[oberlist] MD* SPACES: Empire St. Pauli – despre Lanțuri de Perle și Dispoziții de Evacuare, proiecţie / Empire St. Pauli – On Pearl Chains and Banning Orders, screening, 13.08.2014, 21:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Wed Aug 13 00:54:20 CEST 2014


http://chisineu.wordpress.com/2014/08/11/empire-st-pauli/

- – – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

CINEMA ÎN AER LIBER – proiecție de film

13 august 2014, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Empire St. Pauli – despre Lanțuri de Perle și Dispoziții de 
Evacuare
film documentar de Irene BUDDE și Olaf SOBCZAK | Producător Steffen 
JORG, GWA St. Pauli
2009 / 85′
link

Sursa principal de venit St. Pauli
Hamburg este poziționat în competiția globală cu alte metropole. 
Dezvoltarea urbană ar trebui să garanteze factori de localizare 
favorabile pentru întreprinderi, investitori și turism; ultimele 
golurile sunt umplute cu proiecte de creare a imaginii în așa-numitul 
“șirag de perle” de-a lungul malul mării Elba. „De ce St.Pauli 
și portul sunt atât de importante pentru maketingul turismului?”, a 
întrebat un membru al personalului de la Oficiul de Turism din 
Hamburg. „Ele atrag cei mai mult turiștii: 20 – 25 milioane de 
turiști pe an”. Turiștii vin la St.Pauli pentru a adera la 
distracția numeroaselor mari evenimente precum ‘Hafengeburtstag 
(aniversarea portului), Harley Davidson Days, Schlagermove (parada de 
muzică populară germană), Cruise Days sau Welt-Astra-Tag (eveniment 
organizat de o berărie locală).
Pentru cetățenii din cartier, acest lucru înseamnă mai mult zgomot, 
gunoi ce depăşeşte limitele precum și privatizarea domeniului 
public.

Evacuarea oamenilor – punerea chiriei – bang – capitalismul 
perfect normal – sau ce numeşti tu asta?
St. Pauli este cartierul cel mai faimos din Hamburg, de mulți ani, 
acesta a fost şi cel mai sărac. Dar acum numerele de înaltă și 
cele mai înalte venituri ale cetăţenilor sunt în continuă 
creștere. Contrastul social este în creștere. Filmul este despre St. 
Pauli nu numai ca un cartier de divertisment și viața de noapte, dar 
de asemenea ca o zonă atractivă rezidențială și zonă afaceri. 
Clădirile vechi sunt demolate sau scump renovate, chiriile sunt în 
creștere, o locuință închiriată este transformată în proprietate 
privată. Oamenii care opun rezistență sau nu se potrivesc în ceva, 
sunt respinşi – în mod direct sau indirect. Aceasta este 
gentrificarea.

Ei sunt aici şi noi nu plecăm!
Luând proiectul de dezvoltare pe scară largă “Brauquartier”, ca 
un exemplu, filmul ilustrează procesul de transformare de la industrie 
la gentrificare. Pe locul fostei fabrici de bere, 350 de milioane de 
euro au fost investiți, Turnul Astra a fost demolat și reconstruit. 
Clădirea de birouri “Atlantik Haus” este acum ocupată de BBDO, 
cea mai mare agenţie de publicitate din Germania, de o asociaţie a 
locuinţelor de lux şi de “Empire Riverside Hotel”. Proprietarii 
cu venituri mari se mută în apartamente. Pub-urile locale sunt 
înlocuite de baruri și restaurante exclusive sau cafenele la modă. 
Cum rămâne cu oamenii care locuiau în apartamente ieftine și aveau 
o bere în pub-ul de la colț pentru 1.50 euro?

St. Pauli s-a transformat în ceva ce niciodată nu mi-am dorit
Următorul proiect mare, Turnurile de dans, este deja în curs de 
desfășurare, cu “St. Pauli – utilizări specifice”: lîngă 
spaţiile de birouri va fi un bar și restaurant la ultimul etaj 
“unde poate nu toţi locuitorii St. Pauli îşi vor permite o masă, 
dar cu siguranţă o să savureze o bere”. Peste 50 de persoane au 
fost intervievate pentru film; experţi externi nu au fost consultaţi. 
Diferite persoane din cartier au cuvânt: rezidenți, angajați, 
artiști, vameși, fabrici de bere, investitori, asistenți sociali, 
proprietari de hoteluri, avocați, liderul autorității de cartier și 
multe altele. Și astfel filmul prezintă o gamă largă de opinii, 
dincolo de clișeele asociate cu cartierul de lumini roșii, criminali 
mărunți și săracii.

Irene BUDDE, Olaf SOBCZAK și Steffen JORG au produs documentarul 
Empire St. Pauli – despre Lanțuri de Perle și Dispoziții de 
Evacuare. Autorii aleg locații contestate și politice pentru 
proiecțiile lor. Cînd filmul a fost prezentat în Park Fiction în 
vara lui 2009 au fost prezenți 1300 de spectatori. Seara tîrziu, 
după proiecție, o demonstrație spontană a avut loc, în semn de 
protest contra gentrificării St. Pauli. Acest eveniment marchează 
unul din începuturile mișcării Dreptul la Oraș din Hamburg.

filmul este în limba germană
subtitrare în engleză

‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI 
– un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitat 
e/EN
– – – – -

August 13, 2014 , 9:00 pm
location: In the park (crossroad of Sf. Andrei and I. Zaikin streets)

SPACES:Empire St. Pauli – On Pearl Chains and Banning Orders – film 
screening
documentary by Irene Bude and Olaf Sobczak | Producer Steffen Jörg, 
GWA St. Pauli | DVD
2009 / 85′
link

with english subtitles

Main milking place St. Pauli
Hamburg is positioning itself in the global competition with other 
metropolises. Urban development should guarantee favourable location 
factors for businesses, investors and tourism; the last gaps are 
filled with image-forming projects in the so-called ‘string of 
pearls’ along the Elbe waterfront. ‘Why are St. Pauli and the port 
so important for the marketing of tourism?’, asks a member of staff 
at the Hamburg Tourist office. ‘They attract the most tourists: 20 
– 25 million tourists a year.’ Tourists come to St. Pauli to join 
the fun at numerous large events, such as the ‘Hafengeburtstag 
(harbour anniversary), Harley Davidson Days, Schlagermove (the popular 
German music parade), Cruise Days or Welt-Astra-Tag (event organised 
by a local brewery). For the district’s citizens this means more 
noise and more rubbish on top of limitations and privatisation of the 
public realm.

Evict the people – put up the rent – bang – perfectly normal 
capitalism – or what do you call it?
St. Pauli is Hamburg’s most famous district, for many years it was 
the poorest too. But now the numbers of high and highest income 
citizens are steadily growing. Social contrast is increasing. The film 
is about St. Pauli not only being an entertainment and nightlife 
district but is also an attractive residential and business area. Old 
building stock is demolished or expensively refurbished, rents are 
going up, rented accommodation is turned into private property. People 
who put up resistance or don’t fit in any longer are dismissed – 
directly or indirectly. That is gentrification.

They are here, and we are not leaving!
Taking the large-scale development project ‘Brauquartier’ as an 
example, the film illustrates the transformation process from industry 
to gentrification. On the former site of the brewery 350 million euros 
were invested, the Astra Tower demolished and rebuilt. The office 
building ‘Atlantik Haus’ is now occupied by BBDO, Germany’s 
largest advertising agency, high-end housing association homes and the 
‘Empire Riverside Hotel’ were put up. High income households are 
moving into the flats. Local pubs are replaced by exclusive bars and 
restaurants or trendy cafés. What about the people who used to live in 
the inexpensive flats and had a beer in the corner pub for 1.50 euro?

St. Pauli has turned into something I never wanted.
The next large project, the Dancing Towers, is already under way, with 
‘St. Pauli-specific uses’: next to the office spaces it will have a 
bar and restaurant on the top floor ‘where maybe not all citizens of 
St. Pauli can afford a full meal, but certainly enjoy a beer’. More 
than 50 people were interviewed for the film; outside experts not 
consulted. Different people from the neighbourhood have their say: 
residents, employees, artists, publicans, brewers, investors, social 
workers, hotel owners, lawyers, the leader of the district authority 
and many more. And so the film shows a broad range of opinions, beyond 
the clichés of the red-light district, petty criminals and the poor.

Irene BUDDE, Olaf SOBCZAK and Steffen JORG produce the documentary 
Empire St.Pauli – On Pearl Chains and Banning Orders. The filmmakers 
choose political and contested locations for their screenings. When 
the film is shown in Park Fiction in Summer 2009, 1300 viewers turn 
up. Late at night, after the screening, a spontaneous demonstration 
starts, protesting against gentrification of St. Pauli. The event 
marks one of the beginnings of the Hamburg Right to the City movement.

free ‘entrance’

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunit 
ate/

Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20140813/82f2dfb3/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list