
>> CHIOSC  |  curator
>>
>> http://chiosc.oberliht.com
>> http://plic.oberliht.com
>> http://chisineu.wordpress.com
>> http://bucuresti68.wordpress.com
>> http://www.facebook.com/Oberliht
>>
>> Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
>> Culturale Europene http://www.eurocult.org
>>
>> --
>> Moldova Young Artists Association "Oberliht"
>> http://oberliht.com
>>
>> tel/fax:	+ (373 22) 286317
>> email: 	vladimir at oberliht.org.md
>> .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
>> https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
>> portal informational pentru arta si cultura din Moldova
>> information gateway for arts and culture from Moldova
>>
>
> Stefan Kaegi
> Rimini Protokoll
> HAU
> Stresemannstrasse 29
> D-10963 Berlin
>
> +49 177 2202698
>
> www.rimini-protokoll.de
> www.ciudadesparalelas.com
> www.chacaraparaiso.net
> www.hygieneheute.de
>
>
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130116/675b6442/attachment-0002.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tt13_forum_ausschreibung.pdf
Type: application/pdf
Size: 1016835 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130116/675b6442/attachment-0001.pdf>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130116/675b6442/attachment-0003.html>


More information about the oberlist mailing list