[oberlist] FILMCHIOȘC: Eu Nu Am Trecut Hotarul: Hotarul A Trecut Peste Mine / Я Не Пересекал Границу: Граница Пересекла Меня, 28.08.2018, 20:30

info info at oberliht.com
Sat Aug 25 00:54:11 CEST 2018https://bucuresti68.wordpress.com/2018/08/25/border/ <https://bucuresti68.wordpress.com/2018/08/25/border/>
FILMKIOSK: I Didn’t Cross the Border: The Border Crossed Me, August 28, 2018, 8:30 pm

— прокрутите вниз для русской версии —
— scroll down for English version —

RO

Eu Nu Am Trecut Hotarul: Hotarul A Trecut Peste Mine
un film documentar de Toma CHAGELISHVILI [GE]
2015 / 72 min.

28 august 2018, ora 20:30
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Sătenii din Churvaleti știu încă după sfârșitul războiului georgian din 2008, că ei trăiau la hotar. Viața era simplă, dar nu departe de normalitate, până când patrulele rusești au început să traseze hotarul și să instaleze gard cu sârmă ghimpată. În Churvaleti, gardul cu sârmă ghimpată trece chiar prin sat. Familii și comunități au fost divizate. La fiecare oră, patrulele trec și arestează pe toți cei care se apropie de gard. În pofida acestui pericol, sătenii găsesc moduri prin care să păstreze legătura cu rudele și prietenii lor de peste hotar. Viața decurge mai departe, dar va mai fi oare la fel?

Această proiecție este parte a programului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber <https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema> și beneficiză de suținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului CHIOȘC <http://chiosc.oberliht.org/>. Evenimentul este organizat în colaborare cu Festivalul de Film al Drepturilor Omului Chesnok <https://apriori-center.org/chesnok/> și Asociația Apriori, cu sprijinul Uniunii Europene oferit prin Programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, implementat de PNUD <http://www.md.undp.org/>: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр <https://www.facebook.com/podurideincredere/>

РУ

Я Не Пересекал Границу: Граница Пересекла Меня
документальный фильм Томы ЧАДЖЕЛИШВИЛИ [GE]
2015 / 70 мин.

28 августа 2018, 20:30
Открытая Квартира
ул. Bucuresti 68, Кишинев

После вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году жители села Хурвалети обнаружили, что живут прямо на границе недавно созданной, но никем не признанной республики. До некоторых пор жизнь шла своим чередом, пока одно из государств не решило установить вдоль границы ограждение. Соседи и семьи были внезапно разделены, оказавшись по разные стороны колючей проволоки.
Этот документальный фильм рассказывает о том, как местные жители примиряются со своим положением. Они избегают российских патрулей и иногда незаконно перебираются через ограду, чтобы помочь друг другу во время сбора урожая или торговли на рынке. Вместо того, чтобы собраться всем дома за одним столом, они вынуждены устраивать пикник прямо на границе.
Наблюдая за взаимоотношениями двух друзей, мы испытываем трагизм, абсурдность и даже комичность некоторых ситуаций, происходящих в сельской Грузии с ее древними обычаями и влиянием высокой политики на повседневную жизнь.

Мероприятие  организованно Ассоциацией «Оберлихт» <http://www.oberliht.org/> в сотрудничестве с ИПЦ «Априори» <https://apriori-center.org/> / Apriori ILC, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН <http://www.md.undp.org/>: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр <https://www.facebook.com/podurideincredere/>, а также при поддержке Министерства Образования, Культуры и Науки РМ в рамках проекта КИОСК.

EN

I Didn’t Cross the Border: The Border Crossed Me
a documentary by Toma CHAGELISHVILI [GE]
2015 / 72 min.

August 28, 2018, 8:30 pm
Flat Space
68/1 Bucuresti str., Chișinău

The villagers of Churvaleti knew since the end of the Georgian war in 2008 that they were living on a border. Life was simple, but not far from normal. Until a while ago, when Russian patrols started drawing the borderline and putting up barbed wire fences. In Churvaleti, the barbed wire fence goes right through the village. Families and communities got divided. Every other hour border patrols pass by and put anyone in captivity who come close to the fence. In spite of this menace, the villagers find ways to stay in touch with their relatives and friends across the line. Life goes on, but will it ever be the same again?

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project <https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema> and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK <http://chiosc.oberliht.org/> project. The event is organized in partnership with Chesnok Human Rights Film Festival <https://apriori-center.org/en/chesnok/> organized by the Informational and Legacy Center Apriori from Tiraspol, and benefits from the project “Support for Confidence Building Measures” program, which is funded by the European Union and implemented by UNDP <http://www.md.undp.org/>: Poduri de încredere peste Nistru – Bridges of Trust through the Dniester <https://www.facebook.com/podurideincredere/>.

oberliht
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.twitter.com/oberlihtlive
https://www.vk.com/oberlihtassociation
https://www.vimeo.com/oberliht
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20180825/e34e5635/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list