[oberlist] Concurs de înscriere online la programul din 2021 al laboratorului de creație video/audio New Media Incubator

Adrian B abivol at soros.md
Mon Mar 29 11:06:30 CEST 2021


Concurs de înscriere online la programul din 2021 al laboratorului de creație video/ audio „New Media Incubator”

Fundația Soros Moldova anunță continuarea proiectului New Media Incubator, un laborator de experimentare în domeniul video și audio, networking și start-up pentru tinerii creatori de produse media online.

New Media Incubator (NMI) este proiectul prin care Fundația Soros Moldova își propune să contribuie la diversificarea surselor de informație prin încurajarea și formarea autorilor de vloguri, podcasturi, 
canale de social media și mesagerie, și orice alte forme de comunicare neinstituționalizate.

În cadrul New Media Incubator, participanții pot să își crească ideile în produse media complete, pregătite pentru a se transforma în proiecte media de sine stătătoare.

Concursul este deschis tuturor cetățenilor Republicii Moldova, cu condiția să aibă vârsta minimă de 18 ani. Încurajăm asocierea în echipe. 
Persoanele care au participat în trecut la NMI, inclusiv cele eliminate pe parcurs din varii motive, nu sunt eligibile pentru a participa la ediția de anul acesta. 

Proiectele media ce urmează a fi create prin intermediul New Media Incubator trebuie să abordeze teme precum: 
educație/ reforma educației;
cultură, artă, industrii creative;
promovarea prin metode inovative a profesiilor, hobby-urilor, meșteșugurilor, activităților sociale și a altor îndeletniciri;
grupurile sociale sau etnice marginalizate sau aflate în dificultate;
drepturile omului sub toate aspectele;
participare civică;
organizare comunitară / acțiune civică;
proiecte de utilitate practică pentru comunitate;
lupta contra corupției;
integritatea funcționarilor și demnitarilor;
transparența activității instituțiilor statului;
alte teme pe care participantul le consideră de importanță socială

Pentru ediția 2021 vor fi selectate idei de proiecte new media (vlog/podcast/social media, etc.). Timp de 6 luni participanții vor trece printr-un program de mentorat împreună cu experții NMI. 
Programul va include o serie de traininguri despre reguli, procedee și etape de producție, precum și despre cum se construiește un brand personal, marketing și monetizare, etc.
În cadrul proiectului, după instruirea primită din partea trainerilor New Media Incubator, participanții vor realiza de sine stătător câte un episod din proiectul lor media, valorificând cunoștințele și abilitățile căpătate. 
În dependență de punctajele obținute la evaluare, autorii celor mai bune proiecte video / audio, vor primi din partea FSM câte un grant pentru procurarea de echipamente, plata pentru servicii de promovare (Facebook, Google, etc.), 
plata (către persoane juridice) pentru servicii de design, ilustrare și elaborare logo necesar unui proiect new media sustenabil.
În prima etapă de selecție a aplicanților vor fi analizate dosarele competitorilor, și acceptate cele care vor corespunde cerințelor formulate în anunț. Pentru a trece în etapa 2 a NMI – proiectele de creație vor fi rescrise în baza cunoștințelor obținute 
la etapa instruirii teoretice și exercițiilor practice. 
Dosarele rescrise vor fi evaluate în conformitate cu criteriile de evaluare care pot fi accesate aici http://www.soros.md/files/02.%20Criterii%20de%20Evaluare%20NMI%202021.pdf.
În jur de 15 cele mai bune proiecte de creație vor fi admise la cea de a doua etapă a programului. 

Dosarul celor care aplică trebuie să conțină:
CV-ul autorului (sau ale tuturor membrilor echipei, în cazul produselor de grup) și Formularul de participare New Media Incubator 2021 care pot fi accesate aici http://www.soros.md/files/00.1%20Formularul%20de%20participare%20NMI%202021.docx,
care va conține:
prezentarea descriptivă a conceptului de creație
scrisoare de motivație care să expună motivele participării la concursul NMI
mostre de lucrări anterioare, care demonstrează viziunea și abilitățile autorului / autorilor (opțional)

Dosarul se va trimite la adresa de email: vmiron at soros.md (cc: dscobioala at soros.md, dstanciu at soros.md)
Termenul-limită al depunerii dosarelor este 5 aprilie, ora 18.00. Aplicanții selectați vor fi contactați de către personalul Fundației.

Majoritatea trainingurilor și sesiunilor de mentorat ținute de experții New Media Incubator vor avea loc online după un orar bine stabilit.
Trainingurile și taskurile care nu pot fi ținute în mediul online, cum ar fi tehnicile de filmat, înregistrarea audio sau utilizarea surselor de lumină vor avea loc în studioul New Media Incubator sau în spații publice, la fel, după un program bine stabilit, cu limitarea numărului de participanți în funcție de reglementările și recomandările autorităților, precum și a regulamentelor interne FSM.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresele de email: vmiron at soros.md, dscobioala at soros.md și dstanciu at soros.md.

Anexele de mai jos pot fi descărcate accesând următorul link: http://www.soros.md/nmi2021-lansare
Contract de participare (model)
Criterii de evaluare
Plan de instruire și creație

***
Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării și consolidării valorilor unei societăți deschise, bazate pe democrație, supremația legii și respectarea drepturilor omului. De aproape 30 de ani, Fundația Soros Moldova susține domeniul mass-media prin promovarea consecventă a libertății de exprimare, consolidarea instituțiilor de presă și organizațiilor din societatea civilă, modernizarea cadrului legislativ și încetățenirea standardelor democratice și deontologiei profesioniste.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20210329/bce208d2/attachment.htm>


More information about the oberlist mailing list