[oberlist] OPENING, EXHIBITION „TAXONOMY MOLDOVA. RE-SEARCHING“

Sokolnykova Tanja tatsokolnykova at gmail.com
Thu Sep 5 21:23:27 CEST 2019


OPENING, EXHIBITION „TAXONOMY MOLDOVA. RE-SEARCHING“
6th September, Friday, from 17.00 
Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală"

EN

"Taxonomy Moldova" is the exhibition project by the German artist and photographer Volker Kreidler in collaboration with the Ukrainian curator and art mediator Tanja Sokolnykova. Both are based in Berlin and work together since 2014. 

Everything began with a journey of Volker Kreidler to Moldova in 2015. Later, Tanja Sokolnykova joined him in this journey which however continues to this day. Over the last few years they have been exploring the ambiguous and conflicting sociopolitical situation in Moldova, tracing the post-Soviet transformations incorporated in the interrelation of people and their lived environment through the medium of the photography. A wish to grasp what happens on the periphery of Europe became a mental process of questioning manifold and complex issues - what is actually acknowledged as a periphery and who decides what is a center? How to reflect critically upon the post-Soviet transformation, the rhetoric of Europeanisation and tense migration that put Moldova into the state of disruption? Who are the cartographers of Moldova, who map its pathways and define its corporeality? How to embrace a sense of locality while also contesting fixed images of it? And how can we experience, learn, know and act differently, responding not only to local challenges, but also to the global one – ecological exploitation, epistemological injustice, domination of market logic and social exclusin don't know geographical borders, we are all intertwined. 

These reflections triggered the idea to proceed the photographic mapping in the format of an exhibition by creating a contact zone of collective mapping of Moldova, with an aim to question and to reshape the politics of location and belonging in favor of the politics of relation and relatedness - relatedness to our bodies, communities, places, the environment, thinking of belonging as a longing to be and developing with, a movement in the direction of the other or the unknown, rather than feeling a sense of attachment to or identification with specific places or like-minded groups of people. Belonging which is not an essential feature, but a process or practice of participation, negotiation and enactment of putting oneself into relation with seemingly distant fields and creating companionship with each other and the environment.

The public program "Re-Searching" is a process-based part of the exhibition "Taxonomy Moldova" mediated through the participative educational formats (Summer de(School)ing in August 2019, workshops and interventions during the exhibition time) and the discourse program (public talks and discussions).

The project is supported by Centrul Cultural German AKZENTE and Goethe-Institut. Project partners are [KSA:K] - the Center for Contemporary Art in Chisinau and Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală".


More Information is on the FACEBOOK Page of the project: 
https://www.facebook.com/Taxonomy-Moldova-Re-Searching-104611780919694/?modal=admin_todo_tour <https://www.facebook.com/Taxonomy-Moldova-Re-Searching-104611780919694/?modal=admin_todo_tour>
The program: https://www.flipsnack.com/taxonomym/taxonomy-moldova-re-searching.html?fbclid=IwAR24OnJo6mnvKWiCHY663Aucrk2BPsEXjUIRobKs9uDAvnG4mRO9ox6PI34 <https://www.flipsnack.com/taxonomym/taxonomy-moldova-re-searching.html?fbclid=IwAR24OnJo6mnvKWiCHY663Aucrk2BPsEXjUIRobKs9uDAvnG4mRO9ox6PI34>

RO
„Taxonomie Moldova“ este proiectul expozițional realizat de artistul și fotograful german Volker Kreidler, în colaborare cu curatoarea și mediatoarea de artă din Ucraina Tanja Sokolnykova. Ambii sunt stabiliți la Berlin și lucrează împreună din 2014. 

Totul a început cu o călătorie a lui Volker Kreidler în Moldova în anul 2015, mai tîrziu, Tanja Sokolnykova s-a alăturat în călătoria care durează încă pînă azi. În ultimii ani aceștia au explorat situația socio-politică ambiguă și contradictorie din Moldova, trasînd transformările post-sovietice încorporate în interrelația oamenilor și mediul în care aceștia trăiesc cu ajutorul fotografiei. Dorința de a descoperi ce se întîmplă la periferia europei a devenit un proces mental care chestionează probleme variate și complexe - ce este recunoscut ca o periferie și cine decide ce este centrul? Cum să reflectăm critic transformarea post-sovietică, retorica europenizării și migrarea intensă care a adus Moldova într-o stare de dezmembrare? Cine sunt cartografii Moldovei, care mapează căile sale și îi definesc corporealitatea? Cum putem adopta sensul localității în timp ce contestăm imaginile fixe ale acesteia? Cum putem trăi, învăța, ști și acționa diferit, răspunzînd nu doar la provocările locale, dar și la cele globale – exploatarea ecologică, injustiția epistemologică, dominația logicei de piață și excluderea socială nu au granițe geografice, noi suntem cu toții interconectați. 

Aceste reflecții au provocat cartografierea fotografică în formatul unei expoziții prin crearea unei zone de contact a unei mapări colective a Moldovei, ce-și propune să interogheze și să remodeleze politica locației și apartenenței în favoarea unei politici a relației și a relaționării - relaționarea față de corpurile noastre, față de comunități, locuri, mediul înconjurător, gîndirea apartenenței ca o nevoie de a fi și a crea împreună, ca la o mișcare în direcția altuia sau a necunoscutului, decît a simți atașament sau a ne identifica cu anumite locuri sau grupuri de persoane care gîndesc la fel. Apartenența, care nu este o condiție sau o caracteristică esențială, ci mai degrabă un proces al participării, negocierii, este relaționarea personală cu domenii aparent îndepărtate și acompanierea unuia cu celălalt și cu mediul înconjurător.

Programul public „Re-Searching“ este o parte bazată pe proces din expoziția „Taxonomie Moldova“, fiind mediat prin formaturi participative educaționale (Summer de(School)ing, Școala de vară de mediere prin artă din august 2019, ateliere în perioada expoziției) precum și programul public de discurs și discuții.

Proiectul este susținut de Centrul Cultural German AKZENTE și Institutul Goethe. Partenerii proiectului sunt [KSA:K] - Centrul de Artă Contemporană din Chișinău și Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală". 

Mai multă informație puteți accesa pe pagina proiectului: 
https://www.facebook.com/Taxonomy-Moldova-Re-Searching-104611780919694/?modal=admin_todo_tour <https://www.facebook.com/Taxonomy-Moldova-Re-Searching-104611780919694/?modal=admin_todo_tour>

Program: https://www.flipsnack.com/taxonomym/taxonomy-moldova-re-searching.html?fbclid=IwAR24OnJo6mnvKWiCHY663Aucrk2BPsEXjUIRobKs9uDAvnG4mRO9ox6PI34 <https://www.flipsnack.com/taxonomym/taxonomy-moldova-re-searching.html?fbclid=IwAR24OnJo6mnvKWiCHY663Aucrk2BPsEXjUIRobKs9uDAvnG4mRO9ox6PI34> -------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20190905/9d4f684a/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: small size.jpg
Type: image/jpeg
Size: 623808 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20190905/9d4f684a/attachment-0001.jpg>


More information about the oberlist mailing list