[oberlist] CRONOGRAF în aer liber / под открытым небом / CRONOGRAF in open air, 26, 27, 28.05.2017, 21:00

info info at oberliht.com
Fri May 26 13:33:04 CEST 2017


– – – scroll down for English – – –

CRONOGRAF in open air, May 26, 27, 28, 2017, 9 pm 

RO
– – – – –

Apartament Deschis
26, 27, 28 mai 2017, ora 21:00
str. București 68/1, Chișinău

Programul Cinema în Aer Liber 2017 revine cu o selecție nouă de filme. În această săptămînă, vineri, sîmbătă și duminică, Asociația Oberliht va găzdui o serie de proiecții în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF <http://cronograf.md/>, inițiat de studioul QWH. Filmele care vor fi proiectate au fost selectate în special pentru spațiul Apartamentului Deschis. Vă invităm călduros!

26 mai 2017, ora 21:00
TEMNIȚA DE LA SUBSOL
Eugenia Pogor / Republica Moldova / 13’

Locatarii unui imobil de pe actuala stradă București, din centrul istoric al oraşului Chişinău, susţin că acolo a fost cândva închisoarea temutei Securităţi sovietice. Deşi nu există acte care ar proba acest lucru, celulele de la subsol şi martorii acelor vremuri confirmă ipoteza.

XEN
Anatol Marcoci / Republica Moldova / 42’

Filmul relatează fenomenul migraţiei din R. Moldova şi repercursiunile acestuia asupra situaţiei social – economice din ţară.

27 mai 2017, ora 21:00
HOME MĂTĂSARI
Ana Perfeito / România + Franța, Portugalia / 17’

Într-un cartier din București cunoscut pentru prostituatele sale, există o casă veche în care tinerii trăiesc, creează artă și evenimente mari pentru comunitate.

BISERICI DE LEMN DIN ROMÂNIA
Kiki Vasilescu / România / 48’

Cinematografia uluitoare și interviurile fascinante luminează istoria, măreția arhitecturală și semnificația culturală a bisericilor de lemn vechi de veacuri găsite în România.28 Mai 2017, ora 21:00
CONTOURS
Oleg Chorny, Valeriy Balayan, Oleksiy Radynsky/ Ucraina / 65’

După Revoluția demnității, războiul din est și anexarea Crimeei, inițiativele de bază în Ucraina au devenit mai puternice. Între timp, guvernele încearcă să imite mișcările populare și să angajeze artiști pentru promovare și propagandă. Un film antologic, format din trei documentare despre arta publică, povestește despre orașul de primăvară din Mariupol, anexat Peninsula Crimeei și capitala Ucrainei, Kiev.

‘intrare’ liberă

Acest program este organizat în parteneriat cu OWH TV studio în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF <http://cronograf.md/> și beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Direcției Cultură PMC și a Fundației Culturale Europene: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action <http://www.culturalfoundation.eu/connected-action>

РУ
– – – – –

Открытая Квартира
26, 27, 28 мая 2017, 21:00
ул. Bucuresti 68/1, Кишинэу

Программа Кино Под Открытым Небом возвращается с подборкой новых фильмов которые будут показаны, этой неделе в пятницу, субботу и воскресенье, в рамках Международного Фестиваля Документального Кино CRONOGRAF, организованным по инициативе OWH TV Studio. Фильмы были отобраны специально для пространства Открытой Квартиры. Мы рады будем Вас видеть!

26 мая 2017, 21:00
Темница из Подземелья
Евгения Погор / Молдова / 13′

Жители дома который расположен на нынешней улице Букурешть, в историческом центре Кишинева, говорят, что там была когда-то устрашающая тюрьма НКВД Советского периода. Хотя нет никаких документов, эту гипотезу подтверждают комнаты в подвале и свидетели тех времен.

XEN
Анатолий Маркочь / Молдова / 42′

Фильм рассказывает о феномене миграции в Молдове и о его последствиях на социально-экономическом уровне.27 мая 2017, 21:00
HOME MATASARI
Ана Перфеито / Румыния + Франция, Португалия / 17′

В одном квартале Бухареста, известного своими проститутками, есть старый дом, в котором молодые люди живут, занимаются искусством и создают крупные общественные мероприятия.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЦЕРКВИ В РУМЫНИИ
Кики Василеску / Румыния / 48′

Потрясающая киноискусство и интерестные интервью освещают захватывающую историю, архитектурное величие и культурное значение вековых деревянных церквей, найденных в Румынии.28 мая 2017, 21:00
Контуры
Олег Чорный, Валерий Балаян, Radynsky Алексей / Украина / 65′

После революции достоинства, войны на Востоке и присоединия Крыма в Украине низовые инициативы стали сильнее. Между тем, правительства пытаются имитировать народные движения, привлекая художников для продвижения и пропаганды. Фильм-aнтология, состоящий из трех документальных фильмов об публичном искусстве, который рассказывает o Весеннем Мариуполе, присоединенном Крымском полуострове и столице Украины, Киев.

«вход» бесплатный

Эта программа организованна в партнерстве с OWH TV studio в рамках Международного Фестиваля Документального Кино CRONOGRAF и поддерживается Министерством Культуры Республики Молдова, Департаментом Культуры города Кишинэу и Европейским Культурным Фондом: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action <http://www.culturalfoundation.eu/connected-action>
EN
– – – – –

Flat Space
May 26, 27, 28, 2017, 9 pm
68/1, Bucuresti str., Chisinau

The Open Air Cinema program in back in 2017 with a new selection of movies. During this week, on Friday, Saturday and Sunday, Oberliht Association will host a series of screenings in the frame of CRONOGRAF International Documentary Film Festival <http://cronograf.md/>, initiated by the QWH studio. The movies we are going to present are not part of the regular program, but were selected specifically to be presented at Flat Space. We warmly invite you pay us a visit!

May 26, 2017, 9 pm
THE JAIL FROM THE BASEMENT
Eugenia Pogor / R. Moldova / 13 ‘

Residents of a building situated currently on Bucuresti street, from the historical center of Chisinau, claim there was once the prison of the feared Soviet Security. Although there are no papers to prove this, the cells in the basement and the witnesses of those times confirm the hypothesis.

XEN
Anatol Marcoci / R. Moldova / 42 ‘

The film deals with the phenomenon of migration from Moldova and its repercussions on the socio – economic situation in the country.

May 27, 2017, 9 pm
HOME MATASARI
Ana Perfeito / Romania + France, Portugal / 17 ‘

In a neighborhood in Bucharest known for its prostitutes, there is an old house where young people live, create art and great events for the community.

WOOD CHURCHES FROM ROMANIA
Kiki Vasilescu / Romania / 48 ‘

Amazing cinematography and fascinating interviews illuminate the history, architectural magnificence and cultural significance of the ancient wood churches found in Romania.

May 28, 2017, 9 pm
CONTOURS
Oleg Chorny, Valeriy Balayan, Oleksi Radynsky / Ukraine / 65 ‘

After the Revolution of Dignity, the East War and the annexation of Crimea, basic initiatives in Ukraine have become stronger. Meanwhile, governments are trying to imitate popular movements and engage artists for promotion and propaganda. An anthological film, made up of three public art documentaries, tells of the spring city of Mariupol, annexed the Crimean Peninsula and the capital of Ukraine, Kiev.

free ‘entrance’

This program is organized in partnership with OWH TV studio in the frame of International Documentary Film Festival CRONOGRAF <http://cronograf.md/> and is supported by the Ministry of Culture of Republic of Moldova, Cultural Department of Chisinau municipality and European Cultural Foundation:http://www.culturalfoundation.eu/connected-action <http://www.culturalfoundation.eu/connected-action>
oberliht
info at oberliht.com
http://oberliht.org

ne puteti urmari / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.twitter.com/oberlihtlive
https://www.vk.com/oberlihtassociation
https://www.vimeo.com/oberliht
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

aboneaza-te / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20170526/05e05900/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list