[oberlist] Fwd: Aplică: DVORUL meu, un loc pentru comunitate

info info at oberliht.com
Tue Sep 21 15:48:32 CEST 2021> Begin forwarded message:
> 
> From: "Constanta / Omul face locul" <dkonstantza at gmail.com>
> Subject: Aplică: DVORUL meu, un loc pentru comunitate
> Date: September 21, 2021 at 11:31:27 GMT+3
> To: info <info at oberliht.com>
> 
> 
> 
> Știm, curțile/DVOR-urile noastre sunt locuri neprietenoase, inconfortabile și nu ne petrecem timpul acolo. Dar ce ar fi dacă am începe să le cercetăm, să adunăm comunitatea locală și vedem ce poate fi îmbunătățit să ne satisfacă nevoile adevărate? Poate s-ar mai mișca lucrurile din loc.
> În perioada aprilie - ianuarie, Asociația Laolaltă cu suportul Uniunii Europene implementează Proiectul Pilot ‘Din DVOR în DVOR’. 
>  Mai multe detalii: https://fb.me/e/2t0ISjIP9 <https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2t0ISjIP9&h=AT2PRN-q8nexFKoZaNhnOUZf82PGsv6xPiAypJj_dQ8u3JR3EpYjtcbyFZr_frpi_k27BUBKe-hZtmibKh9cQoeRemItCuXpTrXR2aNGlTnAJGsjMsEbaz0r2ILDqOvA9q-hR9THww&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3eQOnp5JZ-Go3ThGgoUscgaruxOcx-dHi9eypNZ_xWdkY5bDPy3ooDo5MvRbA2ki00SNYR1hKqNt49_RyUn2g9KOkkZV8chXol355syWI43sLMIFdkjRlHIujE-1jk45xwM0TvNtvKqWnjW8TuSa4Hls6VJGygd0mak6wwSGoY0ScVR3sYSzu4bT9cLmBSJdr_>
>  Formularul de aplicare: https://forms.gle/cM1HjaQ8DDYnPPNEA <https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FcM1HjaQ8DDYnPPNEA%3Ffbclid%3DIwAR22qECvZhcjQDhgkBypsDNvvamcZko4E69S3DtaYUuq2rxsVVe4rfCSx5s&h=AT0ofM2-ea-WGb7CW9wwjs3hOReEJEmsPZ9WYWjeAoKGAmDFdt95DvCDW37YunYFSbAKh-n27i9Ki1k9W6uRbM5Kb0-hgLdA2bw7QuyOktlrXiheF6YL9N0T407xSapqbY3sKo6atg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3eQOnp5JZ-Go3ThGgoUscgaruxOcx-dHi9eypNZ_xWdkY5bDPy3ooDo5MvRbA2ki00SNYR1hKqNt49_RyUn2g9KOkkZV8chXol355syWI43sLMIFdkjRlHIujE-1jk45xwM0TvNtvKqWnjW8TuSa4Hls6VJGygd0mak6wwSGoY0ScVR3sYSzu4bT9cLmBSJdr_>
> Termen limită: 30 septembrie 2021, 23:59
>  Întrebări suplimentare: ao.laolalta at gmail.com <mailto:ao.laolalta at gmail.com>, dkonstantza at gmail.com <mailto:dkonstantza at gmail.com>
> Scopul proiectul constă în cartografierea modului de interacțiune a membrilor comunităților locale (adică DVOR), prin colectarea datelor calitative și cantitative (adică cercetare socio-urbană), în vederea consolidării și creării unei rețele locale bazate pe solidaritate și cooperare. 
> În cadrul proiectului vor fi selectate și analizate 10 DVOR-uri din Chișinău, iar 5 dintre ele vor beneficia de asistență și suport pe diferite domenii de intervenție (acces la minigranturi, traininguri etc) în special pentru aplicarea la Bugetul Civil 2022.
> La final de proiect urmează să elaborăm un ghid pentru cei și cele care vor să reanimeze comunitatea din care fac parte, făcând-o un loc sigur și comod pentru fiecare locuitor. 
> Proiectul Pilot “Vecinătăți Reziliente” este realizat în cadrul proiectului „Actorii societății civile – promotori ai schimbării în țările Caucazului de Sud și Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeana <https://www.facebook.com/Uniunea-Europeana-131860526983922/?__cft__[0]=AZWeAHr_BBUTEgGQW1zHTFFimakaTZ-T1FXXVoXZxK-l410Be7FGFMDDrmINagsdiH92yymk1XdoIR7RbPPMYtMLhWHtmaaSsGYKH7vJS_WamIzWuSh0w7AX4QCojxu2EvbUX8ogrCVjWutA4KA3ro01ktemeX7KDxTrmBF3GDruTw&__tn__=kK-R>, implementat de People in Need Moldova <https://www.facebook.com/PIN.moldova/?__cft__[0]=AZWeAHr_BBUTEgGQW1zHTFFimakaTZ-T1FXXVoXZxK-l410Be7FGFMDDrmINagsdiH92yymk1XdoIR7RbPPMYtMLhWHtmaaSsGYKH7vJS_WamIzWuSh0w7AX4QCojxu2EvbUX8ogrCVjWutA4KA3ro01ktemeX7KDxTrmBF3GDruTw&__tn__=kK-R> și realizat de Asociația Laolaltă <https://www.facebook.com/aolaolalta>.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20210921/b19fb40b/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: cover-fb-event_02.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1076311 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20210921/b19fb40b/attachment-0001.jpg>


More information about the oberlist mailing list