[oberlist] MD* SPACES: Hotel Charleroi – o prezentare de Hannes ZEBEDIN [AT] / presentation, 11.08.2014, 18:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Sun Aug 10 19:38:55 CEST 2014


http://zpatiu.wordpress.com/2014/08/10/hotel-charleroi/

- – – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

SPACES: Hotel Charleroi – o prezentare de Hannes ZEBEDIN [AT]

11 august 2014, ora 18:00
locaţie: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

HOTELUL CHARLEROI este un proiect de cercetare iniţiat de Adrien 
Tirtiaux (BE), Antoine Turilon (FR) şi Hannes Zebedin (AT) în 2009 
prin burse pentru artişti şi expoziţii în Charleroi. Situat la 60 
km la sud de Brussels, Charleroi este un orăşel industrial în 
decădere, cu toate simptomele asociate – rată de şomaj înaltă, 
criminalitate în creştere, afaceri de corupţie, etc. Panorama sa 
urbană suprarealistă, o reminiscenţă a unui trecut industrial 
intens (grămezi de zgură, uzine metalurgice), alături de numeroasele 
infrastructuri iraţionale planificate în anii 60 (metrou, autostradă 
circulară pe viaduct), nu se înscriu deloc în dimensiunile sale 
relativ reduse (pop. 400.000). De fapt, Charleroi oferă o viziune 
generală foarte concentrată asupra modului în care Modrernitatea s-a 
dezvoltat în Europa şi prezintă problemele sociale şi economice 
rezultate din acest proces. Oraşul a rămas aproape neschimbat pe 
parcursul ultimilor 30 de ani şi aceasta ne oferă un câmp de 
investigaţie foarte interesant, fiindcă deschide spaţiu unei noi 
generaţii de artişti care să se poziţioneze în raport cu 
moştenirea sa modernă şi postmodernă.

Împărtăşim interesul comun asupra oraşului, organizând spaţii de 
dormit în Charleroi şi invitând alţi artişti şi profesionişti 
să urmeze burse neformale. Propunem locuitorilor să folosească 
oraşul ca un studiou sau un laborator pentru cercetare şi pentru 
intervenţii artistice, şi le cerem acestora să mediteze asupra 
sensului de a se lansa într-o călătorie iniţiatică printr-un 
oraş, în perspectiva producţiei de artă contemporană. Locaţia 
fizică a HOTELULUI CHARLEROI se schimbă în fiecare an, la fel ca şi 
instituţiile locale cu care colaborăm şi temele asupra cărora ne 
concentrăm. Înţelegem statutul nostru non-instituţional ca un 
avantaj pentru crearea unei platforme dinamice, capabile să se 
adapteze la fiecare oportunitate pe care o întâlneşte.

Hannes ZEBEDIN [AT], un călător experimentat, este deseori invitat la 
spații și instituții internaționale pentru a crea intervenții 
temporare care răspund la un anumit context politic, redefinite și 
interpretate prin ochiul pătrunzător a unui “străin” sau 
“necunoscut”.

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI 
– un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitat 
e/EN
– – – – -

SPACES: Hotel Charleroi – a presentation by Hannes ZEBEDIN

August 11, 2014, 6 pm
location: Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

HOTEL CHARLEROI is a research project initiated by Adrien Tirtiaux 
(BE), Antoine Turillon (FR) and Hannes Zebedin (AT) in 2009 through 
artist residencies and exhibitions in Charleroi. Located 60 km south 
from Brussels, Charleroi is a decaying industrial town with all 
associated symptoms – high unemployment rate, raising criminality, 
corruption affairs, etc. Its surrealistic urban landscape, 
reminiscences from an intense industrial past (slag heaps, steel 
factories) along with numerous irrational public infrastructures 
planned in the sixties (subway, ring road on viaduct), don’t fit at 
all with its relatively small scale (pop. 400 000). In fact, Charleroi 
offers a very condensed overview of how Modernity developed in Europe 
and which social and economical problems resulted from it. The city 
nearly didn’t change since 30 years, and this makes it a very 
interesting investigation field for us, as it leaves everything open 
for a new generation of artists to position itself on its modern -and 
postmodern- heritage.

We share our interest in the city by organising sleeping facilities in 
Charleroi and inviting other artists and professionals for informal 
residencies. We propose the residents to use the city as a studio or 
laboratory for research and artistic interventions, and ask them to 
question the meaning of going as a guest to a city in terms of 
contemporary art production. The physical location of HOTEL CHARLEROI 
changes every year, so do the local institutions with whom we 
collaborate and the topics on which we focus. We understand our non- 
institutional status as an advantage to create a dynamic platform, 
able to adapt itself to every occasion it encounters.

Hannes ZEBEDIN, a seasoned traveler, is often invited to international 
spaces and institutions to create temporary interventions that respond 
to particular political contexts, redefined and interpreted through 
the discerning eye of the ‘foreigner’ or ‘stranger’.

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunit 
ate/

-

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC 
organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul 
SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al 
Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația 
Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările 
din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii 
din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, 
Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale 
specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are 
drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din 
aceste țări.

http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in 
the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by 
the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. 
Additionally, it receives support from European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) 
project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner 
countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting 
societal issues in the public realm of their city. It also aims at 
strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.netVladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20140810/6c68ba9c/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list