[oberlist] Edu-Art: „Делай Культуру / Fă Cultură” - discuție cu Marika SEMENENKO (Moscova) [RU], 18.12.2018, 16:00

info info at oberliht.com
Sat Dec 15 15:29:34 CET 2018


 <http://www.oberliht.org/edu-art-4/>
http://www.oberliht.org/edu-art-4/
– – – scroll down for English version – – –
– – – читайте ниже на русском – – –

Edu-Art – educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional

Proiectul urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

Proiectul Edu-Art îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic pentru o activitate artistică într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și compeatitivitatea existenta în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii etc.) şi pregătirea acestora pentru realizarea profesională pe plan internaţional.

BUNKER – Facultatea Arte Plastice / AMTAP
blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

program:

 <http://www.oberliht.org/wp-content/uploads/2018/10/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2.jpg>
„Делай Культуру / Fă Cultură” cu Marika SEMENENKO (Moscova) [RU]
18 decembrie 2018, ora 16:00

Vă invităm la o întâlnire cu Marika SEMENENKO, co-fondatoarea spațiului cultural independent și barului „Делай Культуру” (ro. „Fă Cultură”) de la Moscova, în cadrul căreia să cunoaștem formele de auto-organizare și susținere mutuală posibile astăzi în contextul Rusiei și să aflăm despre lucrările și proiectele artiștilor afiliate acestei inițiative.

Întâlnirea de la BUNKER va fi urmată de proiecția filmului „Nug – Vandal in Motion” la Zpațiu, la ora 19:00 (str. Al. Șciusev 103, Chișinău). Mai multe detalii aici <https://chisineu.wordpress.com/2018/12/15/nug/>.

– – –

Marika SEMENENKO [RU] co-fondatoare a spațiului cultural independent și barului „Делай Культуру” (ro. „Fă Cultură”) de la Moscova, coautoare și participantă la seriile de proiecte culturale și artistice, cum ar fi „Not enough building…”(ro. „Construcție insuficientă …”) pentru prima bienală arhitecturală din Tbilisi, „Конец правды” (ro. „Sfârșitul adevărului”), „Люди и ракеты в закрытом городе” (ro. „Oameni și rachete într-un oraș închis”), în cadrul programului Tandem Ucraina, coautorare a studiului „Viața și moartea spațiilor culturale independente din Rusia” și carții „Делай Сам/а: практики низовых гражданских инициатив” (ro. „Fă-o tu: inițiative civile la nivel local”), masterandă de Arte în Istorie cu teza: „Discursul despre identitatea reprezentanților artei contemporane ucrainene, prin perceperea lor a «sovieticului»”.

– – –

Edu-Art este un program organizat de Asociația Oberliht <http://www.oberliht.org/> în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice <http://amtap.md/>, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova <http://mecc.gov.md/>. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

EN

Edu-Art – non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated young generation

The aim of this project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level. The Edu-Art project aims to provide methodological and practical support to emerging artists for their artistic work in a world undergoing transformation under the pressure of global factors (restricted access to labor market and high competition in the artistic field, massive migration on the international level, the precariousness of the work in the field of culture, etc.) and their professional development.

BUNKER – Faculty of Fine Arts / AMTAP
3rd block, 137, 31st of August 1989 street, Chisinau

program:

„Делай Культуру / Do Culture” with Marika SEMENENKO (Moskow) [RU]
December 18, 2018, 4 pm

We invite you to a discussion with Marika SEMENENKO, the co-founder of cultural space and bar „Делай Культуру” (Do Culture) from Moscow, where we will find out about ways of self-organization and mutual support that are possible today in Russian context and where we’ll discover the works and projects of artists related to this initiative.

The discussion will be followed by the screening of the movie „Nug – Vandal in Motion” at Zpace, at 7 pm (103, Al. Șciusev str., Chisinau), more details here <https://chisineu.wordpress.com/2018/12/15/nug/>.

– – –

Marika SEMENENKO [RU] is the co-founder of the cultural space and bar „Делай Культуру” (“Do Culture”) from Moscow, co-author and participant of a series of cultural and artistic projects, such as „Not enough building…”, the first architectural biennial of Tbilisi Конец правды” (“End of Truth”), „Люди и ракеты в закрытом городе” (“Men and rockets in a closed space”) as part of the project Tandem Ukraine, co-author of the study “Life and Death of cultural spaces in Russia” and the book „Делай Сам/а: практики низовых гражданских инициатив” („Do It Yourself: practices of grassroots civic initiatives”), she holds Master degree in Arts in History with the thesis „Speech on the representatives of contemporary art of Ukraine, through their perception of the «Soviet»”.

– – –

Edu-Art is a program organized by Oberliht Association <http://www.oberliht.org/> in collaboration with Academy of Music, Theatre and Fine Arts <http://amtap.md/>, Faculty of Fine Arts, with the support of Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova <http://mecc.gov.md/>. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region.

RU

Edu-Art – неформальное художественное образование для поколения социально и профессионально интегрированных молодых людей

Целью проекта является формирование поколения художников, граждански активных и подготовки их для достижения профессионального национального и международного уровня. Проект Edu-Art направлен на оказание методической и практической поддержки молодым художникам для художественной работы в мире, подвергающемся трансформации под давлением глобальных факторов (высокий доступ на рынок труда и конкуренция в художественной сфере, массовая миграция на международном уровне, нестабильность работы в области культуры и т. д.) и их подготовка к международному профессиональному соревнованию.

BUNKER – факультет Изобразительных Искусств / AMTAP
ул. 31 августа 1989, №. 137, Кишинёв

программа:

„Делай Культуру” - дискуссия с Марикой СЕМЕНЕНКО [RU]
18 декабря 2018 г., 16:00

Приглашаем вас на встречу с Марикой СЕМЕНЕНКО [RU], со-основатель независимого культурного пространства и бара «Делай Культуру» в Москве, где мы познакомимся с формами самоорганизации и взаимной поддержки, которые возможны сегодня в контексте России и узнаем о работах и проектах художников связанных с этой инициативой.

После этой встречи, состоится показ фильма «Nug – Vandal in Motion» в Прозтранстве, в 19:00 (ул. Ал. Щусев, 103, Кишинёв), подробности здесь <https://chisineu.wordpress.com/2018/12/15/nug/>.

– – –

Марикой СЕМЕНЕНКО [RU] (1980 г.) со-основатель независимого культурного пространства и бара «Делай Культуру» в Москве, соавтор и участник ряда культурных и художественных проектов таких как «Not enough building…» для первой архитектурной биеннале в Тбилиси, «Конец правды» и «Люди и ракеты в закрытом городе» в рамках программы Tandem Ukraine, соавтор исследования «Жизнь и смерть независимых культурных пространств в России» и книги «Делай Сам/а: практики низовых гражданских инициатив», со-куратор программы фестиваля независимого документального кино «Делай Фильм», Master of Arts in History с диссертацией на тему «Дискурс об идентичности представителей украинского современного искусства через их представление о “советском”».

– – –

Edu-Art это программа, организованная Ассоциацией Oberliht <http://www.oberliht.org/> в сотрудничестве с Академией Музыки, Театра и Изобразительных Искусств <http://amtap.md/>, Факультетом Изобразительных Искусств, и поддерживается Министерством Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова <http://mecc.gov.md/>. Целью этой программы является внедрение новых образовательных модулей в области художественного образования в Молдове и ознакомление общественности с новыми тенденциями в искусстве в Молдове и за её пределами.

oberliht
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.twitter.com/oberlihtlive
https://www.vk.com/oberlihtassociation
https://www.vimeo.com/oberliht
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20181215/dee531c6/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list