[oberlist] MD* SPACES: Cultura Independentă – conferință / Independent Culture – conference, 26 august 2014, ora 18:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Mon Aug 25 16:25:01 CEST 2014


http://zpatiu.wordpress.com/2014/08/25/cultura-independenta/

- – – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

SPACES: Cultura Independentă – conferință
26 august 2014, ora 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Lucrează cu ceea ce ai / Cum să construiești o galerie de artă 
aproape din nimic

De mai mulți ani s-a vorbit mult despre lipsa unei galerii naționale 
de artă contemporană pe scena culturală slovacă adică o 
instituție culturală modernă ce ar expune artă vizuală europeană 
și slovacă de înaltă calitate – ceva ce se numește 
„Kunsthalle” în țările vorbitoare de germană. Fiecare guvern 
și fiecare ministru al culturii din Slovacia știe și vorbește 
despre acest lucru, dar până recent nu prea s-a făcut ceva.

Toate guvernele și autoritățile locale iubesc să construiască noi 
instituții, investind o mulțime de bani în ceva nou, făcându-le 
să arate bine. Dar adesea există o cale mai bună, mai efectivă și 
în principiu mai durabilă pentru atingerea acelorași obiective 
comune: sprijinind infrastructura rețelei culturale deja existente 
administrată de ONG-uri, profesioniști și activiști.

Această prezentare va povesti o istorie despre cum organizația 
noastră a decis să contruiască un „kunsthalle” slovac cu 
ajutorul publicului larg, utilizând metode de „crowdfunding”-ul, 
voluntariat, mobilizarea susținerii populare, implementarea 
inițiativelor de sus în jos- toate astea fără a miza pe suportul 
financiar al guvernului, ministerului de cultură sau autoritatea 
locală.

Dušan DOBIAS [SK] este un operator cultural ce lucreaza în Truc 
sphérique, o asociație care administrează nodul cultural Stanica 
Žilina-Záriečie, stabilit într-o clădire a unei gări feroviare. 
El a început să lucreze acolo ca voluntar și a devenit ulterior 
parte din echipă, iar acum este coordonator al voluntarilor 
internaționali, conduce ateliere de copii, precum și alte funcții 
legate de administrarea instituției culturale.De la Lucrul în Rețea la Inovare Instituțională

Miljenka BULJEVIC și Katarina PAVIC vor prezenta scena cultural 
independentă din Croația prin intermediul exemplelor rețelelor de 
dezvoltare, colaborare și a platformelor tactice ca Clubture network, 
Alliance Operation City și Right to the City. O atenție specială va 
fi acordată inovațiilor în domeniul politicii culturale unde acei 
actori au dezvoltat și susținut cu succes noi instituții, cele 
precum centru pentru cultură și tineret Pogon – Zagreb, prima 
instituție culturală bazată pe parteneriatul civil-public și 
Kultura nova, fundație ce furnizează suport profesional și financiar 
organizațiilor societății civice în domeniul artei contemporane și 
cultură. Prezentarea va include deasemenea o privire de ansamblu a 
unei campanii multianuale pentru spațiul public pe care acele 
organizații le-a inițiat în orașul Zagreb.

Katarina PAVIC [HR] este lucrător cultural și activistă stabilită 
în Zagreb, Croația.Din 2009 ea coordonează Clubture network, o 
platformă de colaborare ce adună organizații culturale independente 
din Croația.

Miljenka BUKJEVIC [HR] este președintele Asociației Operation City, 
platformă locală a 33 de organizații active în domeniul culturii 
independente și tineret. Deasemenea, ea este managerul clubului 
literar Booksa din Zagreb, condusă de Asociația pentru promovarea 
culturilor Kulturtreger.EN
– – – – -

SPACES: Independent Culture – conference
August 26, 2014, 6 pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Al. Sciusev St. 103, Chisinau

Work with what you have / How to build a Kunsthalle almost out of 
nothing

For many many years, there has been a lot of talking about non- 
existence of a national gallery of contemporary art in Slovak cultural 
scene. A modern cultural institution dedicated to exhibiting of high- 
quality Slovak and European visual art. Something which they call a 
“kunsthalle” in German speaking countries. Each government and each 
minister of culture of Slovak republic knows and talks about this but 
until recent time, there has been very little actions.

All the governments or local municipalities like to establish new 
institutions, investing lot of money into something new, which makes 
them look good. But often there could be better, more effective and 
mainly more sustainable way how to achieve same goals, supporting 
already existing network of cultural infrastructure operated by, NGOs, 
professionals and activists.

This presentation will tell you a story how our organization decided 
to establish Slovak kunsthalle with help of wide public, using 
crowdfunding, volunteering, coming out of grassroots background, 
implementing bottom-up initiative, not counting on a massive financial 
support of government, ministry of culture or local municipality.

Dušan DOBIAS [SK] is a cultural operator working in Truc sphérique 
NGO that runs cultural node Stanica Žilina-Záriečie, based in a 
building of a train station. He started to work there as a volunteer 
and gradually became a part of the team, now coordinating 
international volunteers, leading children workshops with many other 
little jobs connected with operation of a culture institution.

 From Networking to Institutional Innovation

Miljenka BULJEVIC and Katarina PAVIC will present the independent 
cultural scene from Croatia through examples of developed networking, 
collaboration and tactical platforms such as Clubture network, 
Alliance Operation City and Right to the city. Special attention will 
be given to innovations in the field of cultural policy where these 
actors successfully developed and advocated for new institutions, such 
as Pogon – Zagreb center for independent culture and youth, the first 
public cultural institution based on civil-public partnership and 
Kultura nova, foundation that provides professional and financial 
support to civil society organisations in the field of contemporary 
arts and culture. The presentation will also include an overview of a 
multi annual campaign for public space that these organisations 
initiated in the city of Zagreb.

Katarina PAVIC [HR] is a cultural worker and activist based in Zagreb, 
Croatia. Since 2009 she coordinates Clubture network, which is a 
collaborative platform gathering independent cultural organizations in 
Croatia.

Miljenka BULJEVIC [HR] is the chairwoman of Alliance Operation City, 
the local platform of 33 organizations active in the field of 
independent culture and youth. She also is the the manager of literary 
club Booksa in Zagreb run by Association for promotion of cultures 
Kulturtreger.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii 
Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin 
Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este 
susținut de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările 
din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii 
din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, 
Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale 
specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are 
drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din 
aceste țări.

http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The 
SPACES project is financed by the European Union through the Eastern 
Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from 
European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) 
project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner 
countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting 
societal issues in the public realm of their city. It also aims at 
strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.netVladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20140825/b79cb123/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list