[oberlist] Workshop pentru artiști de pe ambelele maluri ale Nistrului – apel de participare / семинар для художников(ц) с обоих берегов Днестра – заявка на участие, 29 august 2018

info info at oberliht.com
Mon Aug 27 10:04:55 CEST 2018


 <https://zpatiu.files.wordpress.com/2018/08/img_1942_1200px.jpg>
https://zpatiu.wordpress.com/2018/08/26/telecomunicatii/ <https://zpatiu.wordpress.com/2018/08/26/telecomunicatii/>

— прокрутите вниз для русской версии —
RO

Pe 31 August 2018 se anunță un workshop în care artiștii(ele) vizuali(e) de pe ambele maluri ale Nistrului vor avea ocazia să interacționeze și să creeze lucrări interactive multimedia. Participanții(ele) vor analiza texte ce vizează tema telecomunicației cu posibilitatea de a contribui cu lucrări de artă la o expoziție comună. Toți cei interesați de a participa, sunt rugați să expedieze până la 29 augusut 2018 un portfolio cu lucrări realizate în ulțimii 3-5 ani, însoțit de date de contact (email, telefon), vârsta, adresa de la domiciliu și date despre educația obținută. Toate materialele să fie expediate prin email la adresa: info(a)oberliht.org

Persoanele selectate vor fi contactate în decurs de 2 zile.
Perioada înregistrării este până la 29 August 2018
datele întâlnirilor:
– 31 august 2018, ora 14:00 – 18:00
– 4 septembrie 2018, ora 18:30 – 20:00
locație: Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Vernisarea expoziției va avea loc pe 13 septembrie 2018.

Workshop si expozitie organizate în colaboare cu Catalina BUCOS [MD] – artistă și curatoare invitată.

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht <http://www.oberliht.org/> în colaborare cu Centrul Apriori <https://apriori-center.org/> și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD <http://www.md.undp.org/>: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр <https://www.facebook.com/podurideincredere/>, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova.

RU

Объявляется семинар на который приглашаются участвовать художники(цы) с обоих берегов Днестра с целью сотрудничества и создания мультимедийных работ. У участников/участниц будет возможность изучить тексты про роль электросвязи в искусстве, а также им будет предоставленна возможность поучаствовать в выставке. Просим всех интересующихся выслать до 29 августа 2018 портфолио с работами создаными в течении последних 3-5 лет, а также контактные данные (эмейл, номер телефона), возраст, город проживания и краткую информацию об образовании на эмейл: info(a)oberliht.org

Отобранные участники будут оповещены в течение двух дней.
Расходы для участников c левого берега Днестра будут полностью покрыты организаторами.
Регистрационный период до 29-го августа 2018
даты семинаров:
– 31 августа 2018, 14:00 – 18:00
– 4 сентебря 2018, 18:30 – 20:00
место: Zpațiu / Прозтранство (ул. Ал. Щюсева 103, Кишинев)

Открытие выставки запланированно на 13 сентебря 2018

Семинары и выставка организованы в сотрудничестве с Кэтэлиной БУКОС [MD] – приглашённая xудожница и кураторка.

Мероприятие  организованно Asociația Oberliht <http://www.oberliht.org/> в сотрудничестве с ИПЦ «Априори» <https://apriori-center.org/> / Apriori ILC, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН <http://www.md.undp.org/>: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр <https://www.facebook.com/podurideincredere/>, а также при поддержке Министерства Образования, Культуры и Науки РМ.


oberliht
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.twitter.com/oberlihtlive
https://www.vk.com/oberlihtassociation
https://www.vimeo.com/oberliht
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20180827/dbb020b6/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list