[oberlist] Edu-Art 2021 / apel: Portfolio review / Обзор портфолио

oberliht info at oberliht.org
Mon Mar 29 20:44:30 CEST 2021


https://arteduct.wordpress.com/2021/03/25/portfolio-review/
– читайте ниже на русском –

[RO]

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Portfolio review – apel de participare

Atelier pentru crearea dosarelor de artist condus de Jorg Scheller <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> [CH] și Vladimir Us <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> [MD], cu participarea lui Maxim Polyakov <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> [MD], membru al colectivului de artă Kolxoz <https://telegra.ph/KOLXOZ-INFO-08-03>, online

8 aprilie 2021, 19:00 – 20:30
15 aprilie 2021, 17:00 – 20:00

Invităm studenții și artiștii emergenți din toate domeniile din Republica Moldova să se înscrie la cele două sesiuni planificate în cadrul atelierului Portfolio review.
În cadrul primei sesiuni vor fi discutate principiile care stau la baza creării unui dosar de artist și vor fi demonstrate exemple ale unor dosare existente.
În cadrul celei de-a doua sesiuni, participanții vor putea să-și creeze sau să-și actualizeze propriile lor dosare de artist, și să le prezinte unor curatori și artiști cu o experiență de lucru într-un context internațional, urmând să obțină sfaturi și recomandări privind proiectele lor individuale.
Doritorii de a se înscrie la atelier sunt rugați să completeze formularul de participare <https://forms.gle/Kkh6bxeNhZeno42B7> până la data de 5 aprilie 2021. Participanții care s-au înscris vor primi instrucțiuni prin email pe data de 7 aprilie 2021.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org <http://oberliht.org/>
https://t.me/oberliht <https://t.me/oberliht>
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/ <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/>
Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

* imagine: Anna Bantiuc, performance

–

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care ÙR | Transformation <https://www.instagram.com/_ur_transnistria/> space din Rîbnița, Accolada <https://www.facebook.com/accoladaresurs/> și Медики ЗА Экологию <https://www.facebook.com/doctorforecology> (Medici pentru ecologie) din Dubăsari, facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu <https://zpatiu.wordpress.com/>, B68 <https://bucuresti68.wordpress.com/>, Apartamentul Deschis <http://chiosc.oberliht.org/apartament/>, Parcul Zaikin <https://parculzaikin.wordpress.com/>, Stadionul Republican <https://www.facebook.com/stadionulesterepublican>, cartierul Maria Drăgan <http://chiosc.oberliht.org/2018/07/11/paildcscmd/> din sectorul Ciocana și alte spații <https://chisineu.wordpress.com/>.

Proiectul Edu-Art 2021 este realizat cu aportul participanților și a partenerilor implicați, beneficiind de suportul financiar al CEC Arts Link <http://www.cecartslink.org/> (SUA) și al Uniunii Europene, oferit în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD <https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home.html>. Opiniile exprimate în cadrul proiectului nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.

[РУ]

Edu-Art 2021 / укрепление связей между художественными сообществами

Обзор портфолио – открытый прием заявок

Семинар по созданию досье художника под руководством Йорга Шеллера <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> [CH], Владимира Уса <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> [MD] с участием Максима Полякова <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> [MD] (художественный коллектив Kolxoz <https://telegra.ph/KOLXOZ-INFO-08-03>), online

8 апреля 2021, 19:00 – 20:30
15 апреля 2021, 17:00 – 20:00

Приглашаем студентов и начинающих художников всех областей Республики Молдова зарегистрироваться на две сессии, запланированные в рамках семинара по созданию портфолио.
Во время первой сессии мы обсудим принципы, которые лежат в основе создания досье автора, и будут продемонстрированы различные примеры существующих досье.
Во время второй сессии участники смогут создать или обновить свои собственные досье и представить их кураторам и художникам, имеющим опыт работы в международном контексте, а также получить советы и рекомендации по своим индивидуальным проектам.

Желающие зарегистрироваться для участия в семинаре могут заполнить форму участия <https://forms.gle/Kkh6bxeNhZeno42B7> до 5 апреля 2021 года. Участники, которые зарегистрировались, получат инструкции по электронной почте 7 апреля 2021 года.

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org <http://oberliht.org/>
https://t.me/oberliht <https://t.me/oberliht>
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/ <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/>
Меры по предотвращению распространения вируса COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет основан на предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении Списка эпидемиологических данных. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

–

Проект Edu-Art предлагает молодым художникам, архитекторам и градостроителям, менеджерам по культуре, кураторам методическую и практическую поддержку, чтобы справиться с давлением глобальных факторов (высокие требования к доступу на рынок труда и существующая конкуренция в сфере искусства, массовая миграция на международном уровне, негарантированность работы в сфере культуры, гражданская пассивность и безынициативность и т. д.), помогая им интегрироваться в контекст независимой культурной среды в Республике Молдова и достигать международных результатов с профессиональной точки зрения.

Проект организован в партнерстве с культурными учреждениями и организациями, в том числе ÙR | Transformation Space <https://www.instagram.com/_ur_transnistria/> (Рыбница), Акколада  <https://www.facebook.com/accoladaresurs/>и Медики ЗА Экологию <https://www.facebook.com/doctorforecology> (Дубоссары), художественными факультетами, общественными объединениями, действующими в области современного искусства, инициативами в области культурной и гражданской активности в Молдове и других странах, а также с различными альтернативными культурными пространствами, такими как Прозтранство <https://zpatiu.wordpress.com/>, B68 <https://bucuresti68.wordpress.com/>, Открытая Квартира <http://chiosc.oberliht.org/apartament/>, Парк Заикина <https://parculzaikin.wordpress.com/>, Республиканский стадион <https://www.facebook.com/stadionulesterepublican>, район Марии Драган <http://chiosc.oberliht.org/2018/07/11/paildcscmd/> в секторе Чеканы и другие пространства <https://chisineu.wordpress.com/>.

Проект Edu-Art 2021 реализуется с участием участников и партнеров, при финансовой поддержке CEC ArtsLink <http://www.cecartslink.org/> (США) и Европейского Союза в рамках Программы ЕС «Меры по повышению доверия», реализуемой ПРООН <https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home.html>. Выраженные здесь взгляды никоим образом не являются официальными взглядами Европейского Союза или ПРООН.
oberliht
022 286317 / 079910102
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20210329/64a55aa0/attachment-0001.htm>


More information about the oberlist mailing list