[Oberlist] MD* evnt/proj/film: CHIOSC program de proiectii de film la ARThotel / program of film screenings at ARThotel

anca anca at oberliht.org.md
Wed Jul 8 13:20:24 CEST 2009


--- scroll down for English ---


RO
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Proiectul CHIOSC
punct de informare cultural - platforma de participare publica

In asteptarea CHIOSC-ului - program de proiectii de film la ARThotel
selectie de Natasa BODROZIC

9, 16, 21, 28 iulie, 2009, ora 18:00, Chisinau

descarcati comunicatul de presa la:
http://www.oberliht.org.md/chiosc/20090709-28_FILM_SCREENINGS_BODROZIC_Natasa_ro.pdf

proiect realizat de Asociatia Oberliht
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html
director de proiect, curator - Vladimir US
co-curator - Natasa BODROZIC
contact: info(la)oberliht.org.md


IN ASTEPTAREA CHIIOSC-ului este un program de proeictii de film la ARThotel, care se va desfasura pe parcursul lunii iulie 2009 si va face o introducere pentru CHIOSC ce urmeaza sa fie instalat in centrul Chisinaului. Proiectiile se adreseaza publicului larg incercind sa creeze o comunitate interesata in activitatile CHIOSC-ului dar si in arta contemporana in general. Va fi prezentat un program compilativ cu citeva teme structurate pe diverse practici artistice care au marcat lumea artei in ultimile citeva decenii. Optind pentru formatul de film documentar, propunem filmul drept mediere intre arta contemporana si spectator pe care il invitam la o discutie, indiferent de nivelul de cunostinte pe care el il poseda in acest domeniu.
Proiectiile de film vor fi prezentate de Natasa BODROZIC

CURATOR

Natasa BODROZIC (Zagreb, 1978), curator, operator cultural.
Presedintele asociatiei "Asociatii Libere / Slobodne veze", stabilita la Zagreb; co-curator al proiectului iAsociatii libere, practice artistice contemporane pe scena internationala astazii in colaborare cu Ivana MESTROV, curator. A lucrat anterior pentru festivalul Queer Zagreb. Scrie pentru cateva reviste si internet portaluri.

PROGRAM

Joi, 9 iulie, 2009, ora 18:00
Thomas HIRSCHHORN
Jours tranquilles au Musee Precaire Albinet , regie: Coraly Suard, ARTFILMS, 2004. FR 54i
Rachel WHITEREAD
House, Artangel, 2006, UK 26i

Joi, 16 iulie, 2009, ora 18:00
Marina ABRAMOVIC
Balkan Baroque, regie: Pierre Coulibeuf, 1999- FR, 58i
Destricted (segment "Balkan Erotic Epic"), 2006. -UK/ USA 15' 

Marti, 21 iulie, 2009, ora 18:00
Ursula BIEMANN
Performing the border, 1999, 43i+ Europlex (Ursula Biemann & Angela Sanders), 2003, 20i, eseuri video.

Marti, 28 iulie, 2009, ora 18:00
Sophie CALLE, Maurizio CATTELAN, Matthew BARNEY, ART SAFARI de Ben Lewis, ARTE 2005, FR/DE, 78i

Proiectiile vor fi urmate de discutii informale si de socializare.
INTRAREA ESTE GRATUITA. TOATE FILMELE SINT IN LIMBA ENGLEZA SAU CU SUBTITRE IN ENGLEZA.

LOCURI si SPATII

ARThotel
(str. Gh. Asachi 53/1, lit. iAi, Chisinau)
harta: http://arthotel.wordpress.com/arthotel-map
ARThotel este un spatiu deschis creatiei si schimbului artistic in orasul Chisinau al carui forta motrice o constituie artistii si practicile lor. El s-a lansat in august 2008 cu un proiect realizat de Dan PERJOVSCHI.
Coordonat de Asociatia Oberliht, ARThotel gazduieste un program de resedinte de scurta durata pentru artisti si arte vizuale n un spatiu de productie, creatie, difuzare, formare, dezbateri etc. cu posibilitatea extinderii domeniului acoperit catre alte discipline in viitor.
http://arthotel.wordpress.com

PARTENERI

Revista STARE de URGENTA, Chisinau http://staredeurgenta.blogspot.com
Vizura Aperta, Zagreb http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html
Asociatia Slobodne Veze, Zagreb http://www.rhiz.eu/institution-29115-en.html
Centrul de Arta Contemporana din Kiev
Studio - Asociatia Tinerilor Artisti, Budapesta http://studio.c3.hu
UNAgaleria, Bucuresti http://unagaleria.blogspot.com
AREA Chicago http://www.areachicago.org

PARTENERI LOCALI

Muzeul National de Arta al Moldovei (MNAM)
Filarmonica Nationala Serghei Lunchevici
Sala cu Orga
Teatrul Satiricus I. L. Caragiale http://satiricus.md
Teatrul Rus de Stat A. P. Cehov
Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau [ksa:k] http://www.art.md
Asociatia pentru Dezvoltarea Dansului Modern
OWH TV Studio http://owh.md
Asociatia ARTIstudio
Clubul Literar http://www.clubliterar.com
Grupul Human Zone http://humanzone.wordpress.com

PERSOANE de CONTACT

director de proiect
Vladimir US
info(la)oberliht.org.md
tel: + /373 22/ 286317

responsabil pentru relatii cu publicul
Anca DONTU
anca(la)oberliht.org.md
tel: + /373/ 69 679472

Proiectul CHIOSC, punct de informare cultural si platforma de participare publica a fost lansat in orasul Chisinau. Este conceput intr-un context social-politic complex al procesului de tranzitie, intentionind sa promoveze arta contemporana si cultura tinerilor in spatiul public prin strierea si contaminarea informationala a teritoriului urban, sa incurajeze participarea activa a diverselor categorii de persoane reprezentind diferite domenii deseori marginalizate si oferindu-le o platforma de manifestare publica, sa intareasca retelele locale si sa dezvolte retelele internationale de operatori si profesionisti din domeniul culturii, sa influenteze politicile publice in vederea extinderii accesului si utilizarii mai putin restrictionate a spatiul public.

Flat Space | Spatiu Deschis pentru Galeria Mobila n o compozitie arhitecturala de dimensiuni mici, proiectata de Stefan Rusu n este o replica functionala a unui apartament fara pereti care va servi drept spatiu deschis prezentarilor publice si evenimente culturale. Totodata CHIOSC-ul va reprezenta un punct de informare cultural accesibil oricarei categorii de public: profesionistilor, amatorilor sau celor interesati de arta contemporana.

Proiectul intentioneaza sa prezinte diversitatea si bogatia unor practici artistice din majoritatea tarilor care formeaza continentul european, astfel unul dintre obiective este de a invita artisti, teoreticieni, operatori culturali sa participe in activitatile CHIOSC-ului cu expozitii, ateliere, proiectii, prezentari, intalniri s. a.


Proiectul CHIOSC cuprinde si rezultatele proiectului INTERVENTII3 care a fost realizat in 2008:
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

Proiectul CHIOSC beneficiaza de sprijinul Fundatiei Culturale Europene, Directiei Cultura al Municipiului Chisinau, Preturii sectorului Centru, Preturii sectoruluii Buiucani, Aliantei Franceze din Moldova, Institutului Cultural Roman prin Programul CANTEMIR (2008), Uniunii Latine (Biroul din Republica Moldova), Henkel Romania precum si a CEC ArtsLink si programului Gulliver Connect.


CONTACTE

Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati la:
tel/fax: + (373 22) 286317
email: info(la)oberliht.org.md
skype: oberliht
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html
EN
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

The CHIOSC project
cultural info-point - platform for public participation

Waiting for the CHIOSC - a program of film screenings at ARThotel
selection by Natasa BODROZIC

July 9, 16, 21, 28, 2009, , 6 pm, Chisinau

download the press-release at:
http://www.oberliht.org.md/chiosc/20090709-28_FILM_SCREENINGS_BODROZIC_Natasa_en.pdf


a project by Oberliht Association
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html
project director, curator - Vladimir US
co-curator - Natasa BODROZIC
contact: info(at)oberliht.org.md


WAITING FOR THE CHIOSC is a series of film screenings at ARThotel that will happen during July 2009 and will give an introduction to CHIOSC, which is waiting to be installed in the center of Chisinau. The screenings address wide audiences attempting to create a community that would be interested in the activities that CHIOSC brings as well as in contemporary art in general. An eclectic program dealing with several themes and artistic practices that marked the art world within the last few decades will be presented. By choosing the format of documentaries we propose film as mediation between the contemporary art and the viewer, and invite him/her for a discussion no matter of the level of previous knowledge that one has in this field.
All the screenings will be presented by Natasa BODROZIC.

CURATOR

Natasa BODROZIC (Zagreb, 1978), curator, cultural worker, head of the organization "Loose associations/ Slobodne veze", based in Zagreb; co-curates the project "Loose asociations, contemporary art practices on the international scene today" in collaboration with Ivana MESTROV, curator. Previously worked for Queer Zagreb festival (production associate). She writes for several magazines and internet portals.

PROGRAM

The program will be divided in several topics/themes presented by the following artists:

Thursday, July 9, 2009, 6 pm
Thomas HIRSCHHORN
Jours tranquilles au Musee Precaire Albinet , dir: Coraly Suard, ARTFILMS, 2004. FR 54’
Rachel WHITEREAD
House, Artangel, 2006, UK 26’

Thursday, July 16, 2009, 6 pm
Marina ABRAMOVIC
Balkan Baroque, dir: Pierre Coulibeuf, 1999- FR, 58’
Destricted (segment "Balkan Erotic Epic"), 2006. -UK/ USA 15' 

Tuesday, July 21, 2009, 6 pm
Ursula BIEMANN
Performing the border, 1999, 43’+ Europlex (Ursula Biemann & Angela Sanders), 2003, 20’, video essays 

Tuesday, July 28, 2009, 6 pm
Sophie CALLE, Maurizio CATTELAN, Matthew BARNEY, ART SAFARI by Ben Lewis, ARTE 2005, FR/DE, 78’

The screenings will be followed by informal discussions and socializing. 
THE ENTRANCE IS FREE. ALL FILMS ARE IN ENGLISH OR HAVE ENGLISH SUBTITLES.

PLACES & SPACES

ARThotel
(str. Gh. Asachi 53/1, lit. iAi, Chisinau)
map: http://arthotel.wordpress.com/arthotel-map
ARThotel is a space for artistic creation and exchange in the city of Chisinau whose driving force is generated by artists and their practices. It opened in August 2008 with a project by Dan PERJOVSCHI.
Run by Oberliht Association it will primarily host visual art(ists) for short-term residencies, creation, production, diffusion, workshops, and debates with the possibility to open towards other disciplines in the future. http://arthotel.wordpress.com

PARTNERS

STATE of EMERGENCY magazine, Chisinau http://staredeurgenta.blogspot.com
Vizura Aperta, Zagreb http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html
Slobodne Veze, Zagreb http://www.rhiz.eu/institution-29115-en.html
Studio Young Artists Association, Budapest http://studio.c3.hu
Center for Contemporary Art, Kiev
UNAgaleria, Bucharest http://unagaleria.blogspot.com
AREA Chicago http://www.areachicago.org

LOCAL PARTNERS

National Museum of Art of Moldova
Serghei Lunchevici National Philarmonics
Organ Hall
Satiricus I. L. Caragiale Theatre http://satiricus.md
A. P. Cehov State Russian Theatre
Center for Contemporary Art, Chisinau [ksa:k] http://www.art.md
Modern Dance Development Association
OWH TV Studio http://owh.md
ARTIstudio Association
Literary Club http://www.clubliterar.com
Human Zone Group http://humanzone.wordpress.com

CONTACT

project director
Vladimir US
info(la)oberliht.org.md
tel: + /373 22/ 286317

public relations
Anca DONTU
anca(la)oberliht.org.md
tel: + /373/ 69 679472


The CHIOSC project, a cultural info-point and a platform for public participation is being launched in the city of Chisinau. It has been conceived in a complex social and political context that marks the period of transition, with the intention to promote contemporary art and youth culture in public space by contaminating the urban territory with relevant information. It is meant to encourage active participation of diverse social groups representing often marginalized or less visible domains by putting at their disposal a public platform for manifestation, to strengthen local and develop regional and international network of cultural operators and professionals, to influence the existing public policies and local authorities to extend the access to public space and allow itis less restricted usage.

The FLAT SPACE for mObile gallery n small architecture unit designed by Stefan RUSU will represent a functional replica of an apartment without walls that will provide an open space for public presentations and cultural activities. It will also serve as a cultural info-point accessible to general publics: professionals, amateurs or cotemporary art lovers.

This project intends to present the diversity and richness of various art practices carried out in different parts of European continent, thus one of its objectives is to invite artists, theorists, cultural workers to participate in CHIOSCis activities with exhibitions, workshops, screenings, talks etc.

The CHIOSC project includes the results of the INTERVENTIONS3 project realized in 2008:
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

The CHIOSC project receives support from the European Cultural Foundation, Cultural Department of the city of Chisinau, Center and Buiucani districts of city of Chisinau, Latin Union (Republic of Moldova office), Romanian Cultural Institute through CANTEMIR Program (2008), CEC ArtsLink, Gulliver Connect, French Alliance Moldova and Henkel Romania.

CONTACTS

For more details please contact us at:
tel/fax: + (373 22) 286317
email: info(at)oberliht.org.md
skype: oberliht
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html

-- 
Anca DONTU


coordonator de proiect
CHIOSC - punct de informare cultural


http://oberliht.org.md/chiosc.html


Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org


--
Asociatia Tinerilor Plasticieni din Moldova "Oberliht"
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
tel/fax: + (373 22) 286317
mob: + (373) 69679472
email: anca at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: musee precaire.jpg
Type: image/jpeg
Size: 95015 bytes
Desc: not available
Url : http://idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20090708/6e75f612/attachment-0001.jpg 


More information about the oberlist mailing list