[Oberlist] epozitie - projectul synapses

synapsen la gmx.net synapsen la gmx.net
Mie Sep 24 16:01:29 CEST 2008


 
CIRCUL – Chisinau, Bd.Renasterii 33

Suflu al Culturii Germane in Moldova

Pentru perioada zilelor din 25 – 28 Septembrie, reprezentantei presei din Republica Moldova sunt invitati sa reflecte evenimentul socio-cultural din cadrul Proiectului German, SYNAPSES, "Expozitie Multivariata de Lucrari Artistice". Expunerea lucrarilor va avea loc in incinta Circului (intrarea din spate), in zilele sus mentionate.
Expozitita acestor lucrari este rezultatul unui fructuos schimb de experienta dintre artistii germani si italieni cu artistii din Moldova, in cadrul proiectului Synapses, care este oficial conectat la asociatia culturala „e-werk weimar e.V.". Activitatea acestui proiect a demarat la inceputul lunii Septembrie curent si cuprinde domenii culturale precum artele fotografice, arte media si grafice, street arts, designul produsului, muzica. In cadrul acestei expozitii, vor fi prezentate rezultatele lucrarilor artistice din domeniile sus mentionate, efectuate de catre reprezentantii artelor germani, in colaborare cu cei din Moldova. Lucrarile presupun rezultate artistice, dar incorporeaza dialoguri si metode stiintiice pentru realizarea lor. Astfel imaginile, fonul sonor, obiectele si intregul amalgam de lucrari expuse, exprima finalitatea colaborarii internationale intense pe filiera culturala, ceea ce va crea o platforma cu perspective sigure pentru expozitii ulterioare in Uniu
 nea Europeana.
Desfasurarea acestui proiect are loc cu suportul multilateral al Fondului Cultural European, Fundatiilor Germane, cat si al Ambasadei Germaniei in Republica Moldova. Continuitatea acestui proiect presupune o extindere activa in spatiul Europei de Sud Est. Mai multe informatii despre proiect puteti sa gasiti in fisierele atasate la acest mesaj si pe pagina noastra de internet www.project-synapses.eu sau puteti sa ne contactati la adresa de e-mail: synpses la gmx.net.
Georg Waldnann,
Project Manager
0681 102 47
 
 Emil Gaitur,
consilier Relatii Publice
069 172 642
                            -----
ЦИРК – Кишивёв, бл. Renasterii 33

"Дыхание" немецкой Культуры в Молдове!

Во время периода между 25 - 28 сентября, пресса Молдовы приглашeна посетить социокультурныое событие "Выставка Большого Разнообразия Артистических Работ", которое является частью немецкого Студенческого Проекта под названием "Synapses". Выставка работ будет происходить в Циркe (вход в здание с задней стороны), в течение вышеупомянутых дней.

Выставка этих работ - результат большого обмена артистическим опытом между немецким, итальянским и молдавскими художниками. Проект официально связа с „электронного-werk Веймара e. V." Проект начался в начале сентября, этого года и включает культурные области: фотографические искусства, графические искусства, уличные искусства, и музыка. Как часть этой выставки будут представлены результаты артистических работ вышеупомянутых областей. Эти работы будут выполнены студентами из немецких и итальянских художественных факультетов вместе с
 теми из Молдовы. Работы предполагают показать артистические результаты, но также и основаны на диалогах и научных методах. Таким образом, выставленные объекты в виде изображений, звуковое сопровождение и все работы выразят результат международного культурного сотрудничества. Это будет служить будущей платформой, у которой конечно есть хорошие перспективы для будущей выставки, которая будет иметь место в ЕС.

Проект выполнен с помощью европейского Культурного Фонда, немецкого Фонда и немецкого Посольства в Молдове. Дальнейшее развитие проекта, как предполагается, расширено в Южно-восточной Европе. Больше информации о проекте Вы можете найти в приложенных файлах к сообщению и на нашем сайте www.project-synapses.eu или связываясь с нами на сайте sysnaspes la gmx.net.

Georg Waldnann,
Project Manager
0681 102 47
 
 Emil Gaitur,
consilier Relatii Publice
069 172 642
---------
CIRCUS – Chisinau, Bd. Renasterii 33

The "breath" of German Culture in Moldova!

During the period between 25 – 28 September, the media from the Republic Moldova is invited to attend to and to relect the socio-cultural event "Exhibition of Great Diversity of Artistic Works" which is a part of German Student Project called "Synapses". The exhibition of the works will take place within the Circus square (the entrance from back), during the above mentioned days.
The exhibition of these works is the result of a great exchange of artistic experience between German, Italian and Moldovan artists. The project is officially included as part of "e-werk weimar e.V." The project has started at the beginning of the September this year and includes the following cultural fields: photographic arts, media and graphic arts, street arts, design of product and music. As part of this exhibition the results of the artistic works of above mentioned fields will be presented. These works are performed by students from German and Italian art faculties together with those from Moldova. The works suppose to reveal artistic results, but also are based on dialogs and scientific methods. Thus, the exposed items as images, background sound and the entire amalgam will express the complitness of international cultural collaboration. This will serve as a future platform that certainly has good perspectives for exhibitions that will take place in EU.
The project is performed with the help of the European Cultural Foundation, German Fondations and the German Embassy in Moldova. The further development of the project is supposed to be extended in Southern-East Europe. More information about the project you can find in the attached files to message and at the www.project-synapses.eu or by contacting us at sysnaspes la gmx.net.

Georg Waldnann,
Project Manager
0681 102 47
 
 Emil Gaitur,
PR councilor
069 172 642
                      
                       
                        -----
 
ЦИРК – Кишивёв, бл. Renasterii 33

"Дыхание" немецкой Культуры в Молдове!

Во время периода между 25 - 28 сентября, пресса Молдовы приглашeна посетить социокультурныое событие "Выставка Большого Разнообразия Артистических Работ", которое является частью немецкого Студенческого Проекта под названием "Synapses". Выставка работ будет происходить в Циркe (вход в здание с задней стороны), в течение вышеупомянутых дней.
Выставка этих работ - результат большого обмена артистическим опытом между немецким, итальянским и молдавскими художниками. Проект официально связа с „электронного-werk Веймара e. V." Проект начался в начале сентября, этого года и включает культурные области: фотографические искусства, графические искусства, уличные искусства, и музыка. Как часть этой выставки будут представлены результаты артистических работ вышеупомянутых областей. Эти работы будут выполнены студентами из немецких и итальянских художественных факультетов вместе с
 теми из Молдовы. Работы предполагают показать артистические результаты, но также и основаны на диалогах и научных методах. Таким образом, выставленные объекты в виде изображений, звуковое сопровождение и все работы выразят результат международного культурного сотрудничества. Это будет служить будущей платформой, у которой конечно есть хорошие перспективы для будущей выставки, которая будет иметь место в ЕС.
Проект выполнен с помощью европейского Культурного Фонда, немецкого Фонда и немецкого Посольства в Молдове. Дальнейшее развитие проекта, как предполагается, расширено в Южно-восточной Европе. Больше информации о проекте Вы можете найти в приложенных файлах к сообщению и на нашем сайте www.project-synapses.eu или связываясь с нами на сайте sysnaspes la gmx.net.

Georg Waldnann,
Project Manager
0681 102 47
 
 Emil Gaitur,
PR councilor
069 172 642
                      
 

 
-- 
Psssst! Schon vom neuen GMX MultiMessenger gehört? Der kann`s mit allen: http://www.gmx.net/de/go/multimessenger
-------------- partea urmtoare --------------
Un ataşament non-text a fost şters...
Nume: poster-synapses-web.jpg
Tip: image/jpeg
Mărime: 193730 octeţi
Desc: indisponibil(ă)
Url : http://idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20080924/fdf17061/attachment-0001.jpg 


Mai multe informaii despre lista de discuii oberlist