[Oberlist] Fwd: The Director's Cut: Rexhep Ferri në Stacion ­ Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë

stefan rusu suhebator at gmail.com
Mon Apr 4 15:09:56 CEST 2011


---------- Forwarded message ----------
From: Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina <info at stacion.org>
Date: 2011/4/4
Subject: The Director's Cut: Rexhep Ferri në Stacion ­ Qendra për Art
Bashkëkohor Prishtinë
To: Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina <info at stacion.org>


The Director's Cut: Rexhep Ferri
Kurator: Albert Heta
5/4/2011 - 30/4/2011
Hapja: 5/4/2011, 19:00

Kjo është një ekspozitë që s¹do të duhej të ndodhte.

The Director's Cut ­ prerja regjisoriale: Rexhep Ferri është pjesë e
projektit Kthimi në të ardhmen, projekt kuratorial i Albert Hetës, dhe që
prodhohet prej Stacion ­ Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë.

Prej fillimit të vitit 2009, Kthimi në të ardhmen u formësua përbrenda
programit të ekspozitave: Petrit Halilaj: Kthimi në të ardhmen (17/12/2009 -
6/2/2010), Kthimi në të Ardhmen: Agim Çavdarbasha (11/3/2010 - 2/4/2010),
Kthimi në të ardhmen: Nysret Salihamixhiqi (1/6/2010 - 22/6/2010) dhe Kthimi
në të ardhmen: Kadër Pagarusha (4/9/2010 - 2/10/2010).

Faza tjetër e këtij projekti do të jetë simpoziumi Kthimi në të ardhmen që
do të mbahet me 7/4/2011 dhe diskutimi me panelistët Zdenka Badovinac,
drejtore e Moderna Galeria, Lublanë, Mehmet Behluli, artist dhe anëtar i
këshillit drejtues të Galerisë së Arteve të Kosovës, Prishtinë dhe Shyqri
Niman, drejtr i Galerisë së Arteve, Prishtinë nga themelimi në vitin 1979
deri në vitin 1989.

Po qe se e shikojmë të kaluarën e këtij projekti, Kthimi në të ardhmen si
projekt në skenën ndërkombëtare kishte një Œtakim të afërt¹ me një Œobjekt¹
më të madh, panairin artistik Artissima (5/11/2010 - 7/11/2010). Seksioni
ŒBack to the Future¹ për këtë ngjarje u konceptua prej komitetit shkencor të
përbërë nga tre kuratorë të koleksioneve muzeale: Christine Macel, kuratore
e Qendrës Pompidou, Paris - Jessica Morgan, kuratore e Artit Bashkëkohor,
Tate Modern, Londër - Massimiliano Gioni, Drejtor i projekteve speciale,
Muzeu i Ri i Artit Bashkëkohor, New York dhe drejtor artistik i Fondazione
Nicola Trussardi, Milano. Ky seksion, jo vetëm që u krijua me të njëjtin
emër ŒBack to the future¹ (Kthimi në të ardhmen), por ka edhe ngjashmëri të
jashtëzakonshme në projekt, që janë më shumë se vetëm interesante për të
punuar me to në të ardhmen.

Kthimi në të ardhmen me Rexhep Ferrin dhe Xhevdet Xhafën ishin pjesët e
strukturës fillestare të projektit Kthimi në të ardhmen. Të dy pjesët u
anuluan në fazën e vonë të hulumtimit, në mes të vitit 2010. Procesi i
hulumtimit të punës së Rexhep Ferrit (1937) kishte mbërritur fazën finale
dhe kjo ekspozitë do të projektojë pikëtakimin e fundëm të bashkëpunimit me
këtë artist të madh dhe personalitet kompleks.

Rexhep Ferri është piktor, poet dhe shkrimtar, por mbi të gjiha është një
mendimtar.

The Director's Cut: Rexhep Ferri sërish ka të bëjë me paraqitjen e një pune
të krijuar në të kaluarën, në një tjetër hapësirë, kohë dhe kontekst. Dy
figura dhe një pritje u krijua në vitin 1973.

The director's cut ­ prerja regjisoriale apo versioni i regjisorit, në këtë
rast, është version veçan i edituar i projektit Kthimi në të ardhmen.
Director's cuts ­ prerja regjisoriale, në industrinë e filmit,
përgjithësisht mbetet i pashfaqur për publikun, meqënëse për filmat, në
shumicën e studiove, regjisori nuk e ka privilegjin e premjes/ editimit të
versionit final. Studioja (e cila i ka investimet në rrezik) mund të
insistojë që të bëhen ndryshime, që sipas tyre, mund ta bëjnë filmin më të
shikuar në kinema. Kjo ndonjëherë, nënkupton fund më të lumtur ose më pak
ambiguitete, por në shumicën e rasteve nënkupton që filmi të shkurtohet në
mënyrë që të mundësojë më shumë shfaqje mbrenda një dite. Prandaj, forma më
e shpeshtë e director's cut është version me skena të shtuara, që shpeshherë
e bëjnë filmin dukshëm më të gjatë sesa ³origjinalit².

Në rastin tonë, është e rëndësishme të përmendim se ka qenë një tjetër
prerje e vërtetë që kishte luajtur rol në këtë ekspozitë; një prerje 18 cm
që u përshkrua si dëmtim në pjesën e sipërme të pikturës së përzgjedhur për
këtë ekspozitë. Kjo pikturë është pjesë e Galerisë së Arteve të Kosovës.

Ky koleksion është komponenta tjetër e projektit Kthimi në të ardhmen dhe
pika qendrore e partneritetit me Galerinë e Artit të Kosovës është ky
projekt. Kërkesa zyrtare për të pasur qasje te kjo pikturë ishte rasti i
dytë, kur si pjesë e projektit, ne nisëm procedurat administrative për të të
huazuar punime prej Galerisë së Artit të Kosovës. Rasti i parë ishte për
ekspozitën: Kthimi në të ardhmen: Nysret Salihamixhiqi.

Por cili është konteksti (tjetër) historik që e rrethon këtë pikturë dhe
punë të Rexhep Ferrit?

Viti 1973 ishte viti kur Rexhep Ferri krijoi më shumë se një pikturë.
Në vitin 1974 Krahina Socialiste Autonome e Kosovës dhe Krahina Socialiste
Autonome e Vojvodinës fituan një pozitë unike kushtetuese në Federatën
Jugosllave dhe Republikën Socialiste të Sërbisë, si dhe i fituan
institucionet e veta vetëqeverisëse, të cilat jo vetëm që ishin autonome por
në të njëjtën kohë shërbenin si mjete për të kontrolluar aspiratat
gjithëherë të pranishme sërbe përmes një zgjidhjeje unike kushtetuese, që
mund të përshkruhet vetëm si një mvarshmëri e dyanëshme që i kufizonte
fuqitë Sërbisë. Për ta përshkruar këtë zgjidhje me vetëm një element:
vendimet e marra nga Kuvendi i Sërbisë, që kishin të bënin me Krahinën
Socialiste Autonome të Kosovës dhe Krahinën Socialiste Autonome të
Vojvodinës, sipas kushtetutës së vitit 1974, duhej të aprovoheshin nga
Kuvendi i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës dhe Kuvendi i Krahinës
Socialiste Autonome të Vojvodinës.

Në vitin 1977 Rexhep Ferri hapi një ekspozitë vetjake në Galerinë (Yvon?)
Lambert, në Paris, Francë.
Alain Bosquet e fillon tekstin në hyrje të katalogut të ekspozitës me këto
rreshta:

ŒSalut për Rexhep Ferrin

Është gjithmonë ndjenjë e këndshme, madje ekzaltuese, të nderosh talentin e
një piktori, që nuk e njeh dhe që vjen nga horizonte të largëta. Kjo është
kënaqësia që kam sot para veprës së një artisti. Nuk kam mundësi të them
nëse kjo pikturë ka rrënjë të veçueshme në traditën e vendit të tij, i cili,
nga  aspekti i pikturës, nuk është shumë i njohur për ne. Mendoj më parë se,
duke i shkëputur nga rrethanat, Rexhep Ferri ka ditur mjaft mirë të sigurojë
universalitëtin e tij dhe kjo, u morr vesh, më le mbresën më të
qëndrueshme...¹


12 vjet më vonë, ndrrimet në kushtetutën e Sërbisë në vitin 1989, që e
shlyen autonominë e Kosovës, u aprovuan prej Kuvendit të Krahinës Socialiste
Autonome të Kosovës. Ky votim erdhi në një kohë kur kushtet e autonomisë dhe
të aparatit shtetëror të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës u lëkundën
seriozisht prej sfidave të pandërprera që i bënte Sërbia Kosovës, qysh prej
vdekjes së Josip Broz Titos në vitin 1980. Riparaqitja e parë publike e
aspiratave të para kolonialiste të Sërbisë ndodhi në pranverë të vitit 1981,
pas demonstratave të studentëve shqiptarë në Universitetin e Prishtinës.

Demonstratat e vitit 1981 sot quhen edhe ŒPranvera (shqiptare) 1981¹. Shumë
libra e disertacione të masterit janë shkruar prej atyre, të gjendur sot në
pushtet, që thonë të jenë organizatorët a sponsorët e ŒPranverës (shqiptare)
1981¹. Në reprezantimin medial të vitit 2011 të kësaj ngjarjeje paraqitet
një problem shtesë: një fotografi me ngjyra e demonstratave të viteve 1990,
tash po përdoret në version bardh e zi, nga mediet, për të Œdokumentuar¹
demonstratat e vitit 1981.

Nuk e di se çfarë ka ndodhur me fotografinë e Hydajet Hyseni me mustaqe të
vitit 1981, që i ngjitur në një pemë në qendër të Prishtinës flet përmes
megafonit?

Por cili është dallimi ndërmjet demonstratave të vitit 1981 dhe atyre të
vitit 1990? Shqiptarët dolën në rrugë si në vitin 1981 ashtu edhe në vitin
1990. Në demonstratat e pranverës së vitit 1981 shqiptarët ishin edhe
demonstrues edhe policë. Në vitin 1981 Lidhja Komuniste e Kosovës ishte
partia që e udhëheqte Krahinën Socialiste Autonome të Kosovës. Në vitin
1981, Mahmut Bakalli ishte ende në pozitën e kryesuesit të Komitetit Qendror
të Lidhjes Komuniste të Kosovës. Mahmut Bakalli u diplomua në Fakultetin e
Shkencave Politike në Universitetin e Beogradit. Karriera politike e
Bakallit nisi në organizatat e rinisë së Lidhjes Komuniste të Kosovës,
ndërsa në vitin 1961 përfundimisht u vu në krye të saj. Në vitin 1967, ai u
bë udhëheqës i komitetit partiak të Prishtinës. Përderisa ngritej në pozitë,
ai u zgjodh në mandate pasuese në Komitetin Qendror të Lidhjes së
Komunistëve të Sërbisë dhe në Kryesinë e Lidhjes Komuniste të Komitetit
Qendror të Jugosllavisë. Bakalli e udhëhoqi Partinë Komuniste në Kosovë
gjatë viteve të vonshme të ¹70 e deri në vitin 1981. Ai dha dorëheqje më 6
maj 1981 pas demonstratave të studentëve shqiptarë.

Po qe se e google-oni Hydajet Hysenin, një prej udhëheqësve të demonstratave
të pranverës së vitit 1981, mund të gjeni përshkrimin nën imazhin (tashmë të
munguar) e vërtetë të demonstratave të vitit 1981: Dhe atëherë Hydajet
Hyseni, aktivist, themelues në zë i grupit Marksist-Leninist si dhe gazetar
i të përditshmës kosovare në gjuhën shqipe Rilindja, i cili deri kohë më
parë fshihej, u ngjit në pemë dhe u foli demonstruesve para ndërtesës së
Partisë Komuniste e i nxiti që të mos ndaleshin. Kështu ai u bë i njohur si
Che Guevara i Kosovës. (Daut) Dauti thotë: "Njerëzit thoshin se ne duhet të
çliroheshim prej sundimit sërb. Ekzistonte një ndjenjë se [pavarësisht prej
autonomisë] pozitat kyçe ende mbaheshin prej sërbëve dhe shqiptarëve
pro-sërb."

Në imazhin e vitit 1990, që tani shihet si imazh i vitit 1981, shqiptarë
qenë vetëm demonstruesit. Imazhi i përdorur dokumenton demonstratën e
organizuar në vitin 1990 gjatë vizitës së delegacionit amerikan në Kosovë që
udhëhiqej prej Bob Dole-it dhe gjashtë senatorëve të tjerë të Senatit të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1990 Kosova ishte nën okupimin
sërb. Lidhja Komuniste e Kosovës nuk ekzistonte më. Policia në imazhin e
vitit 1990 ishte polici sërbe që ishte pjesë e aparatit të shtypjes së
okupimit sërb.

Krejt kjo që u tha më sipër më sjell te dy pyetje kyçe që kanë të bëjnë me
këtë projekt.
Cili është imazhi i punës së Rexhep Ferrit gjatë gjithë këtyre viteve? Qysh
gjeti vend ky kompleksitet social në pikturën moderniste të Rexhep Ferrit
dhe të piktorëve të tjerë modernistë?

Dhe, cili është roli i koleksionit të artit si dhe roli i institucionit që
punon në mbledhjen e artit dhe të narrativëve të një vendi? A munden këta
artikuj, të mbledhur rastësisht dhe pa kontekstualizim të krijimit të tyre,
të luajnë ndonjë rol në artin e të sotmes?

A është konteksti (historik) i munguar që lidhet me departamentin e munguar
të historisë së artit që nuk u krijua asnjëherë si pjesë e ndonjë prej
universiteteve a institucioneve të tjera arsimore në Kosovë?

A janë përpjekjet për ta shlyer artin bashkëkohor të ndërlidhura me
përpjekjet për të shlyer modernizmin në këtë shoqëri?

Për ta përmbyllur, do të citoj një pjesë të një studimi nga Gëzim Qëndro,
kritik arti që jeton në Tiranë, për monografinë e punimeve të Rexhep Ferrit,
të publikuar tash së voni nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës:
ŒModernizmi për një vend si Kosova kishte një rëndësi që e kapërcente
lidhjen vetëm me artin dhe letërsinë. Kjo, pasi modernizmi për Evropën ishte
një risi që tronditi themelet e botës në të cilën kishin jetuar evopianët
deri atëherë, ndonëse, ndryshe nga c¹mendohet, thyerja me traditën nuk pati
atë përmsë që i jepet. Thelbi i kësaj risie qëndronte në vëtëkritikën që
propozonte hapur epoka moderniste, një shqyrtim që nuk ndalej kur vinte në
dikutim vetë themelet e qytetërimit perëndimor.

Shoqëria kosovare, në shumicën e saj, ragoi pozitivisht ndaj modernitetit,
duke pranuar karakterin e tij zanafillor reformist socio-kulturor. Përpjekja
për futjne e konceptit të vetëkritikës në një shoqëri të mbyllur
konzervatore si Kosova e viteve ¹50‹¹60 është padyshim e lëvdueshme, ndonse
për mendimin tim modest, ndaj modernizmit dhe risive te tij reagoi
pozitivisht vetëm elita kulturore dhe një pjesë e klasës së mesme në qytetet
kryesore.¹

Pyetja ime është: Cila është ajo ndjenjë ndërmjet ŒPranverës (shqiptare)
1981¹, shkatërrimit të shoqërisë kosovare dhe aparatit të Krahinës
Socialiste Autonome të Kosovës (modernizmit në Kosovë), okupimit sërb të
Kosovës dhe projektit ­ shtet të ri (lindur) të Kosovës?

Dhe si mund ta projektojmë modernizmin (e munguar) si realitet në epokën e
Lady Gaga-së?


Kthimi në të ardhmen nga Stacion ­ Qendra për Art Bashkëkohor Prishtina
është kërkim për ta zënë kohën nëpërmjet punimeve të përzgjedhura të artit
dhe teksteve, si dhe puna në kontekstualizimin e kohës dhe gjeografisë të
ndërlidhur me punët e jashtëzakonshme që janë në fokus të këtyre ekspozitave
dhe që janë një investim në krijimin e hapësirës për reflektime të ardhshme
të besueshme mbi punët e gjeneratave të kaluara të artistëve për gjeneratat
e ardhshme të artistëve.

Albert Heta
Prill 2011


Stacion - Qendra per Art Bashkekohor Prishtine
Rr. Zija Prishtina p.n.
10000 Prishtine
Republika e Kosoves
+381-(0)38-222-576
info at stacion.org
www.stacion.org


*


The Director's Cut: Rexhep Ferri
Curatorial by Albert Heta
5/4/2011 - 30/4/2011
Opening: 5/4/2011, 19:00hrs

This is an exhibition that is not supposed to happen.

The Director's Cut: Rexhep Ferri is part of the project Back to the Future,
a curatorial project by Albert Heta, produced for Stacion ­ Center for
Contemporary Art Prishtina.

Since its begging in 2009, Back to the Future was shaped within the
exhibition¹s program as: Petrit Halilaj: Back to the future (17/12/2009 -
6/2/2010), Back to the future: Agim Cavdarbasha (11/3/2010 - 2/4/2010), Back
to the future: Nysret Salihamixhiqi (1/6/2010 - 22/6/2010) and Back to the
future: Kader Pagarusha (4/9/2010 - 2/10/2010).

The next stage of the project is the symposium Back to the future (7/4/2011)
and the panel discussion with Zdenka Badovinac, Mehmet Behluli and Shyqri
Nimani.

Looking in the past of this project, Back to the future as a project in the
international scene also had a Œclose encounter¹ with a larger Œobject¹,
Artissima art fair (5/11/2010 - 7/11/2010). The section Back to the future
for this event was conceived by a Scientific Committee consisting of three
curators of museum collections: Christine Macel, Curator Centre Pompidou,
Paris - Jessica Morgan, Curator Contemporary Art, Tate Modern, London -
Massimiliano Gioni, Director of Special Projects, New Museum of Contemporary
Art, New York and Artistic Director Fondazione Nicola Trussardi, Milan. This
section was created not only with the same name but also incredible
similarities in the project that are more than only interesting to work with
in the future.

Back to the Future with Rexhep Ferri and Xhevdet Xhafa were parts of the
initial structure of Back to the Future as a project. Both were cancelled in
the late research phase of the project in mid 2010. The process of
researching the work of Rexhep Ferri (1937) had reached the final phase and
this exhibition will project the final meeting point reached in the working
communication with this great artist and a complex personality.

Rexhep Ferri is a painter, poet and writer, but above all he is a thinker.

The Director's Cut: Rexhep Ferri is again about showing one work created in
the past, in another space, time and context. Two Figures and One
Expectation was made in 1973.

The director's cut, in this case, is a specially edited version of the
project Back to the future. Director's cuts in film industry generally
remain unreleased to the public because, as far as film is concerned, with
most film studios the director does not have a final cut privilege. The
studio (whose investment is at risk) can insist on changes that they feel
will make the film more likely to succeed at the box office. This sometimes
means a happier ending or less ambiguity, but more often means that the film
is simply shortened to provide more screenings per day. The most common form
of director's cut is therefore to have extra scenes added, often making the
"new" film considerably longer than the "original".

In our case, it is relevant to mention that there is was another real cut
that had a role in this exhibition; a 18 cm cut was described as a damage on
the upper section of the painting selected for this exhibition. This
painting is part of the collection of The Kosova Art Gallery.

This collection is another component of the project Back to the Future and
the central point of the partnership with the Kosova Art Gallery in this
project.
The official request to have access to this paining was the second case when
as apart of the project we initiated the administrative procedure of
requesting a loan of works form the collection of the Kosova Art Gallery.

But what is the (other) historical context that encircles this painting and
the work of Rexhep Ferri?

In 1973 was the year when Rexhep Ferri created more than one painting.

In 1974 Socialist Autonomous Province of Kosova and Socialist Autonomous
Province of Vojvodina gained an unique constitutional position in the
Yugoslav Federation and The Socialist Republic of Serbia and their own
self-governing institutions that were not only autonomous but were also
served as tool for controlling the always existing Serbian colonizing
aspirations through a unique constitutional solution that can be described
only as a mutual dependency. To describe this solution only with one
element: the decisions of the Parliament of Serbia that concerned Socialist
Autonomous Province of Kosova and Socialist Autonomous Province of Vojvodina
by the constitution of 1974 requested the approval of the Parliament of
Socialist Autonomous Province of Kosova and Socialist Autonomous Province of
Vojvodina.

In 1977 Rexhep Ferri has a solo show at Galerie (Yvon? My question) Lambert,
Paris, France
Alain Bosquet starts the text in the introduction of the catalogue of the
exhibition with these lines:

'Salut for Rexhep Ferri

Paying tribute to the talent of a painter you do not know and who comes from
a distant country, is always a pleasant and a thrilling experience. This is
exactly what I am experiencing before the work of this particular artist. I
cannot say whether this painting has a significant root in the tradition of
his country, of which, when it comes to painting, we do not know that much.
I would rather judge, grasping the circumstances, Rexhep Ferri knew very
well how to secure its universality, which clearly, made the deepest
impression on me ...¹

12 years after, the changes in the constitution of Serbia in 1989 that
abolished the autonomy of Kosova were approved by the parliament of
Socialist Autonomous Province of Kosova. This vote came in the time when the
autonomy and the state apparatus of the self-governing Socialist Autonomous
Province of Kosova in 1989 were seriously challenged. The biggest challenge
and the first public re-appearance of the new colonial aspirations of Serbia
in politics came in spring 1981, following the demonstrations of Albanian
students of the University of Prishtina.

The demonstrations of 1981 are nowadays called also ŒThe (Albanian) spring
1981¹. Many publications or master dissertations are written by those, today
in power, who claim to be the organizers or sponsors of the ŒThe (Albanian)
spring 1981¹. In the media representation of 2011 on this event, there is
one additional problem that is appearing: a color photograph of
demonstrations organized in 1990, now appearing in black and white, is being
used in media to document 1981.

What happened to the image of Hydajet Hyseni with mustaches in 1981, up on a
tree in the center of Prishtina speaking through a megaphone?

And what is the difference between the demonstrations in 1981 and those in
1990? Albanians where again on the streets in 1981 and 1990. In the
demonstrations of the spring of 1981 Albanians were both the demonstrators
and the police. In 1981 the League of Communists of Kosova was the party
running the Socialist Autonomous Province of Kosova. In 1981 Mahmut Bakalli
was still the Chairmen of the Central Committee of the League of Communists
of Kosova. Mahmut Bakalli graduated from the University of Belgrade's
Faculty of Political Science. Bakalli's political career started in the
youth organization of the League of Communists of Kosovo, eventually
becoming its leader in 1961. In 1967, he became head of the party's
Prishtina committee. As he rose through the ranks, he was subsequently
elected to the Central Committee of the Communist League of Serbia, and to
the Presidium of the League of Communists of Yugoslavia's Central Committee.
Bakalli led the Communist Party in Kosovo during the late 1970s until 1981.
He resigned in 6 May 1981 after the demonstrations of the Albanian students.

If you google Hydajet Hyseni 1981, one of the leaders of the demonstrations
of the spring of 1981 you can also find this description bellow the real
image of 1981 (now missing): ŒThen Hydajet Hyseni, an activist, reputed
founder of a Marxist-Leninist group and a journalist from the Kosovo
Albanian daily paper Rilindja, who had recently been hiding, climbed a tree
and spoke to the demonstrators in front of the Communist Party building and
urged them not to stop. In this way he became known as the Che Guevara of
Kosovo. (Daut) Dauti says: "People were saying we should be free from
Serbian domination. There was a feeling that [despite autonomy] key
positions were still held by Serbs and pro-Serb Albanians."¹

In the image from 1990, now displayed as the image of 1981, Albanians were
only the demonstrators. The used image documents the demonstrations
organized in August 1990 during the visit of the American delegation in
Kosova headed by Bob Dole, and six other senators of the senate of the
United States. In 1990 Kosova was under Serbian occupation. League of
Communists of Kosova seized to exist. The police in the image from 1990 was
the Serbian police part of the oppressive apparatus of the Serbian
occupation.

All this brings me to few questions, relevant for Back to the future.
What is the image of the work of Rexhep Ferri in all these years? How did
this social complexity find a presence in the modernist paintings of Rexhep
Ferri and other modernist painters and texts?

And, what is the role of collections of art and the role of institutions
that work with and collect art in the narratives of one country? Can these
items, when collected randomly and without the contextualization of their
creation, play any role in art of today?

Is the missing (historical) context related to the missing department or art
history that was never created as a part of any university or other
education institutions in Kosova?

Are attempts to erase contemporary art in Kosova connected with the attempt
to erase modernism in this society?

To quote from the study by Gëzim Qëndro, an art critic based in Tirana, for
the Monograph on the work of Rexhep Ferri published recently by the The
Academy of Sciences and Arts of Kosova: ŒModernism for a country like Kosova
had a significance that went beyond the mere connection with art and
literature. This is because, modernism in Europe undermined the foundations
of the world Europeans were living in up to those times, though, in
contradiction with what is commonly thought, the break with the tradition
never happened to the scale it is commonly ascribed with. The essence of
this novelty dwells in the self-criticism, an inexhaustible introspection
when it comes to the discussion of the foundations of Western Civilization,
which was openly introduced by the modern epoch.

The majority of the Kosovar society reacted positively to modernism by
accepting its initial reformist, social and cultural character. The attempt
to incorporate the concept of self-critique in a conservative society as was
Kosova in the ¹50 - ¹60, was with no doubt appraisable, though for my humble
thinking, a positive reaction to modernism and novelty was merely reached by
the cultural elite and a part of the middle class living in the major
cities.¹

My question is: What is the feeling between ŒThe (Albanian) Spring 1981¹,
the destruction of the Kosovar society and state apparatus of Socialist
Autonomous Province of Kosova (The Modernism in Kosova), the Serbian
occupation of Kosova and the Newborn project state of Kosova?

And how can we project (the missing) modernism as a reality in the age of
Lady Gaga?

Back to the future by Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina is a
quest to capture time through selected art works and texts and work in
contextualizing the time and geography connected with the outstanding works
that are in the focus of these exhibitions and an investment in creating a
space for future credible reflections on works of generations of artists for
the next generation of artists.

Albert Heta
April 2011


Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina
Zija Prishtina Street n.n.
10000 Prishtina
Republic of Kosoves
+381-(0)38-222-576
info at stacion.org
www.stacion.org
*
* <http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20110404/610d2ac6/attachment-0001.html>


More information about the Oberlist mailing list