[Oberlist] Campanie pentru crearea unui fond al culturii

Tatiana Fiodorova artploshadka at gmail.com
Wed Dec 2 16:18:01 CET 2009


La 12 decembrie, la Chişinău va avea loc un Congres naţional al oamenilor de
cultură, la care au fost invitaţi şi reperz conducerii de vârf, spec de
peste hotare. În această zi, insist cultrale li s-a propus să organ Ziua
uşilor deschise, în cadrul căreia va fi asigurat accesul liber al populaţiei
la spectacole, expoziţii, concerte. Campania este susţ de Fondul Cultural
European (Amsterdam).
ANUC a fost fondată la 28 octombrie curent, declaraţia de constituire fiind
semnată de preşedinţii a 6 uniuni de creaţie: Uniunea Scriitorilor, Uniunea
cineaştilor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicienilor, Uniunea Teatrală,
Uniunea Artiştilor Plastici şi Uniunea Jurnaliştilor.
Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie (ANUC), în parteneriat cu Centrul
de Politici Culturale (CPC) au lansat campania „Un vot pentru cultură”, care
are drept obiectiv sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor
culturii din Republica Moldova, iniţierea unor modificări ale legislaţiei în
domeniul culturii şi crearea Fondului Culturii.

Campanie pentru crearea unui fond al culturii, Veaceslav Reabcinschi
http://artploshadka.wordpress.com/2009/12/02/campanie-pentru-crearea-unui-fond-al-culturii-veaceslav-reabcinschi/
http://artploshadka.wordpress.com<http://artploshadka.wordpress.com/2009/12/02/campanie-pentru-crearea-unui-fond-al-culturii-veaceslav-reabcinschi/>

“ART-PLOSHADKA” are menirea de a crea o comunitate online a sectorului
cultural în Republica Moldova, în vederea consolidării resurselor culturale,
precum şi formării,extinderii unui spaţiu cultural comun, care ar acoperi
cele mai diverse aspecte ale culturii şi artei.

Деятельность сети “АРТ-ПЛОЩАДКА”  направлена на создание он-лайн сообщества
культурного сектора Молдовы с целью консолидации молдавских культурных
ресурсов, а также формирование и расширение единого культурного
пространства, охватывающего самые различные стороны  искусства и культуры.

*вы можете* *присылать свои новости   на artploshadka at gmail.com*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20091202/604f0792/attachment.html 


More information about the oberlist mailing list