[Oberlist] MD* BURSE EUROPENE DE SCURT SEJUR IN ROMANIA

oberlist mailing list ober la emdash.org
Vin Apr 25 08:58:45 CEST 2008


BURSE EUROPENE DE SCURT SEJUR IN ROMANIA

Anunt valabil pina pe data de 31 decembrie 2008

Preliminarii:
Actualmente, Romania parcurge o etapa complexa de modernizare a
societatii, in toate domeniile de activitate, ca urmare a proceselor
integrationiste, inclusiv pe filiera transpunerii acquis-ului comunitar.
In urma acestui fapt, Romania continua sa acumuleze o experienta extrem de
utila pentru statele in tranzitie care profeseaza o dorinta similara de
aderare la UE, dupa cum i-a reusit Bucurestiului in 2007.
Asemenea experiente in domeniul integrarii europene sunt relevante in mod
special pentru statele vecine care deseori se confrunta cu probleme
similare care, la rindul lor, pot fi solutionate in context bilateral sau
regional.
In acelasi timp, naturaletea cooperarii moldo-romane in contextul
integrarii europene este accentuata si de impartasirea identitatilor
etnolingvistice suprapuse in ambele tari, fapt care este in masura sa
faciliteze mult colaborarea partilor.

Obiective:
Transferul de cunostinte si experienta privind transpunerea acquis-ului
comunitar in particular si modernizarea institutiilor publice si academice
in general.
Dezvoltarea capacitatilor beneficiarilor, prin implicarea lor in
activitati de instruire, informare, dezbateri publice etc. cu tematica
europeana care se vor desfasura in Romania in perioada indicata.
Formarea si consolidarea abilitatilor privind accesarea fondurilor
europene disponibile in cadrul politicii de vecinatate, cooperarii la
Marea Neagra, euroregiunilor etc.
Consolidarea relatiilor moldo-romane pe segmentele profesionale
reprezentate de participantii beneficiari ai Programului de burse europene
in 2008.

Implementare:
PIE va prezenta pe paginele web (www.soros.md, www.europa.md si a
partenerilor sai) oportunitatile existente la moment de training, cursuri
de formare si schimb de experienta (accentul se va pune pe participarea la
traininguri si cursuri de formare), astfel potentialii beneficiari vor
avea informatia actualizata. Deoarece procesul in cauza va fi unul
continuu, se incurajeaza vizitarea frecventa a paginilor web.
Pentru a participa la program, viitorii bursieri vor completa formularul
de participare (anexa) care va putea fi obtinut de pe pagina Web a
Fundatiei sau de la Receptia Fundatiei.
Selectarea participantilor va fi efectuata de catre Juriu.
De asemenea, orice beneficiar potential care a identificat un curs de
instruire care se inscrie in contextul Burselor Europene poate solicita
finantarea participarii la evenimentul preconizat. Gradul de corespundere
a acestuia cu ideea Burselor Europene va fi stabilita de catre Juriul
Programului Initiative Europene si nu va reprezenta subiectul discutiilor
cu potentialii beneficiari.
Pentru acordarea bursei PIE va semna cu participantii selectati un
contract de donatie si va oferi o bursa de studii. De asemenea, este
incurajata contributia finanicara a organizatiei la care este afiliat
potentialul beneficiar. In conditii egale in ce priveste experienta si
calitatile concurentilor pentru bursa, prioritate se va acorda celui cu o
contributie a organizatiei din care face parte.
La revenirea in tara, fiecare beneficiar va prezenta PIE raportul narativ
si financiar, pana la data indicata in contract. Evaluarea va fi efectuata
prin: rapoarte financiare catre donator; rapoarte narative ale
beneficiarilor despre activitatile la care au participat in cadrul
proiectului si despre implementarea la locul de munca, in localitate a
cunostintelor obtinute.

Eligibilitate:
Beneficiari ai Programului de burse europene in 2008 vor fi reprezentantii
societatii civile, ai clasei politice, ai administratiei publice centrale
si locale, ai mediului academic si mass-media din Republica Moldova.
Nu sunt eligibile pentru participare organizatiile patronale, sindicatele,
organizatiile stiintifice, religioase, sportive si asociatiile
profesionale.

Informare:
Informarea potentialilor beneficiari din Republica Moldova despre
oportunitatile existente in contextul Burselor Europene vor fi desfasurate
prin intermediul:
?mass-media;
?paginii web a Fundatiei Soros – Moldova si a portalului
www.europa.md (NB: a se vedea site-urile respective);
?paginilor web ale organizatiilor partenere;
?publicatii informative;
?intruniri cu grupuri de beneficiari potentiali.

Dosarul va contine:
Aplicarea se va face prin e-mail si va contine:

CV-ul aplicantului;
Scrisoarea de motivatie.
Copia scanata a buletinului de identitate cu fisa de insotire.
Pentru informatii suplimentare contactati: Fundatia Soros - Moldova
str.Bulgara 32, Chisinau, MD 2001, Republica Moldova tel: 270031, 270232,
274480, fax 270507, Iulian Fruntasu – Director de Program PIE
ifruntasu la soros.md si Valeriu Negru – asistent de Program,
vnegru la soros.md Pentru trimiterea dosarului se va folosi adresa
burseeuropene la soros.md
Oferte BESS - http://www.soros.md/docs/OFERTE_BESS.doc
Formular de participare -
http://www.soros.md/docs/2008_04_17_Formular_de_participare.doc

sursa:contact
-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://www.oberliht.org.md
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

Mai multe informații despre lista de discuții oberlist