[Oberlist] Declaraţia UAP RM asupra evoluţiei evenimentelor la zi

cecbrancusi at arta.md cecbrancusi at arta.md
Mon Apr 13 00:33:02 CEST 2009


Declaraţia UAP RM asupra evoluţiei evenimentelor la zi

Noi artiştii plastici din Republica Moldova, aparţinând unei organizaţii apolitice, profesioniste, neindeferenti de evoluarea evenimentelor de ultimă oră din societate, constatăm cu amărăciune că, în Republica Moldova, vârful piramidei puterii de stat. în distonantă cu necesităţile prevăzute de normele civilizaţiei au lăsat ioc unor interpretări despre fraudarea alegerilor parlamentare. Prin adoptarea unui şir de hotărâri pripite şi abuzive, sunt lezate drepturile noastre de cetăţeni ai ţării: de a călători, de a comunica, de a participa la schimburi interculturale, absolut indispensabile creatorului artistic. în consecinţă, Republica Moldova alunecă pe panta involuţiei de existenţă ca stat democrat bazat pe normele legii.

În detaliu şi în efect, culturii noastre i s-au adus prejudicii ireparabile, admiţând în mod iresponsabil, pe 7 aprilie curent, spre vandalizare şi jefuire sediile Parlamentului şi Preşedinţiei, unde au fost distruse valori din patrimoniul cultural - lucrări de artă plastică contemporană, pictură, grafică, artă decorativă, semnate de artişti plastici reprezentativi.

Acest mod de tratare reprezintă încununarea politicii de desconsiderare făţişă de lungă durată de către putere a culturii şi a exponenţilor ei.

Implicit, artiştii plastici exprimă un protest hotărât faţă de lăsarea unui spaţiu, prin care sunt posibile abordări privitor la fraudarea alegerilor, faţă de dorinţa oficialităţilor de a instaura în societate dictatura, prin care sunt înlăturate principiile democratice de convieţuire şi de dominaţie a unui singur partid, care nicidecum nu poate acoperi întreg spectrul societăţii.

Cerem încetarea dezbinării Republicii Moldova pe criterii ideologice, etnice, sociale şi întronarea în societate a diferitor fobii, inclusiv românofobia. Condamnăm intimidările şi arestările din ultimele zile ale cetăţenilor, printre ei adolescenţi, minori şi oponenţi politici.

Cerem conducerii de vârf a Republicii Moldova să considere şi sâ-şi asume drept călăuză în viaţa de zi cu zi a normelor morale şi etice ale civilizaţiei contemporane.

Adresa web: http://www.arta.md/news/2009/04/11/declaratia-uap-rm-asupra-evolutiei-evenimentelor-la-zi.html

C e n t r u l   E x p o z i t i o n a l   C o n s t a n t i n   B r a n c u s i   U A P  R M
www.arta.md
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20090413/9f3e2766/attachment.html 


More information about the oberlist mailing list