[Oberlist] Declaraţia Mişcării Politice „Rezistenţa Populară”

Nicolae Paladi n.paladi at gmail.com
Thu Apr 16 14:26:17 CEST 2009


[Oberlist] reprezintă un serviciu electronic gratuit oferit artiştilor, 
curatorilor, diverşilor actori culturali, managerilor culturii, 
iubitorilor de artă etc. din estul şi vestul europei, dar şi din Caucaz, 
Turcia şi alte regiuni ale lumii, oferind astfel o premisă colaborării 
la nivel european.

[Oberlist] este un portal informaţional şi de discuţii dedicat 
organizaţiilor, instituţiilor şi persoanelor active în domeniul culturii 
din Moldova.

Serviciul [Oberlist] oferă o metodă eficientă de a vă mediatiza 
activitatea şi a vă promova instituţia pe care o reprezentaţi, de a 
identifica noi parteneri şi a contacta un public mai larg.

Portalul [Oberlist] se vrea un spaţiu deschis şi interactiv de discuţii 
şi dezbateri în jurul scenei culturale din Moldova. Moderatorii listei 
încurajează expresia atitudinii critice şi participative.

sursa: http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist

De cind Oberlist a devenit o platforma de lansare a miscarilor politice? 
Informatie da, sensibilizarea opiniei publice da, dar nu chemari politice!


Лунгул Вадим wrote:
> http://www.rezistenta.info/arhiva/nr23/declaratie_proteste_alegeri-2009_md.htm
>
> Declaraţia Mişcării Politice „Rezistenţa Populară” în legătură cu situaţia din ţară, ce s-a creat după alegerile parlamentare din 05.04.2009
>
>       Conform rezultatelor oficiale ale alegerilor parlamentare, ce s-au desfăşurat pe data de 05.04.2009, partidul pseudocomunist PCRM, ce guvernează Moldova, a obţinut 49,9% din voturile alegătorilor, ce-i permite acestuia de a trece în Parlament 61 de deputaţi, voturile cărora sunt suficiente pentru alegerea preşedintelui republicii (3/5 din numărul total de mandate). Necătînd la faptul, că alegerile au fost recunoscute de către observatorii internaţionali drept libere şi corecte, pe parcursul desfăşurării acestora au fost depistate multiple încălcări. Alegătorii cu mirare găseau pe listele de vot numele rudelor lor demult decedate, cîte cîteva persoane înregistrate în apartamentele lor, care nu se ştie de pe unde au apărut, au avut loc cazuri, cînd comisiile refuzau să elibereze alegătorului buletinul de vot - deoarece pentru dumnealui cineva deja s-a semnat şi a votat.
>
> Partidele de opoziţie au declarat protestul lor contra fraudării rezultatelor alegerilor , şi au desfăşurat luni seara o acţiune paşnică de protest în faţa Guvernului, la care s-au adunat circa 5 mii de persoane. Pe data de 7 aprilie în centrul capitalei s-au adunat de la 20 pînă 30 de mii de persoane, preponderent studenţi şi elevi, care au venit la apelul partidelor de opoziţie. Principala lor revendicare a fost anularea rezultatelor scrutinului, ca fiind falsificate, şi desfăşurarea alegerilor repetate. Foarte curînd liderii opoziţiei au pierdut controlul asupra mulţimii. Autorităţile, care nu s-au aşteptat la proteste atît de masive, au pus prea puţine forţe poliţieneşti pentru apărarea clădirii Parlamentului şi Preşedinţiei,urmare la ce cordonul de apărare n-a rezistat, fiind pur şi simplu măturat de mulţimea înfuriată. Poliţia, care „eroic” împrăştia în 2008 acţiunile de protest ale pensionarilor, nemulţumiţi de pensia mizeră (mai mică de nivelul de existenţă) s-a dovedit a fi neputincioasă împotriva tineretului. Necătînd la unele încercări ale reprezentanţilor opoziţiei de a preveni actele de vandalism, aceste apeluri au fost pur şi simplu ignorate. Pogromiştii au spart toate geamurile la primele 2 etaje ale Parlamentului şi Preşedinţiei, au jefuit ambele clădiri, dădeau foc la mobilă şi documente, 2 etaje ale Parlamentului au ars definitiv, au fost arse 2 camioane ale poliţiei, pierderile constituind milioane de lei. Principala forţă organizată în cadrul acestor proteste erau membrii partidelor naţionaliste. Anume aceştia scandau „Jos comuniştii!” şi au arborat drapelele României şi UE asupra clădirii Parlamentului.
>
>       Preşedintele Voronin s-a adresat către popor, caracterizînd ceea ce se întîmplă drept o lovitură de stat şi a pus toată responsabilitatea pentru aceste evenimente pe seama liderilor Partidului Liberal, Partidului Liberal-Democrat şi Alianţei „Moldova Noastră”. În aceeaşi zi a avut loc o întrevedere între reprezentatul PCRM Marian Lupu şi liderii acestor partide. Într-o tonalitate neutral-prevenitoare el le-a propus să înceteze acţiunile de protest şi să treacă la un dialog în cadrul legii. Liderii opoziţiei au repetat revendicările lor privind desfăşurarea alegerilor repetate, şi au pus responsabilitatea pentru cele ce s-au întîmplat pe seama puterii şi a poliţiei, acţiunile cărora, din spusele lor, au şi provocat tulburările în masă.
>
>       În legătură cu situaţia ce s-a creat, „Rezistenţa Populară” declară următoarele. Noi indiscutabil recunoaştem că rezultatele scrutinului au fost falsificate de către partidul de guvernămînt, care pierde susţinerea în mase şi tinde să compenseze aceasta pin fraude pentru a rămîne la guvernare (pentru gruparea burgheză, care stă în spatele lui, aceasta este foarte important). Însă influenţa PCRM încă este foarte mare şi o parte considerabilă de alegători într-adevăr au votat pentru acest partid, deoarece alte partide reprezentau interesele unor grupări burgheze şi mai odioase. Spre regret, alegătorii din rîndurile muncitorilor şi păturilor defavorizate, care aşteaptă păstrarea „stabilităţii” iluzorii, promise de PCRM, nu şi-au folosit şansa de a vota pentru un candidat muncitoresc din partea „Rezistenţei Populare”, programul căruia avea ca punct de bază organizarea muncitorilor la luptă pentru drepturile lor şi schimbări sociale radicale (încetarea privatizării, naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, instaurarea controlului muncitoresc, rezilierea tuturor acordurilor externe nefavorabile majorităţii poporului, debirocratizarea).
>
> Evenimentele, ce au loc la Chişinău nu sunt altceva, decît o luptă a grupărilor principale ale burgheziei pentru reîmpărţirea proprietăţii şi pentru putere în ţară. PCRM să sprijină pe aparatul de stat, care în această situaţie se şovăie (activişti înflăcăraţi el demult nu mai are), iar opoziţia – pe tineretul (în mare parte de naţionalitate moldovenească) nemulţumit de sistem. Programele electorale ale acestor practic nu diferă cu nimic – atît PCRM, cît şi opoziâia sunt pentru o integrare cît mai curînd posibil în Uniunea Europeană, pentru continuarea liberalizării economiei. Victoria oricui din ei nimic nu dă oamenilor muncii. Însă înfrîngerea PCRM va distruge acest partid, care pe parcurs deja la 8 ani discreditează ideile comunismului. Tineretul cela, ce strigă „Jos comuniştii!” foarte sincer consideră, că comunismul este regimul lui Voronin, cănd clanului acestuia îi aparţin fabrici şi uzine, bănci, companii de transport, IT şi de telecomunicaţii, iar în ţară este instaurat un stat poliţienesc. Fiul preşedintelui Voronin, celui mai mare „comunist” al întregii Moldovei, este unul din cei mai mari capitalişti ai republicii, miliardar. Totodată ţara noastră este unul din cei mai săraci state ale Europei.
>
>       „Rezistenţa Populară” condamnă actele de vandalism, ce au cauzat pierderi colosale proprietăţii publice, însă consideră, că de faptul, că acestea au avut loc, sunt de vină atît liderii opoziţiei, care nu au asigurat desfăşurarea paşnică a acţiunilor de protest, cît şi puterea, care nu a putut asigura paza cuvenită a sediilor Parlamentului şi Preşedinţiei. Cel mai probabil, Voronin, nefiind încrezut pînă la urmă în devotamentul trupelor poliţieneşti, pur şi simplu s-a temut să dea ordin de a recurge la acţiuni hotărîte, tot aşa, cum a procedat 20 de ani în urmă, cînd a fost ministrul de interne al RSSM.
>
>       Noi considerăm, că protestele au un anumit context social – o bună parte a tineretului se simte aruncată în voia soartei, nefiind solicitată de societate în „stabilitatea” creată de regim. În „interviul” acordat jurnaliştilor canalului de televiziune PRO-TV de către un tînăr maroder în sediul jefuit al Parlamentului acesta spunea: „Am 20 de ani. Ce voi avea în ţara asta la 30 de ani? Nimic!”. Instituţiile de învăţămînt superior, de fapt, pregătesc o generaţie nouă de gastarbaiteri cu diplome, care îi va înlocui pe părinţii acestora la şantierele din Moscova şi Italia.
>
>       În situaţia ce s-a creat sarcina de bază a „Rezistenţei Populare” constă în explicarea de pe poziţii de clasă că în principiu, PCRM şi opoziţia cu nimic nu se deosebesc unul de altul, şi este necesar nu de a lupta pentru a înlocui pe un burghezoi cu altul, dar pentru a se elibera de ei toţi. Anume capitalismul este de vină pentru toate – el îi aruncă pe oameni la gunoi, el îi lipseşte de lucru şi mijloace de existenţă sau îi transformă în dobitoace de lucru. Soluţia constă în consolidarea muncitorilor în luptă pentru interesele sale de clasă: pentru salarii, pensii şi stipendii decente, pentru stoparea privatizării proprietăţii publice, pentru naţionalizarea mijloacelor principale de producţie, sistemului bancar, şi în cele din urmă, în final – pentru socialism!
>
> Moldova, Chişinău
>
> 08.04.2009 
> _______________________________________________
> oberlist mailing list
> oberlist at idash.org
> http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
>  More information about the oberlist mailing list