[oberlist] MD* ARThotel: Rolul arhivelor – un atelier condus de Miljenka BULJEVIC [HR] / The role of archives – workshop, 28 ianuarie 2015, 15:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Fri Jan 23 07:39:56 CET 2015


http://arthotel.oberliht.com/2015/01/23/rolul-arhivelor/

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Rolul arhivelor în activitatea organizațiilor independente de 
cultură – un atelier condus de Miljenka BULJEVIC

ARThotel

28 ianuarie 2015, ora 15:00
str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chisinau
harta

Organizaţiile culturale independente deseori nu au arhive sistematice 
şi funcţionale şi memoria organizaţională este de obicei abordată 
prin istoria orală sau nu este atinsă în niciun fel. Majoritatea 
materialelor produse de către aceste organizaţii sunt greu de accesat 
şi informaţia este verificată cu dificultate. Pentru a colecta 
cunoaştere, informaţie şi materiale create de scena culturală 
independentă în Croaţia, Centrul de documentare a culturii 
independente a fost stabilit de către două organizaţii independente 
bazate în Zagreb, Kulturtreger şi Kurziv.
Atelierul va aborda subiectul autodocumentării şi memoriei 
organizaţionale prin exemple ale Centrului de documentare a culturii 
independente. Acesta va transfera o parte din cunoaşterea practică 
acumulată prin activitatea Centrului orientată spre stabilirea unui 
model funcţional şi autodocumentarea organizaţiilor independente. 
Atelierul va fi facilitat de Miljenka BULJEVIC. Vă rugăm să vă 
aduceţi laptopurile şi cel puţin 3-4 exemple de materiale produse de 
organizaţia dumneavoastră (postere, cărţi, flyere, fişiere 
digitale etc.)

Miljenka BULJEVIC este un actor cultural şi traducător. Ea este 
cofondatoarea Asociaţiei Kulturtreger care gestionează clubul literar 
Booksa în Zagreb şi Centrul pentru documentarea culturii 
independente. Ea este de asemenea preşedinta Alianţei Operaţiune 
Oraş, o asociaţie alcătuită din 35 organizaţii bazate în Zagreb 
active în domeniul culturii independente şi al tineretului. În 2009, 
oraşul Zagreb şi Alianţa au fondat împreună Centrul pentru 
Cultură Independentă şi Tineret din Zagreb – POGON, o instituţie 
publică ce oferă servicii de bază şi gestionează infrastructura 
pentru programe ale societăţii civile.

Pentru a lua parte la atelier transmiteți o scrisoare de intenție 
pînă la 25 ianuarie 2015, prezentînd organizația/inițiativa în 
care activați și un proiect de lucru cu arhivele, la următoarea 
adresă de email: vladimir(a)oberliht.org.md

– – –

Acest atelier este organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu 
Culture 2 Commons (Croația) și are drept scop să fortifice 
capacitățile organizațiilor culturale din Moldova care activează 
independent. Atelierul este susținut de Fundația Culturală 
Europeană în cadrul noului său program: Conectînd Cultura, 
Comunitățile și Democrația

EN

– – – – -

The role of archives in the activity of independent culture 
organizations – a workshop by Miljenka BULJEVIC [HR]

ARThotel
January 28, 2015, 3 pm

Gh. Asachi str., 53/1, lit. “A”, Chisinau
map

Independent cultural organizations usually don’t have systematic and 
functional archives and organizational memory is generally tackled 
through oral history or not at all. Majority of materials produced by 
these organizations is hard to access and information is difficult to 
check. In order to collect knowledge, information and materials 
created on the independent cultural scene in Croatia, Center for 
documenting independent culture was established in 2011 by two Zagreb 
based organizations Kulturtreger and Kurziv.
The workshop will address the issue of selfdocumenting and presenting 
organizational memory through example of the Center for documenting 
independent culture. It will transfer a part of practical knowledge 
gained through the work of the Center aimed at establishing 
sustainable model of selfdocumenting of independent organizations. The 
workshop will be facilitated by Miljenka BULJEVIC. Please bring your 
laptops and at least 3-4 examples of materials your organization has 
produced (posters, books, flyers, digital files etc.)

Miljenka BULJEVIC is a cultural operator and translator. She is co- 
founder of the Association Kulturtreger which runs literary club 
Booksa in Zagreb and the Center for documenting independent culture. 
She is also the chairwoman of Alliance Operation City, an association 
of 35 Zagreb based organizations active in the field of independent 
culture and youth. In 2009, the City of Zagreb and the Alliance co- 
founded Zagreb center for Independent Culture and Youth – POGON, a 
public institution that provides basic services and manage 
infrastructure for programs of civil society organizations.

To take part in the workshop please send an expression of interest 
till January 25, 2015, please present your organization/initiative and 
propose a project for working with the archives to this email: 
vladimir(a)oberliht.org.md.

- – -

This workshop is organized by Oberliht Association in partnership with 
Culture 2 Commons (Croatia) and it aims to fortify the capacities of 
independent culture organizations from Moldova. The workshop is 
supported by the European Cultural Foundation in the frame of its new 
program: Connecting Culture, Communities and Democracy

Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20150123/c32f3119/attachment.html>


More information about the oberlist mailing list