[oberlist] Edu-Art 2021: Comunitate / contemporaneitate: creând posibilități radicale în arta de zi cu zi – artist talk cu participarea Kalmiei STRONG [US], 29.09.2021, 19:00

oberliht info at oberliht.org
Mon Sep 27 14:07:38 CEST 2021


https://zpatiu.wordpress.com/2021/09/24/kalmia-strong/

– – – scroll down for English – – –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Comunitate / contemporaneitate: creând posibilități radicale în arta de zi cu zi – artist talk cu participarea Kalmiei STRONG <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> [US]
29 septembrie 2021, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Kalmia Strong va vorbi despre experiența sa în calitate de organizatoare „la marginea” comunității artistice din SUA, fiind implicată în crearea spațiilor artistice, a resurselor și oportunităților experimentale și inclusive, care afirmă: practicile artistice contemporane și comunitare lucrează cel mai bine împreună. Această muncă ține mereu de colaborare și apreciază multivocalitatea, orizontalitatea, procesul și ospitalitatea. Se întreabă: Cum pot spațiile și situațiile de zi cu zi (vitrine, grădini, biblioteci, locuri de luat masa), ușor nefamiliare, să creeze mici locuri pentru posibilități radicale? Cum putem crea oportunități pentru participare, implicare cu impact și co-creare, nu doar observare de la distanță?


Kalmia Strong [US] (1985) este manager în arte, artistă și educatoare, Directoare de Program la Public Space One (PS1), o organizație de artă contemporană din orașul Iowa, condusă de artiști, orientată spre comunitate, La PS1, Kalmia este co-fondatoarea unui studio de imprimare, a unei programe de rezidență, a unei biblioteci de reviste „zine” și un magazin de aprovizionare gratuită cu rechizite. Este, de asemenea, organizează ateliere artistice și ia parte la curarea expozițiilor și proiectelor artiștilor în galerie, în spațiul public și spații alternative. Având experiență în imprimare, arta cărților și la bibliotecă, ceercetarea creativă a Kalmiei se focusează pe spații comune, împărtășire de cunoștințe și rolul practicilor de publicare în ce ține rezistența culturală și schimbarea socială. Lucrează și în calitate de educator și designer grafic la Universitatea din Iowa și este creatoare independentă de cărți.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face, la recomandarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică <https://ansp.md/>. Membrii publicului și participanții sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, dacă vă simțiți rău, rămâneți acasă) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Acest eveniment face parte din programul public <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/program-public/> al proiectului Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/>, care este organizat și se desfășoară în spații culturale alternative din orașele Rîbnița, Dubăsari și Chișinău.EN

Edu-Art 2021 / strengthening ties between art communities

Community/contemporary: making radical possibility in everyday art – artist talk with participation of Kalmia STRONG <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> [US]
September 29, 2021, 7 pm
Zpace (Zemstva House, Al. Şciusev st., 103, Chişinău)

Kalmia Strong will share her practice as an arts organizer in a “margin” of the U.S. arts community, engaged in creating art spaces, resources, and opportunities that are both experimental and inclusive, that argues: contemporary and community art practices are best together. This work is always collaborative, and values multivocality, horizontality, process, and hospitality. It asks: how can everyday spaces and situations (storefronts, gardens, meals, libraries) made slightly unfamiliar create small spaces for radical possibility? How can we create opportunities for meaningful participation and co-creation, not just spectatorship?

Kalmia Strong [US] (1985) is an arts organizer, artist, and educator, and Program Director at Public Space One (PS1), an artist-led, community-driven contemporary arts organization in Iowa City, Iowa (USA). At PS1, Kalmia has co-founded a community print studio, a residency program, a zine library, and a free art supply store, as well as organizing PS1’s arts workshops and co-curating exhibitions and artists’ projects in gallery, public, and non-traditional spaces. With a background in print and book arts and librarianship, Kalmia’s creative research focuses on common spaces, knowledge-sharing, and the role of publishing practices in cultural resistance and social change. She also works as an educator and graphic designer at the University of Iowa and as an independent bookmaker.

Measures to prevent the spread of COVID virus19
Access to all events will be made based on the recommendations of the National Agency for Public Health <https://ansp.md/>. Members of the public are asked to wear masks and comply with mandatory safety rules (distance of 1 m, checking the temperature at the entrance, it is forbidden to consume alcoholic beverages, other possible requirements) throughout the event. Thank you!

This event is part of the public program <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/program-public/> of the Edu-Art 2021 project – strengthening the connection between artistic communities <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/>, which is organized in alternative cultural spaces in the cities of Ribnita, Dubasari and Chisinau.oberliht
022 286317 / 079910102
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://vk.com/oberlihtassociation
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw/videos

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20210927/fba2406f/attachment-0001.htm>


More information about the oberlist mailing list