[oberlist] Fw: Invitație Lansare GAZETA DE ARTĂ POLITICĂ NR. 8 // JOI 18.12.2014 // ORA 19.00 // CENTRUL CLACA

david schwartz davey_schwartz at yahoo.com
Wed Dec 17 18:12:19 CET 2014


Joi 18.12.2014


ora 19.00
Centrul CLACA // Fabrica Pionierul (Piața Bucur).

Vă invităm la lansarea numărului 8 din Gazeta de Artă Politică, a 
cărui temă este Naționalism, fascism și Holocaust în istoria 
românească. O abordare critică.

Într-un moment în care martorii/ supravieţuitorii regimurilor 
fasciste/ naziste, atât în România, cât şi în Europa, sunt tot 
mai în vârstă și devin tot mai puțini, ne propunem să discutăm 
despre această perioadă a istoriei recente pentru a înţelege 
prezentul. Pentru că:
o  deciziile luate în perioada respectivă ne afectează până în 
prezent.
o  există o continuitate între instituțiile și structurile 
represive ale regimului fascist și cele de astăzi.
o  analiza structurilor și mișcărilor de rezistență anti- 
fascistă ne poate oferi modele de înțelegere și de acțiune 
politică.
o  contextul actual al crizei capitalismului semi-periferic local dă 
naștere la excluziuni, segregări, dinamici sociale similare cu cele 
din perioada interbelică.
o  rasismul și stigmatizarea unor grupuri etnice și sociale a atins 
în ultimii ani cote alarmante în discursul public și în practica 
autorităților – de la violența anti-romi, până la culpabilizarea 
unor întregi categorii, precum „săracii” sau „pensionarii”.

Analiza acestor dinamici nu este și nu trebuie să fie numai obiectul 
istoricilor, ci al tuturor persoanelor preocupate de construirea unei 
societăți mai juste și mai echitabile.
O reţea internațională de cercetătoare/ri independente/ți a 
organizat, în octombrie 2014, în București, un atelier pentru a crea 
contextul unor dezbateri reale, îndelungi și necesare: Nationalism, 
Fascism and the Holocaust in Romanian History: A Critical Approach. 
Majoritatea textelor din numărul 8 al Gazetei de Artă Politică a 
rezultat în urma atelierului respectiv.

Gazeta de Artă Politică este o publicație trimestrială 
independentă și autofinanțată. Publicația se distribuie gratuit.

Gazeta de Arta Politica

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20141217/b446c2b5/attachment.html>


More information about the oberlist mailing list