[oberlist] MD* SPACES: Practica Spațiului Public – conferință / The Practice of Public Space – conference, 25 august 2014, ora 18:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Mon Aug 25 08:55:37 CEST 2014


http://zpatiu.wordpress.com/2014/08/25/spatiu-public/

- – – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

SPACES: Practica Spațiului Public – conferință
25 august 2014, ora 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

Ceea ce inițial a apărut ca o formă de documentație și adaptare la 
context – lucrul cu spațiul public – s-a transformat ulterior 
treptat într-o cercetare informată de acțiune. O întreagă serie de 
intervenții, instalații și incidente au contribuit astfel la 
articularea unei practici a spațiului public, prin care am testat 
diverse instrumente. Unele dintre aceste instrumente au transformat cu 
succes spațiile publice în cadrul cărora au fost aplicate și au 
modificat practicile utilizatorilor. În ultimii ani, am început să 
utilizăm aceste instrumente în cadrul intervențiilor efectuate în 
spațiul public comunitare, acolo unde componentul comunității joacă 
un rol mai important.

studioBASAR (România) a fost înființat de Alex Axinte și Cristi 
Borcan în 2006, atât ca studio de arhitectură, cât și ca o Echipă 
de Căutare – Salvare, care acționează ca un agent de observare și 
intervenție urbană. Suntem preocupați de dinamica culturii locale 
urbane și diminuarea importanței spațiilor publice în Bucureștiul 
tranzițional. Arsenalul nostru de lucru este variat: de la 
intervenții în spațiul public, instalații de artă sau cercetare 
urbană până la concursuri și elaborarea unor tipologii ale 
clădirilor rezidențiale și publice.

Ewa RUDNICKA (1982, Polonia) absolvește în 2009 Școala Națională 
Superioară de Arhitectură din Paris la Villette. În teza sa de 
Master ea se preocupă de revitalizarea porturilor navale, zonelor 
postindustriale și a spațiilor urbane abandonate. Începînd cu 2010 
ea lucrează asupra unor proiecte ce abordează simultan arta, 
arhitectura și spațiul public și noi metode de educație în 
cultură.

Marlena HAPPACH (Polonia) – arhitect, animator și educator. 
Absolvește facultatea de Arhitectură (Universitatea Tehnică din 
Varșovia) și Școala Națională Superioară de Arhitectură din 
Paris la Villette. Este bursieră a fundației germane DAAD 
(Departamentul de Planificare Urbană și Regională din Berlin, 2003). 
Lucrează în calitate de asistent la facultatea de Geodezie și 
Cartografiere (Universitatea Tehnică din Varșovia). Fondatoare și 
Președinte a asociației Deblocare (Odblokuj.org) ce-și propune să 
îmbunătățească situația cartierelor rezidențiale. Obține premii 
în domeniul arhitecturii (inclusiv premiul Erhard Busk, competiție 
pentru Varșovia). Conduce un atelier de arhitectură pentru copii – 
archiTEKTURKI.

Grzegorz MLYNARSKI (1982, Polonia) este sociolog, cercetător, designer 
de servicii și procese. Îl preocupă tendințele și mișcările 
sociale asociate cu întrepătrunderea mediilor și identității 
diferitor spații. El explorează percepția socială a locurilor și 
evenimentelor, analizează comportamentul în spațiul virtual și cel 
real. Este co-proprietar al atelierului de transformări urbane 
Sociopolis, unde conduce studioul de grădinărit urban Kwiatkibratki, 
Struktura360 (design aplicat) și URBalance (design de procese în 
așteptare).

Această conferință este parte a programului CENTRUL CIVIC al 
CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunit 
ate/EN
– – – – -

SPACES: The Practice of Public Space – conference
August 25 2014, 6 pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev St. 103, Chisinau

Started as a form of documentation and adaptation to the context, 
working within the public space has gradually turned into a kind of 
action based research. A whole series of interventions, installations 
or incidents have thus articulated a practice of the public space, 
trough which we tested various instruments, some of them successfully 
transforming the public spaces they were inserted and changing users’ 
practices. Accumulating such instruments, we began in the last years 
to use them also within interventions carried out in the neighboring 
public space, where the community component is more important.

studioBASAR (Romania) ) was established by Alex AXINTE and Cristi 
BORCAN in 2006 both as an architectural studio and a Search-and-Rescue 
team that acts as an agent of urban observation and intervention. 
Mostly preoccupied with dynamics of local urban culture and 
disappearing importance of public spaces in transitional Bucharest, 
our work range from public space interventions, art installations or 
urban research to competitions and different typologies of residential 
and public buildings.

Ewa RUDNICKA (Poland), born in 1982, graduated at Ecole Nationale 
Superieure d’Architecture Paris la Villette in 2009. Her master 
thesis concerned the revitailzation of ports and post industrial sites 
and forgotten urban spaces. Since 2010 she works on projects that 
relate art and architecture in public spaces and on new ways of 
cultural education.

Marlena HAPPACH (Poland) – architect, animator and educator. 
Graduated studies at the Faculty of Architecture of Warsaw at Warsaw 
University of Technology and the Ecole de l’Architecture de Paris La 
Villette. She was a scholar of the German foundation DAAD (TU Berlin 
Department of Urban and Regional Planning, 2003). Assistant at the 
Faculty of Geodesy and Cartography at Warsaw University of Technology. 
Founder and president of the Association for improving the residential 
environment Unlock (Odblokuj.org). The winner of architectural awards 
and competitions (including the Prize of Erhard Busk, stop contest for 
Warsaw). Leads architectural workshops for children archiTEKTURKI.

Grzegorz MLYNARSKI (Poland) , born in 1982, sociologist, market 
researcher, services and process designer. Observes and analyzes 
trends and social movements associated with the convergence of media 
and the identity of places. He explores social perception of places 
and events, analyzes behavior in the virtual and the real space. He co- 
owns urban transformation studio Sociopolis, where he is a chief of 
Kwiatkibratki (urban gardening studio), Struktura360 (service design 
thinking) and URBalance (waiting process design).

This conference is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park 
program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC 
organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul 
SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al 
Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația 
Culturală Europeană și Institutul Adam Mickiewicz din Varșovia.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările 
din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii 
din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, 
Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale 
specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are 
drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din 
aceste țări.

http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in 
the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by 
the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. 
Additionally, it receives support from European Cultural Foundation 
and Adam Mickiewicz Institute in Warsaw.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) 
project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner 
countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting 
societal issues in the public realm of their city. It also aims at 
strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.net


Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20140825/f5dfa1e4/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list