[Oberlist] MD* call/expo/graf: BIENALA DE GRAVURA, UAP

oberlist mailing list ober at emdash.org
Thu Apr 16 11:33:17 CEST 2009


AVIZ !
Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova
Expozitie

BIENALA DE GRAVURA
5 – 17 mai 2009
Centrul Expoziţional ”Constantin Brâncuşi”, Chişinău,
Republica Moldova
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3

•	Expoziţia are ca scop de a demonstra si promova atât tehnicile
clasice ale gravurii, acvaforte, gravura cu dăltiţa, acuatinta,
mezzotinto, litografie, xilogravura, linogravura cat si altele mai noi,
serigrafia, cologravura, gravura in carton si alte tehnici de gravura de
autor.

•	Se admit toate tehnicile de imprimare, cu excepţia lucrărilor
xerox, foto si grafica de computer.

•	Se admit lucrările elaborate în cursul anilor 2004 – 2009:

•	Autorii pot prezenta lucrări cu dimensiuni:
a) până la 30 cm		 4 – 6 lucrări.
b) până la 70 cm		 2 – 4 lucrări.
c) până la 120 cm	 1 – 2 lucrări.

•	Lucrările se vor prezenta: sub sticla, fără rama.
•	La expoziţie pot participa membrii titulari si stagiari ai UAP,
studenţi de la facultăţile de arte plastice din Moldova. Pe
lucrările de curs, de diploma se va indica numele instituţiei,
facultatea, anul de studii si numele profesorului.
•	Lucrările membrilor titulari si stagiari ai secţiei de Grafica
se vor admite automat, celelalte lucrări vor fi examinate de Biroul
secţiei Grafica.
•	Lucrările vor fi prezentate pana la data de 30 aprilie 2009.

contact: 069091172, Valeriu HERTA

sursa:sectia grafica uap

-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://www.oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

More information about the oberlist mailing list