[oberlist] MD* SPACES: Chișineu – oraș în transformare / I Chisinau – a city in transformation, 14-26 august 2014

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Thu Aug 14 12:04:39 CEST 2014


http://zpatiu.wordpress.com/2014/08/14/chisineu-expozitie/

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Chișineu – oraș în transformare – expoziție
vernisaj: 14 august 2014, ora 19:00
perioada: 14-26 august 2014
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Expoziția Chișineu – oraș în transformare cuprinde lucrările mai 
multor autori, locuitori ai Chișinăului dar și lucrările 
artiștilor care au avut ocazia să petreacă cîteva săptămîni sau 
luni în oraș, în cadrul programului de rezidență CHIOȘC. 
Lucrările lor documentează schimbările și transformările prin care 
trece capitală noului stat apărut în urma destrămării URSS.

Tema expoziției, așa cum e reflectată în titlul ei, 
problematizează modul în care s-a format spațiul urban în ultimii 
ani și în care chișinăuienii locuiesc, își petrec timpul și 
participă la diferite activități, și cum acest spațiu 
influențează relațiile sociale și practicile cotidiene – cum el 
ne formează ca colectivitate și cum ne raportăm la el ca indivizi.

Spațiul public, care altfel poate fi înțeles ca un spațiu comun – 
cel care oferă premizele pentru formarea unei societăți responsabile 
și gata să-și asume actul guvernării ale bunurilor comune, 
reprezintă tema principală propusă de inițiatorii acestei 
expoziții.

Artiștii, prin intermediul fotografiei documentare și a unor 
performance-uri documentate pe video, prezintă noi perspective asupra 
modelui socialist de organizare a spațiului urban, pe care l-am 
moștenit din perioada sovietică, și transformările prin care acest 
model de organizare a vieții publice și private a fost nevoit să 
treacă în ultimele două decenii. În lucrările lor se observă cum 
vechiul model spațial se adoptă la noile condiții economice și 
realități politice, determinate de flux de capital și interese 
private, care de cele mai dese ori domină asupra interesului public.

Expoziția se înscrie în seria de proiecte cu titlul Centrul Civic al 
Chișinăului și face apel la chișinăuieni de a se pătrunde de 
importanța pe care o poate avea spațiul public în formarea unei 
comunități vii, deschise și responsabile.

PARTICIPANȚI

Valeria BARBAS
Tatiana FIODOROVA
Michal HOLY
Natalia JURMINSKAYA
Ramin MAZUR
Mihai MOLDOVANU
Alina POPA
Ion ROȘCA
Vladimir US

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI 
– un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitat 
e/

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii 
Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin 
Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este 
susținut de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările 
din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii 
din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, 
Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale 
specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are 
drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din 
aceste țări.

http://www.spacesproject.netEN
- – – – -

I Chisinau – a city in transformation – exhibition
opening: August 14 2014, 7 pm
period: August 14-26, 2014
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Al. Sciusev str. 103, Chisinau

The exposition of photography I Chisinau – a city in transformation 
includes the works of several authors, residents of Chisinau, but also 
the works of those who had the opportunity to spend several weeks or 
months in the city, as part of KIOSK artist in residency program. 
Their works document the changes and transformations through which the 
capital of the new state, which appeared after the fallout of USSR, is 
passing.

The theme of the exhibition, as it is reflected in its title, tackles 
the problem of the way the urban space was shaped within the last 
years and in which the residents of Chisinau live, spend their time 
and participate in various activities, and how this place influences 
the social relations and the daily practices – how it shapes us as 
collectivity and how we are related to it as individuals.

The public space, which can be otherwise understood as a common space 
– the one that offers the premises for shaping a responsible society 
and one ready to assume the act of governing the common goods, 
constitutes the main subject that was proposed by the initiators of 
this exhibition.

The artists, through documentary photography and some performances 
documented on video, present new perspectives on the socialist model 
of organizing the urban space, which we inherited from the Soviet 
period, along with the transformations through which this model of 
organization of public and private life had to pass during the last 
two decades. In their works there can be observed how the old spatial 
model adapts to the new economic conditions and political realities, 
determined by flux of capital and private interests, which prevail 
upon the public interest.

The exhibition is part of the series of projects under the title 
Chisinau Civic Center and appeals to the residents of Chisinau to be 
aware of the importance which the public space can have in shaping a 
lively, open and responsible community.

PARTICIPANTS

Valeria BARBAS
Tatiana FIODOROVA
Michal HOLY
Natalia JURMINSKAYA
Ramin MAZUR
Mihai MOLDOVANU
Ion ROSCA
Vladimir US

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunit 
ate/

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The 
SPACES project is financed by the European Union through the Eastern 
Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from 
European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) 
project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner 
countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting 
societal issues in the public realm of their city. It also aims at 
strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.netVladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20140814/03ce1cd6/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list