[oberlist] Edu-Art 2021 / 3rd Space Studio: atelier de design grafic și publicații de artist - apel de participare

oberliht info at oberliht.org
Fri Aug 20 16:05:12 CEST 2021


 <https://arteduct.files.wordpress.com/2021/04/photo_2021-04-23_09-41-23.jpg>
https://arteduct.wordpress.com/2021/08/02/3rd-space-studio-apel/
– читайте ниже на русском –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

3rd Space Studio <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/ateliere/3rd-space-studio/>: atelier de design grafic și publicații de artist, cu participarea colectivului de artă Kolxoz (Victor Vejvoda [CZ] <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> și Maxim Polyakov [MD] <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/>) - apel de participare

Chișinău: 16 septembrie – 9 octombrie 2021

Invităm tineri artiști, cercetători și activiști culturali, și pe toți cei interesați să lucreze cu texte și să documenteze procesul creativ, să se înscrie la atelierul de design grafic și publicații de artist (Samizdat).

Scopul atelierului este de a transmite participanților tehnica publicațiilor de artist cunoscută totodată ca „samizdat” (materiale editate de sine stătător), pentru a documenta procesele artistice ale colectivelor de autori și ale autorilor individuali.

Una dintre sarcinile propuse este de a lucra cu spațiul atelierului, în calitate de tipografie mobilă, de spațiu expozițional și loc pentru socializare. Atelierul va avea ca rezultat materiale tipărite, editate de participanții proiectului Edu-Art 2021.

Limbile de lucru în cadrul atelierului vor fi engleza și rusa.

Doritorii de a se înscrie la atelier sunt rugați să completeze formularul de participare <https://forms.gle/LGNQDEFpjdx6FfNZ7> până la data de 5 septembrie 2021. Participanții care s-au înscris vor primi instrucțiuni prin email pe data de 8 septembrie 2021.

Informație suplimentară despre proiectul Edu-Art 2021 <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/>.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org <http://oberliht.org/>
https://t.me/oberliht <https://t.me/oberliht>
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>
Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face, la necesitate, în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

РУ

Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами

3rd Space Studio <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/ateliere/3rd-space-studio/>: мастерская графического дизайна и Самиздата с участием коллектива художников Kolxoz (Виктор Вейвода [CZ] <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> и Максим Поляков [MD] <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/>) – приём заявок

Кишинев: 16 сентября – 9 октября 2021

Приглашаем молодых художников, исследователей, культурных активистов и тех, кому интересно работать с текстом и документированием творческих процессов, записаться на мастерскую графического дизайна и Самиздата.

Цель мастерской обучить участников технике Самиздата – публикации своими руками, чтобы документировать художественные процессы коллективов и отдельных авторов.

Одна из задач мастерской – работа со студийным пространством, используя его как мобильную типографию, выставочное пространство и место коммуникации. Результатом мастерской станут печатные материалы, выпущенные участниками проекта Edu-Art 2021.

Общение между тренерами и участниками будет происходить преимущественно на английском и русском языках.

Желающие зарегистрироваться для участия в мастерской могут заполнить форму участия <https://forms.gle/LGNQDEFpjdx6FfNZ7> до 5 сентября 2021 года. Участники, которые зарегистрировались, получат инструкции по электронной почте 8 сентября 2021 года.

Дополнительная информация о проекте Edu-Art 2021 <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/>.

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org <http://oberliht.org/>
https://t.me/oberliht <https://t.me/oberliht>
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>
Меры по предотвращению распространения вируса COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет основан, в зависимости от епидемиологической ситуации, на предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении Списка эпидемиологических данных. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

oberliht
022 286317 / 079910102
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://vk.com/oberlihtassociation
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw/videos

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20210820/94fdbd7b/attachment-0001.htm>


More information about the oberlist mailing list