[oberlist] Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – uși deschise în Apartamentul Deschis (07.10 2022, 15:00-21:00) / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers – open doors at Flat Space

Asociația Oberliht info at oberliht.org
Fri Oct 7 12:09:59 CEST 2022


https://bucuresti68.wordpress.com/2022/10/06/re-publica/
– scroll down for English –

RO

Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – uși deschise în Apartamentul
Deschis
Vineri, 7 octombrie 2022, ora 15:00-21:00
Apartament Deschis (str. București 68/1, Chișinău)

În lunile septembrie și octombrie curent, Casa Zemstvei
<https://zpatiu.wordpress.com/> găzduiește un grup de artiștii locali
emergenți și din rețeaua Art Prospect / programul Fondul Noii Democrații,
invitați de a lua parte la un laborator de artă cu tema *Auto-organizarea
pe timp de criză*. Activitatea are scopul de a experimenta cu un model de
societate bazat pe infrastructuri culturale alternative, pentru a împărtăși
experiențe de conviețuire și creație și de a crește reziliența comunității
culturale internaționale în fața unor crize. Timp de 3 săptămâni
participanții au reflectat asupra metodelor de autoorganizare și la tema
spațiilor culturale alternative, au dezvoltat relații, au produs lucrări și
proiecte noi și au creat un program public de evenimente culturale.

Vă invităm vineri, pe 7 octombrie 2022, între ora 15:00 și 21:00, la
Apartamentul
Deschis <https://bucuresti68.wordpress.com/>, care va găzdui un program
public, să cunoașteți și să participați la programul de evenimente
culturale ce vine să finalizeze lucrările laboratorului de artă Re-publica
lucrătorilor culturii
<https://arteduct.wordpress.com/2022/10/05/re-publica-3/>.

Vineri, 7 octombrie 2022

15:00 / Ritual urban de Iulia Pînzari [MD]
Schimbarea spațiului din jurul nostru prin transformarea noastră folosind
limbajul alegoric al ritualurilor antice de carnaval lac act de artă.
Participanții se vor comporta ca niște adevărate personaje de carnaval
folosind apeluri, propriile trupuri, imaginația, sentimentele și emoțiile.

16:00 / Pregătirea supei + instalație de Anna Albagli [US]
Instalația va explora materialitatea orașului în relație cu peisajul local
și timpul geologic. Lucrarea ne va cere să privim ce ne conține și ce
conținem. Supa de piatră (vegană) va fi un efort colectiv, în care
participanții sunt rugați să contribuie cu diverse ingrediente la o supă pe
care o vom consuma împreună.

17:00 / Lectură în ceașcă de cafea de Anna Kamay [AM]
Lectura în ceașcă de cafea este un ritual străvechi al femeilor, care
constă în încetinirea ritmului, interacțiunea individuală, păstrarea
spațiului și cuvintele vindecătoare, care oferă înțelegere și claritate. De
obicei făcută acasă, ceremonia de la Apartamentul Deschis face ca acest
eveniment intim să fie vizibil publicului, permițând trecătorilor să își ia
timp pentru a contempla.

17:00 – 19:00 / Muzică de Shohin Qurbonov [TJ]

19:30 / *Autopcit*y de Ștefan Rusu [MD] – proiecție de film
rezumat: Alături de cercetători, arhitecți, sociologi, activiști urbani și
artiști plastici am investigat procesele de transformare și urbanism, care
au avut loc la Chișinău în perioada socialistă și în perioada independenței
după 1991.
73 min / limba: română cu subtitrare în engleză

Proiecția va fi urmată de un panel de discuție cu Ana Popa [MD] – activistă
în spațiul urban, lucrătoare culturală și toboșară în ROR Chișinău.
Interesată în crearea de colectivități incluzive, orizontale și active din
punct de vedere social. Co-fondatoare a Alianței Biciclete Chișinău (ABC)
https://www.facebook.com/velochisinau

Anetta Dabija [MD] – co-fondatoare a ONG-ului Salvați Chișinău
(https://savechisinau.org/ <https://savechisinau.org/>). Interesată de
proiectele de dezvoltare locală și de patrimoniul construit, urban și
cultural. De asemenea, este o mare fană a istoriei și dezvoltării urbane a
Chișinăului.

Discuția va fi în limba engleză și va fi moderată de Katerina Fuksova [CZ] –
cercetătoare și antropolog cultural interesată de procesele urbane
contemporane din Chișinău.

Vă invităm să urmăriți programul public al laboratorului *Edu-Art 2022 /
Re-publica lucrătorilor culturii / Auto-organizare pe timp de criză* prin
intermediul canalului telegram <https://t.me/oberliht> și paginii facebook
<https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>.

–

În cadrul programului participă: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY],
Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry
ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA
[CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna
KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA
[UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur
MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO
[RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD],
Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA],
Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD],
Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana
VOLCHAK [BY].

Apartament Deschis / Flat Space <http://chiosc.oberliht.org/apartament/> este
o replică funcţională a unui apartament de tip socialist, elaborat de
artistul visual Stefan RUSU pentru a reprezenta identitatea proiectului
CHIOŞC <http://chiosc.oberliht.org/chiosc/>. Punctul de plecare în
elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spaţiul
privat al unui apartament limitat de standardele societăţii socialiste.
Fenomenul blocurilor sociale este unul caracteristic ţărilor post-comuniste
din Estul Europei şi care încă domină peisajul urban şi definesc
identitatea spaţiului public.

CHIOȘC AIR <http://chiosc.oberliht.org/air/> / Re-publica lucrătorilor
culturii <https://arteduct.wordpress.com/2022/07/15/re-publica/> – un
proiect organizat de Asociația Oberliht
<https://ro-ro.facebook.com/asociatia.oberliht/>în parteneriat cu Open Place
<https://openplace.com.ua/ru/> și susținut de CEC Arts Link
<https://www.cecartslink.org/> în cadrul programului Rețeaua Art Prospect
<https://www.artprospect.org/main>, de Institutul Cultural Danez în cadrul
programului Fondul Noii Democrații
<https://www.newdemocracyfund.org/about-us/>, de Fundația Culturală
Europeană <https://culturalfoundation.eu/> și de Ambasada Republicii Cehe
din Chișinău <https://www.facebook.com/EmbassyCzechRepublicChisinau>.

EN

Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers – open doors at Flat Space
Friday, October 7, 2022, 15:00-21:00
Flat Space (68/1 Bucuresti St., Chisinau)

This September and October, the House of Zemstvo
<https://zpatiu.wordpress.com/> is hosting a group of emerging local
artists and artists from the Art Prospect network / New Democracy Fund
programme, invited to take part in an art lab with the topic of
*Self-Organisation
in Times of Crisis*. The activity aims to experiment with a model of
society based on alternative cultural infrastructures, to share experiences
of co-living and co-creation and to increase the resilience of the
international cultural community in the face of crises. For 3 weeks
participants reflected on self-organisation methods and the theme of
alternative cultural spaces, developed relationships, produced new works
and projects and created a public programme of cultural events.

We invite you on Friday, 7 October 2022, from 15:00 to 21:00 at the Flat
Space <https://bucuresti68.wordpress.com/>, which will host a public
programme, to get to know and participate in the programme of cultural
events that comes to complete the work of the Re-public of cultural workers
<https://arteduct.wordpress.com/2022/10/05/re-publica-3/> art lab.

Friday, 7 october, at Flat space (see the programme)
<https://bucuresti68.wordpress.com/>

15:00 / City rituals by Iulia Pînzari [MD]
Practice and performing. Transforming space around us by transforming
ourselves using allegorical language of ancient carnaval rituals is an act
of art. Participants will act like true carnival characters using calls,
their own bodies, imagination, feelings and emotions.

16:00 / Soup cooking + Installation by Annie Albagli [US]
Installation at Flat Space will explore the materiality of the city in
relation to the local landscape and geologic time. The work will ask us to
look at what contains us and what we contain. (Vegan) Stone Soup will be a
collective endeavor, where all participants are asked to contribute one
item to soup we will all consume.

17:00 / Coffee reading by Anna Kamay [AM]
Coffee cup reading is an ancient women’s ritual of slowing down, one on one
interaction, holding space and healing words, that provide insight and
clarity. Usually performed at home, the ceremony at Flat Space makes this
intimate event visible to public, allowing the passers-by to take time to
contemplate.

17:00 – 19:00 / Music by Shohin Qurbonov [TJ]

19:00 / *Autopcity* by Ștefan Rusu [MD] – film screening
73 min / language: romanian with english subtitles
synopsis: Along with a number of researchers: architects, sociologists,
urban activists and visual artists we have investigated the processes of
transformation and urban planning which took place in Chisinau in the
socialist period and during the independence adopted in 1991.

The screening will be followed by a panel discussion with Ana Popa [MD] –
Activist in the urban space, cultural worker and drummer in ROR Chisinau.
Interested in creating inklusive, horizontal and socially active
collectives. Co-founder of the Chisinau Bike Alliance (ABC):
https://facebook.com/velochisinau
/
<https://www.facebook.com/velochisinau?__cft__[0]=AZUs77Kg_pVa-RY7lfgg8Tg9KCwxBdytYXkOGlbat__EXUyon5BIr7CRenmJERVpGeiY_Esm9PLbe4bbbcMKH0yJy8c5gn2s8jAm3Cjdt-AHsQ&__tn__=q>

Anetta Dabija [MD] – Co-founder of the NGO Save Chisinau
(https://savechisinau.org/
<https://savechisinau.org/?fbclid=IwAR2hz6on5_dExsKb_3I3QuEeiC1LEdmkZvRwOk-YjWMlB12DqtfwtGRpEW0>).
Interested in local development projects and in built, urban and cultural
heritage. As well, she is a big fan of Chisinau’s history and urban
development.

The discussion will be moderated in english  by Katerina Fuksova [CZ] –
Researcher and cultural anthropologist interested in contemporary urban
processes in Chisinau.

We invite you to follow the public program of the laboratory *Edu-Art 2022
/ Re-publica to the workers of culture / Self-organization in times of
crisis* through our telegram <https://t.me/oberliht> channel and the
facebook <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht> page.

–

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD],
Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY
[BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD],
Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ
[US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK
[UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ],
Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA],
Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA
[MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin
QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu
ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK
[BY].

The Flat Space / Apartament Deschis
<http://chiosc.oberliht.org/apartament/> project
is a functional replica of a socialist apartment designed by Stefan RUSU,
commissioned to represent the identity of KIOSK
<http://chiosc.oberliht.org/chiosc/> project.
The point of departure for the design of the The Flat Space / Apartament
Deschis project was to publicly display the private space of a flat limited
by the standards of the socialist society, which still is a strong visual
element within the contemporary urban and social landscape of East European
countries.

–

CHIOȘC AIR <http://chiosc.oberliht.org/air/> / Re-publica culture workers
<https://arteduct.wordpress.com/2022/07/15/re-publica/> is a project
organized by the Oberliht Association <https://www.facebook.com/Oberliht/> in
partnership with Open Place <https://openplace.com.ua/ru/> and supported by CEC
Arts Link <https://www.cecartslink.org/> within the Art Prospect Network
<https://www.artprospect.org/main>program, by the Danish Cultural Institute
<https://www.danishculture.com/> within the New Democracy Fund
<https://www.newdemocracyfund.org/> program, by the European Cultural
Foundation <https://culturalfoundation.eu/> and by the Embassy of the Cz
<https://www.mzv.cz/chisinau>e <https://www.mzv.cz/chisinau>ch Republic in
Chisinau <https://www.mzv.cz/chisinau>.
-- 
Asociația Oberliht
022 286317 / 079910102
info at oberliht.org
http://oberliht.org/suport/

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw/videos

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20221007/c57e9243/attachment-0001.htm>


More information about the oberlist mailing list