[Oberlist] MD* APEL ARTICOLE: STUDII DE MUZEOLOGIE SI MUZEOGRAFIE

oberlist mailing list ober la emdash.org
Vin Apr 25 08:36:32 CEST 2008


APEL ARTICOLE PENTRU CULEGEREA DE STUDII SI ARTICOLE STIINTIFICE
„STUDII DE MUZEOLOGIE SI MUZEOGRAFIE”

In legatura cu aniversarea a 25 de ani de la infiintarea Muzeului National
de Arheologie si Istorie a Moldovei, preconizam un vast program de
activitatii culturale si stiintifice, inclusiv publicarea culegerii de
studii si articole stiintifice „Studii de muzeologie si
muzeografie”. Culegerea va cuprinde rezultatele cercetarilor in
muzeologie si muzeografie: probleme teoretice si practice privind relatia
muzeu-public, pedagogie muzeala, management muzeal, marketing muzeal,
invatamant muzeal, cercetarea muzeala specifica, inclusiv
socio-psihologica a publicului, rolul muzeului in societatea contemporana,
expozitia ca forma de expresie muzeala, semnificatia stiintifica,
documentara, artistica a unor colectii muzeale, valorificarea
patrimoniului muzeal.

Cerinte:

Volumul manuscriselor nu va depasi 44.000 caractere, (aproximativ 1,0
c.a.), inclusiv bibliografia.
Textul lucrarilor trebuie prezentat in forma de manuscris si in format
electronic: Times New Roman; Font size 12; Space 1,5.
Articolele pot fi prezentate in limba romana si rusa.
Articolele trebuie sa fie insotite de un rezumat in trei limbi: romana;
rusa; engleza.
Rezumatele vor fi prezentate in format Times New Roman; Font size 10;
Space 1,0.
Volumul fiecarui rezumat nu va depasi 5000 de caractere.
Notele bibliografice se prezinta in textul manuscrisului in forma
originala conform criteriului urmator: numele autorului, anul editiei,
pagina.
Lista bibliografica se prezinta in ordine alfabetica la sfarsitul textului.
In caz ca in publicatii s-a utilizat sistemul de abrevieri, atunci se
anexeaza o lista de abrevieri.
La sfarsitul textului se anexeaza date despre autor: numele, prenumele;
gradul stiintifico-didactic; functia; institutia; adresa; telefon, fax,
e-mail.
Toate materialele prezentate vor fi supuse recenzarii si aprobate pentru
publicare de Consiliul stiintific al muzeului
Termenul limita de prezentare a materialelor este 30 mai 2008
Manuscrisele si varianta electronica pot fi prezentate in sectia Edituri
stiintifice, sau trimise prin e-mail tyragetia la starnet.md sau prin posta
pe adresa: sectia Edituri stiintifice, Muzeul National de Arheologie si
Istorie a Moldovei, str. 31 August 1989, nr. 121A, MD-2012, Chisinau,
Republica Moldova.

Detalii pe: http://www.nationalmuseum.md/ro/pub/

sursa:contact
-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://www.oberliht.org.md
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

Mai multe informații despre lista de discuții oberlist