[oberlist] UK* grant: Gabriela Tudor Grant in Cultural Management 2012

ober at emdash.org ober at emdash.org
Sat Oct 22 17:25:42 CEST 2011---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [artacontemporana] Gabriela Tudor Grant in Cultural Management 2012
From:    "veda popovici" <veda.popovici at gmail.com>
Date:    Wed, September 21, 2011 1:04 pm
To:      artacontemporana at yahoogroups.com
--------------------------------------------------------------------------

    ****


*Bursa** Gabriela Tudor Grant*****

** **

*Bursă în Marea Britanie pentru manageri culturali români
**
**Fundaţia Gabriela Tudor <http://www.gabrielatudor.ro/> din București, în
parteneriat cu Fundaţia Raţiu din Marea
Britanie<http://www.ratiufamilyfoundation.com/>,
anunţă o nouă sesiune de selectare a candidaturilor pentru acordarea
Bursei „Gabriela Tudor” în Management Cultural pentru anul 2012.

Aplicaţiile pot fi trimise până la data de 30 octombrie 2011.

*Bursa, în valoare de 2500 de lire sterline, se acordă anual şi constă
într-un stagiu de patru săptămâni în Marea Britanie. Valoarea bursei
acopera
costul biletului de avion BucureÅŸti-Londra-BucureÅŸti, al transportului
local
în Marea Britanie, cazarea pe perioada stagiului, diurna bursierului, şi un
buget pentru bilete la spectacole, filme, intrări la muzee şi expoziţii.

Bursa „Gabriela Tudor” îşi propune să păstreze vie memoria unuia
dintre
puţinii manageri culturali vizionari din România. Disparută prea
curând, în
ianuarie 2009, Gabriela Tudor a contribuit în mod semnificativ la
dezvoltarea scenei artistice româneşti prin iniţiativele şi proiectele
realizate şi prin sprijinul direct acordat artiştilor şi organizaţiilor
culturale.

Lansată în 2009, Bursa „Gabriela Tudor” oferă posibilităţi de
pregătire
profesională la nivel european şi contribuie la perfecţionarea şi
motivarea
managerilor culturali din România, aflaţi la început de drum.

Câştigătorul primei Burse „Gabriela Tudor” în Management Cultural a
fost *Corina
Bucea*, manager al Fabricii de Pensule din Cluj
Napoca<http://www.fabricadepensule.ro/>.
Din cele 30 de aplicaţii primite în cadrul sesiunii din 2011, juriul
internaţional a desemnat-o câştigătoare a bursei Gabriela Tudor 2011
pe *Raluca
Pop*, facilitator ÅŸi manager cultural (banipentruarte.wordpress.com) ÅŸi
membru activ al Coaliţiei Sectorului Cultural
Independent<http://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com/>
.

*Următoarea Bursă „Gabriela Tudor” se va derula în Marea Britanie în
perioada iunie - iulie 2012. **
**Data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: 30 octombrie
201**1
**.**

*Bursa „Gabriela Tudor” va fi acordată pe baza selecţiei de dosare,
realizate de către o comisie formată din: *Ghislaine Boddington* (Creative
Director, body>data>space; mentorul caştigătorului Bursei „Gabriela
Tudor”),
*Raluca Pop* (bursier „Gabriela Tudor” 2011), *Petra Bischof* (manager
cultural, Programul Cultural Elveţian), *Irina Cios* (manager cultural şi
curator Centrul Internaţional pentru Arta Contemporană, București),
*Ramona
Mitrică* (director Fundaţia Raţiu din Marea Britanie) şi *Cosmin
Manolescu*(director executiv al Fundaţiei Gabriela Tudor).

Domeniile de prioritate pentru anul 2012 sunt managementul artelor
contemporane, sectorul cultural privat ÅŸi politicile culturale.

*Pentru detalii și obținerea formularelor de candidatură, vă rugăm
să ne
contactați prin e-mail la cosmin at gabrielatudor.ro, persoana de contact
Cosmin Manolescu sau să consultaţi paginile de internet
www.gabrielatudor.roÅŸi
www.ratiufamilyfoundation.com *

Bursa „Gabriela Tudor” este oferită de către Fundația Rațiu din Marea
Britanie <http://www.ratiufamilyfoundation.com/> și Fundația Gabriela
Tudor<http://www.gabrielatudor.ro/>/United Experts, cusprijinul
financiar al Programului
Cultural Elvețian <http://www.pro-helvetia.ro/> în România.****

*A UK-based Grant for Romanian Cultural Managers
**
**Gabriela Tudor Foundation <http://www.gabrielatudor.ro/> from Bucharest,
in partnership with the Ratiu
Foundation<http://www.ratiufamilyfoundation.com/>from the United
Kingdom, is launching the call for applications for the
‘Gabriela Tudor’ Grant in Cultural Management for the year 2012.

**The deadline for the applications is 30 October 2011.*

The Grant, with the value of GBP 2,500, is presented annually. It consists
in a stay of four weeks in the United Kingdom. The funds ensured by the
grant cover the cost of travel Bucharest-London-Bucharest, local transport
in the UK, accommodation during the duration of the grant, per diem, as well
as a budget for tickets for shows, films, entry fees to museums and
galleries.

The aim of the ‘Gabriela Tudor’ Grant is to keep alive the memory of
one of
the few visionary cultural managers in Romania. Gabriela Tudor – who passed
away, alas too soon, in January 2009 – has significantly contributed to the
development of the Romanian cultural scene through her initiatives and
projects, and her direct support given to artists and cultural
organisations.

Launched in 2009, the goals of ‘Gabriela Tudor’ Grant are to offer
opportunities for European-level professional development and to contribute
to the development and motivating of emerging Romanian cultural managers.

The winner of the first ‘Gabriela Tudor’ Grant in Cultural Management
was *Corina
Bucea*, manager al the Paintbrush Factory (Fabrica de pensule) of Cluj
Napoca <http://www.fabricadepensule.ro/>. Out of the 30 applications
received in the 2011 session, the international jury selected *Raluca
Pop*as the recipient of the Gabriela Tudor Grant 2011. Raluca is a
cultural
facilitator and manager (banipentruarte.wordpress.com) and an active member
of the Council of the Coalition for the Independent Cultural
Sector<http://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com/>.

*The next ‘Gabriela Tudor’ Grant will take place in the United Kingdom
during June-July 2012. **
The deadline for the applications is 30 October 2011.

*All grants will be awarded on the basis of the applications received, the
selection being made by a commission formed by: *Ghislaine
Boddington*(Creative Director, body>data>space; mentor of the
‘Gabriela Tudor’ Grant
winner), *Raluca Pop* (Gabriela Tudor grantee for 2011), *Petra
Bischof*(cultural manager, The Swiss Cultural Programme),
*Irina Cios* (cultural manager and Curator of the International Centre for
Contemporary Art, Bucharest), *Ramona Mitrica* (Director, the Ratiu
Foundation), *Cosmin Manolescu* (Executive Director of the Gabriela Tudor
Foundation).

The fields of activity which have priority for 2012 are contemporary arts
management, the private cultural sector, and cultural policies.

*For more details and to obtain the application forms, contact us at
cosmin at gabrielatudor.ro, contact person Cosmin Manolescu* *or check **
www.gabrielatudor.ro **and **www.ratiufamilyfoundation.com *

The ‘Gabriela Tudor’ Grant is offered by
the Ratiu Foundation <http://www.ratiufamilyfoundation.com/> and Gabriela
Tudor Foundation <http://www.gabrielatudor.ro/> / United Experts, with the
financial assistance of Swiss Cultural
Programme<http://www.pro-helvetia.ro/>in Romania.
****<http://www.gabrielatudor.ro/>********


<http://www.ratiufamilyfoundation.com/>****
<http://www.pro-helvetia.ro/>****

** **

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + +
The Ratiu Foundation / Romanian Cultural Centre in London
Manchester Square, 18 Fitzhardinge Street, London W1H 6EQ; Tel. +44 20 7486
0295; Fax: +44 20 7486 0307
E-mail: mail at romanianculturalcentre.org.uk, Web site:
www.romanianculturalcentre.org.uk
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + +****

** **

** **


-- 
Gabriela Nicolescu

Phd candidate
Department of Anthropology
Goldsmiths, University of London

blog: Muzeul de Luni The Moday Museum <http://muzeu.blogspot.com/>
-- 

Veda Popovici


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111022/35ffa732/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1682 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111022/35ffa732/attachment-0005.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 26824 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111022/35ffa732/attachment-0006.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image005.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2052 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111022/35ffa732/attachment-0007.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2720 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111022/35ffa732/attachment-0008.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3553 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111022/35ffa732/attachment-0009.jpg>


More information about the oberlist mailing list