[oberlist] MD* SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI-un parc pentru comunitate / CHISINAU CIVIC CENTER-people's park, 11.08-06.09.2014

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Sun Aug 10 13:24:40 CEST 2014


http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

- – – scroll down for English version – – -

CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate
11 august – 6 septembrie 2014
Chișinău

Cum putem face ca prin cercetare, planificare urbană, arhitectură, 
activism, creativitate instituțională și artă, spațiile publice 
din orașele noastre să fie mai primitoare, mai deschise și mai 
democratice? Cum am putea crea/găsi/promova soluții instituționale 
locale la procese globale (neoliberalism, globalizare economică) 
pentru a include chișinăuienii într-un proces participativ de luare 
a deciziilor privind deschiderea spațiilor publice către cetățeni 
și creșterea accesibilității pentru diferite grupuri sociale care 
sunt excluse constant? În cele din urmă, cum am putea construi 
rezistențe în fața unor presiuni economice și politice și cum am 
putea dezvolta poziții mai sigure pentru actorii societății civile 
în raport cu repezentanții puterii?

În contextul dezbaterii în desfășurare despre transformările 
radicale pe care le-a suferit spațiul public din Chișinău în 
perioada tranziției – degradare, privatizare, comercializare, 
politizare – problema calității, accesibilității, deschiderii și 
democrației spațiului public este deosebit de acută.

Proiectul CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate 
pune în discuție situația spațiilor publice și perspective de 
dezvoltare a acestora. La un nivel mai general, proiectul invită să 
dialogăm pe tema spațiilor publice în perioada tranziției, despre 
bunurile comune și rolul pe care îl au în organzarea socială, să 
propunem noi modele de guvernare a acestor spații / bunuri precum și 
forme de inovație instituțională prin care acestea pot fi protejate 
și/sau democratizate.

Dincolo de consecințele pe care le-ar putea avea proiectele majore de 
infrastructură pentru viața orașului, ne preocupă soarta unor 
spații mai mici ce se regăsesc în cartierele din centrul istoric. 
Ediția din acest an a proiectului va avea ca punct central Parcul de 
la intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin (http://goo.gl/maps/zl 
8Pd). Unul din puținele spații verzi din zona istorică, parcul este 
situat pe axa Bulevardului Cantemir, și, deși a fost proiectat încă 
în anii ’70 de către arhitecții sovietici, nu a fost construit 
încă. Aflat la marginea centrului vechi (cîndva fiind cunoscut drept 
unul dintre cele mai periculoase cartiere), caracterizat prin abandon 
și delăsare atît din partea autorităților cît și a locuitorilor, 
acesta riscă să dispară în umbra intereselor imobiliare. Odată 
reabilitat, Parcul ar putea răspunde unor nevoi vitale pe care le au 
locuitorii urbei, printre ei copii și părinți, tineri și oameni în 
vîrstă.

În perioada 11 august – 6 septembrie 2014 invităm comunitatea de 
artiști, arhitecți, activiști, jurnaliști și cercetători din 
Chișinău și alte orașe să participe la un program de expoziții, 
conferințe, rezidențe artistice, proiecții de film, lansări de 
carte, lucru comunitar, petreceri și pincnicuri.
În cadrul programului de evenimente un accent deosebit va fi pus pe 
implicarea locuitorilor din zonă în primul rînd dar și a 
chișinăuienilor în general. Împreună sperăm să dezvoltăm o 
viziune comună pentru acest parc ca un loc public accesibil și 
deschis tuturor.

Proiectul CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate 
dă continuitate unei serii de activități demarate de Asociația 
Oberliht mai mulți ani în urmă și care au cuprins un atelier de 
cartografiere a spațiului public, o serie de intervenții artistice, 
cîteva cercetări sociologice efectuate de artiști și curatori, 
cărora li s-au alăturat ulterior arhitecți, sociologi, istorici și 
alte grupuri profesionale interesate de dezvoltare urbană, pentru a 
cerceta și interveni în contextul existent, determinat de 
distribuția inechitabilă a spațiilor și resurselor care 
caracterizează orice stat post-sovietic nou.

-

ateliere: Bogdan LYPKHAN [RO], Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD] și Mariana 
ȘEREMET [MD], studioBASAR (Alex AXINTE, Tudor ELIAN, Maria OANCEA, 
Daniela PALIMARIU, Andrei PRIPASU, Cristian STOIAN) [RO], Kinga 
LENDECZKI [HU], Ewa RUDNICKA, Marlena HAPPACH (Odblokuj) și Grzegorz 
MLYNARSKI (Kwiatkibratki) [PL]

program de rezidență pentru artiști, expoziții, evenimente, 
activități: Valeria BARBAS [MD], Ludmila BOUROȘ [MD], Angela CANDU 
[MD], Maxim CUZMENCO [MD], Dušan DOBIAŠ (Stanica) [SK], Natalia 
JURMINSKAYA [MD], Michal HOLY [SK], Marie LUKAČOVA și Jakub ROČEK 
[CZ], Ramin MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Alina POPA [RO], 
Ghenadie POPESCU [MD], Mykola RIDNYI și Serhiy POPOV (SOSka) cu Taras 
KAMENNOY [UA], Ion ROȘCA [MD], Alexandra SOȘNICOVA și Serghei 
GOLOVNEA (ADDM) [MD] cu Roman SOLYANIK și Ina FALIKOVA [UA], Teatru 
Spălătorie [MD], Vladimir US [MD], Anna Witt [AT], Hannes ZEBEDIN [AT]

participanți la conferință: Oleg BREGA [MD], Miljenka BULJEVIĆ 
[HR], Vasyl CHEREPANYN [UA], Alexei DIMITROV [MD], Dušan DOBIAŠ 
(Stanica) [SK], Vasile ERNU [MD/RO], Nora DOROGAN [MD], Mihai GOȚIU 
[RO], Dmitrii KAVRUK [MD], Petru NEGURĂ [MD], Katarina PAVIĆ [HR], 
Norbert PETROVICI [RO], Florin POENARU [RO], Eugenia ROȘU [MD], 
Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD], Igor STOKFISZEWSKI [PL], Ion ȘTEFĂNIȚĂ 
[MD], Ovidiu ȚICHINDELEANU [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE 
[MD], Vitalii VOZNOI [MD], Agnieszka WISNIEWSKA [PL]

contribuții: Teodor AJDER [MD], Ion ANDRUȘCEAC [MD], Diana DRAGANOVA 
[MD], Anatolie JURAVELI [MD], Gaelle MEGE [FR], Anastasia PALII [MD], 
Diana SANDU [MD], Vlad ZDERCIUC [MD], fanfara din parc cu Anatolie 
CAZACU și locuitorii

echipa curatorială: Vitalie SPRÎNCEANĂ, Mariana ȘEREMET, Vladimir 
US [MD]

PROGRAM (11 august - 6 septembrie 2014)

‘intrarea’ este liberă la toate evenimentele

pentru a consulta programul actualizat vizitați pagina: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitat 
e

(programul se va actualiza pe parcurs)


PARTENERI PROIECT

4AM – Forum pentru Arhitectură și Media, Brno link
Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [ksa:k] link
Clubture link
Cocoșul Roșu link
Kwiatkibratki link
Odblokuj link
Political Critique link
studioBASAR link
Teatrul Spălătorie link
Visual Culture Research Center link
Primăria Municipiului Chișinău link

parteneri media:
Revista la Plic link
Platzforma link

PARTENERI SPACES
Fundația Centrul pentru Artă Contemporană, Kiev link
GeoAIR, Tbilisi link
Minotaurus Film, Luxembourg link
slobodne veze // loose associations, Zagreb link
Utopiana.am, Yerevan link
Oikodrom, institutul vienez pentru dezvoltare urbană, Viena link

SUPORT FINANCIAR
Programul Cultural al Parteneriatului Estic link
Fundația Culturală Europeană link
Institutul Adam Miczkewicz din Varșovia link
Forumul Cultural Austriac link

SPONSORI
OM

LOCAȚII

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Sciusev 103, Chișinău: link
http://zpatiu.wordpress.com

Apartament Deschis
str. Bucuresti 68/1, Chișinău
http://chiosc.oberliht.com/apartament

B68 – zonă liberă / spațiu de artă
str. Bucuresti 68, Chișinău
http://bucuresti68.wordpress.com

Biblioteca Naţională
str. 31 August 1989 nr. 78-A, Chișinău
http://www.bnrm.md

în Parc
intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin, Chișinău: link

CONTACT
Asociatia Tinerilor Artisti Oberliht
tel: + (373 22) 286317
email: vladimir(a)oberliht.org.md
http://oberliht.com

- – -

Programul CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate 
este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. 
Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul 
Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut 
de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultura în Tarile din 
Est) aduna la un loc artisti si lucratori din domeniul culturii din 
patru tari ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, 
Ucraina, care se preocupa de reprezentarea unor subiecte sociale 
specifice pentru spatiile publice din orasele lor. Proiectul mai are 
drept scop fortificarea scenei independente de arta si cultura din 
aceste tari.
Cuvintul cheie este dezvoltarea capacitatii – de la dezvoltarea unor 
pozitii ferme de pe care de lansat un proces de negociere cu agentii 
guvernamentali pina la procese de autoinstruire, imbunatatire a 
contactului cu societatea civila si publicul, si identificarea unor 
noi spatii unde arta si cultura pot avea loc. Intrebarea principala 
este: Cum prin arta si cultura sa recistigam noi spatii pentru 
cetateni, in special pentru tineri? In cadrul proiectului SPACES vor 
fi organizate si desfasurate evenimente artistice participative in 
spatiul public din cele patru tari. Procese de lucru in retea, 
cercetare sociologica si dezbateri pe marginea policiticilor culturale 
vor acompania aceste evenimente. O intelegere mai buna a rolului pe 
care il poate avea arta si cultura vizavi de spatiul public in 
spatiile post-comuniste, un sprijin mai puternic acordat scenei 
independente, noi concepte de guvernare culturala in regiune vor fi 
citeva din rezultatele proiectului SPACES.
http://www.spacesproject.netEN
– – – – -

CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park
11th of August – 6th of September 2014
Chișinău

How can we make it so that through research, urban planning, 
architecture, activism, institutional creativity and art, the public 
spaces from our cities would be more welcoming, more open and more 
democratic? How could we create/find/promote local institutional 
solutions to the global processes (neoliberalism, economic 
globalization) in order to include the residents of Chisinau in a 
participative process of decision-making regarding the opening of the 
public spaces for the citizens and the growth of accessibility to 
various social groups that are constantly excluded? Finally, how could 
we build resistance in front of economic and political pressure and 
how could we develop stronger positions for the actors of civil 
society in their relation with the representatives of power?

In the context of the ongoing debate about the radical transformation 
of the public space in Chisinau under the impact of transition – 
degradation, privatization, commercialization, politicization – the 
problem of the quality, accessibility, openness and democratization of 
public space is especially acute.

CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park project calls into question 
the situation of public spaces and perspectives for their development. 
On a more general level, the project invites us to a dialogue on the 
issue of the public spaces during the period of transition, on common 
goods and their role in the social organization, and to propose new 
models for governing these spaces / goods, as well as forms of 
institutional innovation, through which they can be protected and/or 
democratized.

Beyond the consequences, which the major projects of infrastructure 
could have for the life of the city, we are concerned by the fate of 
some smaller spaces that can be found in the districts of the 
historical center. This year’s edition of the project will focus 
mainly on the Park situated at the intersection of Sf. Andrei and Ivan 
Zaikin streets (http://goo.gl/maps/zl8Pd). Being one of the few green 
spaces from the historical area, the park is situated on the axis of 
Boulevard Cantemir, and, although it was projected as early as in the 
70ies by Soviet architects, it hasn’t been constructed yet. Situated 
at the edge of the old city (once known as one of the most dangerous 
districts), characterized by abandonment and decay both from the 
authorities and the residents, it is threatened to disappear in the 
shadow of real estate interests. Once rehabilitated, the park could 
cover some vital needs, which the city residents have, among them 
children and parents, youth and elderly people.

During the period of 11th of August to 6th of September 2014 we invite 
the community of artists, architects, activists, journalists and 
researchers from Chisinau and other cities to participate in a program 
of exhibitions, conferences, art residencies, film screenings, book 
launches, community work, parties and picnics.
In the program of events an emphasis will be put on the involvement of 
the residents from the area especially, but also of the residents of 
Chisinau in general. Together we hope to develop a common vision for 
this park as a public spot accessible and open to all.

CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park project gives continuity to a 
series of activities started by Oberliht Association several years 
ago, which included a workshop for mapping the public space, a series 
of artistic interventions, several sociological researches made by 
artists and curators, joined later by architects, sociologists, 
historians and other professional groups interested in urban 
development, in order to research and intervene in the existing 
context, determined by inequitable distribution of spaces and 
resources which characterizes each new post-Soviet state.

-

workshops: Bogdan LYPKHAN [RO], Vitalie SPRINCEANA [MD] and Mariana 
SEREMET [MD], studioBASAR (Alex AXINTE, Tudor ELIAN, Maria OANCEA, 
Daniela PALIMARIU, Andrei PRIPASU, Cristian STOIAN) [RO], Kinga 
LENDECZKI [HU], Ewa RUDNICKA, Marlena HAPPACH (Odblokuj) and Grzegorz 
MLYNARSKI (Kwiatkibratki) [PL]

artist in residency program program, exhibitions, events and 
activities: Valeria BARBAS [MD], Ludmila BOUROS [MD], Angela CANDU 
[MD], Maxim CUZMENCO [MD], Dusan DOBIAS (Stanica) [SK], Natalia 
JURMINSKAYA [MD], Michal HOLY [SK], Marie LUKACOVA and Jakub ROCEK 
[CZ], Ramin MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Alina POPA [RO], 
Ghenadie POPESCU [MD], Mykola RIDNYI and Serhiy POPOV (SOSka) / Taras 
KAMENNOY [UA], Ion ROSCA [MD], Alexandra SOSNICOVA and Serghei 
GOLOVNEA (ADDM) [MD] / Roman SOLYANIK and Ina FALIKOVA [UA], 
Spalatorie Theatre [MD], Vladimir US [MD], Anna WITT [AT], Hannes 
ZEBEDIN [AT]

participants in the conference: Oleg BREGA [MD], Miljenka BULJEVIC 
[HR], Vasyl CHEREPANYN [UA], Alexei DIMITROV [MD], Dusan DOBIAS 
(Stanica) [SK], Vasile ERNU [MD/RO], Nora DOROGAN [MD], Mihai GOTIU 
[RO], Dmitrii KAVRUK [MD], Petru NEGURA [MD], Katarina PAVIC [HR], 
Norbert PETROVICI [RO], Florin POENARU [RO], Eugenia ROSU [MD], 
Vitalie SPRINCEANA [MD], Igor STOKFISZEWSKI [PL], Ion STEFANITA [MD], 
Ovidiu ȚICHINDELEANU [MD], Vladimir US [MD], Vasiluta VASILACHE [MD], 
Vitalii VOZNOI [MD], Agnieszka WISNIEWSKA [PL]

contributions: Teodor AJDER [MD], Ion ANDRUSCEAC [MD], Diana DRAGANOVA 
[MD], Anatolie JURAVELI [MD], Gaelle MEGE [FR], Anastasia PALII [MD], 
Diana SANDU [MD], Vlad ZDERCIUC [MD], fanfare in the park with 
Anatolie CAZACU and the inhabitants

curatorial team: Vitalie SPRINCEANA, Mariana SEREMET, Vladimir US [MD]

PROGRAM (August 11 - September 6, 2014)

free entry to all events

for the updated program please visit this webpage: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate

(the program will be constantly updated)

PROJECT PARTNERS

4AM – Forum for Arhitecture and Media, Brno link
Centre for Contemporary Art, Chisinau [ksa:k] link
Clubture link
Cocoșul Roșu link
Kwiatkibratki link
Odblokuj link
Political Critique link
studioBASAR link
Spalatorie Theatre link
Visual Culture Research Center link
Chisinau Municipality link

media parteners:
POSTBOX magazine link
Platzforma link

SPACES PARTNERS
Fundația Centrul pentru Artă Contemporană, Kiev link
GeoAIR, Tbilisi link
Minotaurus Film, Luxembourg link
slobodne veze // loose associations, Zagreb link
Utopiana.am, Yerevan link
Oikodrom, institutul vienez pentru dezvoltare urbană, Viena link

FINANCIAL SUPPORT
Programul Cultural al Parteneriatului Estic link
Fundația Culturală Europeană link
Institutul Adam Miczkewicz din Varșovia link
Forumul Cultural Austriac link

SPONSORS
OM

LOCATIONS

Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Sciusev 103, Chisinau: link
http://zpatiu.wordpress.com

Flat Space
str. Bucuresti 68/1, Chisinau
http://chiosc.oberliht.com/apartament

B68 – free zone / art space
str. Bucuresti 68, Chisinau
http://bucuresti68.wordpress.com

National Library
str. 31 August 1989 nr. 78-A, Chisinau
http://www.bnrm.md

in the Parc
crossroad of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets: link

CONTACT
Asociatia Tinerilor Artisti Oberliht
tel: + (373 22) 286317
email: vladimir(a)oberliht.org.md
http://oberliht.com

- – -

The program CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park is organized in 
the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by 
the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. 
Additionally, it receives support from European Cultural Foundation.

SPACES project (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern 
Countries) assembles artists and cultural workers in four Eastern 
partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at 
reflecting societal issues in the public realm of their city. It also 
aims at strengthening the independent art and culture scene.
The key word is capacity building – from developing a better standing 
in negotiations with governmental agencies, to processes of self- 
learning, increasing contact with civil society audiences, and finding 
new spaces where art and culture can take place. The core question of 
the project: How can art and culture regain public space(s) for 
citizens, especially for young people? SPACES will curate and carry 
out participatory art events in public spaces in the four countries. 
Processes of networking, social research and policy debates will 
accompany the in situ events. A better understanding of the role 
culture and art can play with regard to public space in post communist 
spaces, a stronger lobby for the independent scenes, new concepts for 
cultural governance in the region: these are some of the SPACES results.

http://www.spacesproject.netShare this:


Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20140810/600a3c54/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list